Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo
Kontakty

Kontakty

Automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o.

Teplická 88, 405 05 Děčín IX-Bynov 
e-mail pro zasílání článků: redakce@automa.cz
 
Petr Špůr
ředitel
+420 777 909 602
spur@automa.cz

Ing. Petr Bartošík
šéfredaktor
+420 734 593 378
bartosik@automa.cz

Ing. Eva Vaculíková
redaktorka, inzerce
+420 739 615 846
vaculikova@automa.cz

Ing. Karel Suchý
externí redaktor
suchy@automa.cz

Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
externí redaktor
smejkal@automa.cz 
 
Ing. Radim Adam, CSc
.
externí redaktor
adam@automa.cz 
 
Ing. Jiří Hloska, PhD.
externí redaktor
hloska@automa.cz

Milena Kočišová
jazyková korektorka
kocisova@automa.cz
      

Redakční rada

Ing. Karel Bílek
Bernecker + Rainer Industrie Elektronik, ges. m. b. H.

Ing. Miroslav Dub, CSc.
Sidat, spol. s. r. o.

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
katedra ekonometrie Vysoké školy ekonomické v Praze

Ing. Otto Havle, CSc., MBA
FCC Průmyslové systémy, s. r. o.

doc. Dr. Ing. Mrg. Jaroslav Hlava
ústav mechatroniky a technické informatiky TU Liberec

Ing. Jiří Holoubek
ELCOM, a. s.

Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
katedra řídicí techniky FEL ČVUT Praha
 

Ing. Petr Kašík
AMiT, spol. s. r. o.

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
institut ekonomiky a systémů řízení, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO Ostrava

doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.
katedra kybernetiky FEL ČVUT Praha
 
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
katedra kybernetiky FAV ZČU v Plzni

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
ústav přístrojové techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
Ústav automatizace a měření FEKT VUT Brno

prof. Ing. František Zezulka, CSc.
Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT Brno