Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

FEMLAB 2.0 – nový rozměr v modelování

Automa 2/2001

[Tisková informace Humusoft.]

FEMLAB 2.0 – nový rozměr v modelování

Firma Humusoft s. r. o. uvedla na trh České republiky a Slovenska novou verzi systému FEMLAB švédské společnosti Comsol AB. Femlab je nadstavba výpočetního prostředí Matlab, určená pro modelování a analýzu fyzikálních jevů, jako jsou přenosy tepla, proudění, akustika, elektromagnetismus, strukturální mechanika, chemické reakce, geofyzika atd. Aplikační možnosti Femlabu jsou velmi široké, systém dokáže modelovat v podstatě všechny fyzikální jevy popsatelné pomocí parciálních diferenciálních rovnic (PDE). Těsná integrace Femlabu s výpočetním prostředím Matlab poskytuje velmi výkonnou a přitom uživatelsky přívětivou a srozumitelnou platformu pro širokou množinu úloh. Právě srozumitelnost, otevřenost a velké množství předem zpracovaných typových úloh jsou hlavními přednostmi tohoto nástroje.

Obr. 1. Obr. 2.

Verze Femlab 2.0 je zásadním přelomem v historii tohoto produktu. Nová verze přidává prostředí Femlab třetí dimenzi a vytváří tak špičkový prostorový nástroj, který je schopen řešit multifyzikální problémy reálného trojrozměrného světa bez omezení na zjednodušené dvourozměrné modely. Třetí rozměr si vynutil rozsáhlé změny v uživatelském rozhraní programu. Vývojoví pracovníci společnosti Comsol se soustředili především na jednoduchost a intuitivní ovládání modelovacích nástrojů. Velkých změn doznalo i výpočetní jádro (řešič PDE), na které klade řešení prostorových úloh podstatně větší nároky než dvojrozměrné problémy v předchozí verzi. Nové uživatelské rozhraní spolu s výkonným výpočetním jádrem a špičkovými prostorovými vizualizačními nástroji dovolují uživatelům vytvářet geometrii modelů a řešit je ve zlomku doby, kterou by k tomu potřebovala většina podobných programů. Díky nové verzi systému Femlab se mohou uživatelé osobních počítačů pustit do úloh, které ještě nedávno vyžadovaly velmi výkonné pracovní stanice.

Obr. 3.

Femlab je od počátku koncipován jako univerzální platforma pro analýzu komplexních fyzikálních a inženýrských úloh. Jednotlivé fyzikální problémy nejsou od sebe oddělovány a nejsou řešeny samostatně, jak je tomu u jiných podobných programů. Femlab dokáže současně a komplexně podchytit všechny vlivy působící na model, což se nejvíce přibližuje podmínkám v reálném světě. Navíc uživatel není nucen zvládat a udržovat v chodu několik uzavřených specializovaných programových balíků.

Typickým příkladem komplexní úlohy je řešení elektromagnetických polí, kdy je nutné brát v úvahu také tepelné působení proudu v budicích cívkách a v extrémních případech i tepelné působení elektromagnetického pole na okolní hmotu. Všechny veličiny se mezi sebou navzájem ovlivňují, a oddělené zkoumání elektromagnetického a tepelného pole zákonitě vede ke zkresleným výsledkům. Femlab řeší uvedené úlohy současně; navíc od verze 2.0 lze řešit všechny podobné problémy v reálném trojrozměrném prostředí.

„Flexibilita, otevřenost a možnost řešit obecné úlohy jsou naprosto unikátní vlastnosti systému Femlab,“ říká o nové verzi pan Olof Parhammer, vedoucí pracovník vývoje švédské společnosti Eka Chemicals. „Tento nástroj nám otevřel cestu k řešení problémů, jejichž modelování bylo s využitím jiných programů buď časově extrémně náročné, nebo dokonce zcela nemožné.“

HUMUSOFT s. r. o.
Novákových 6
180 00 Praha 8
tel.: 02/66 31 57 67
fax: 02/684 41 74
e-mail: info@humusoft.cz
http://www.humusoft.cz