Aktuální vydání

celé číslo

10

2020

Automatizační technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu 

celé číslo
Kontakty

Kontakty

Automa – časopis pro automatizační techniku, s. r. o.

Teplická 88, 405 05 Děčín IX-Bynov 
e-mail pro zasílání článků: redakce@automa.cz
 
Petr Špůr
ředitel
+420 777 909 602
spur@automa.cz

Ing. Petr Bartošík
šéfredaktor
+420 734 593 378
bartosik@automa.cz


Ing. Eva Vaculíková
redaktorka, inzerce
+420 739 615 846
vaculikova@automa.cz

Vladimír Neumann
inzerce
+420 604 648 593
neumann@automa.cz

Ing. Karel Suchý
redaktor
+420 603 809 029
suchy@automa.cz

Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
redaktor
+420 606 711 314
smejkal@automa.cz 
 
Ing. Radim Adam, CSc
.
externí redaktor
adam@automa.cz 
 
Ing. Jiří Hloska, PhD.
externí redaktor
hloska@automa.cz

Milena Kočišová
jazyková korektorka
kocisova@automa.cz

Ing. Iva Coufalová
administrativa
redakce@automa.cz
 

Redakční rada

Ing. Karel Bílek
Bernecker + Rainer Industrie Elektronik, ges. m. b. H.

Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.,
WAGO-Elektro, spol. s r. o.

Ing. Miroslav Dub, CSc.
Sidat, spol. s. r. o.

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
katedra ekonometrie Vysoké školy ekonomické v Praze

Ing. Otto Havle, CSc., MBA
FCC Průmyslové systémy, s. r. o.

Ing. Jiří Holoubek
ELCOM, a. s.

Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
katedra řídicí techniky FEL ČVUT Praha
 
doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
katedra řídicí techniky Fakulty mechatroniky TU Liberec

Ing. Petr Kašík
AMiT, spol. s. r. o.

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
institut ekonomiky a systémů řízení, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TUO Ostrava

doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inž., VŠCHT v Praze

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.
katedra kybernetiky FEL ČVUT Praha
 
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
katedra kybernetiky FAV ZČU v Plzni

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
ústav přístrojové techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
Ústav automatizace a měření FEKT VUT Brno

prof. Ing. František Zezulka, CSc.
Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT Brno