Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo
Automaticky řízené vozíky třídí balíčky Zásilkovny

Zásilkovna, patřící do skupiny Packeta, otevřela v Rudné u Prahy nové logistické depo. V areálu Prologis Park Prague má Zásilkovna k dispozici prostory o rozloze 12 600 m2. Hala je opatřena třiceti speciálními vraty, kam zajíždějí vozidla pro nakládku a vykládku zásilek.   Obr. 1. Vozík AGV Packman na robotickém molu v logisti

Umělá inteligence se stará o pěstování rajčat

Článek popisuje robotický systém FRAVEBOT od firmy OptiSolutions a jeho využití pro pěstování rajčat ve sklenících ve Farmě Ráječek. Základem je řídicí systém Simatic S7-1200 doplněný průmyslovým počítačem TensorBox Simatic IPC520A, který umožňuje získaná data zpracovat na úrovni edge s využitím metody neuronových sítí. Systém Fravebot byl součástí expozice

Na začátku byly psí roboty

Potkat v parku žlutého psa by bylo pro mnoho z nás šokující. Obzvláště když takový hafan hbitě pochoduje na černých ocelových nohách, na zádech má videokameru a z reproduktoru se ozývají povely v angličtině a malajštině. Na takový zážitek si museli během loňského jara rychle zvyknout občané v městských parcích v Singapuru. &nbs

Portálová 3D tiskárna betonu od firmy Podzimek, největší v Evropě

Na základě spolupráce mezi firmami Podzimek & synové a Strojírny Podzimek, ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT a Fakulty stavební ČVUT vznikla unikátní portálová 3D tiskárna pro tisk nosných konstrukcí z betonu. Tiskárna, umístěná v sídle firmy Strojírny Podzimek v Třešti, je nyní ve zkušebním provozu. Cílem vývoj

Digitalizace pro efektivní a udržitelný provoz vodohospodářských zařízení

V České republice žijeme ve vodním blahobytu. Otevřeme kohoutek a z něj teče pitná voda. Špinavou vodu vylejeme do odpadu a jsme přesvědčeni, že odteče do kanalizace a poté do čistírny odpadních vod. Považujeme to za samozřejmé. Jenže změna klimatu a rostoucí znečištění životního prostředí představují velký celosvětový problém, který se n

Kabely do výrobních provozů

Christoph Redl, pracovník technické podpory společnosti Murrelektronik ve videu představuje čtyři standardizované typy kabelů s vysokou odolností proti olejům a mazivům. Kabely jsou certifikované a mnohokrát testované. Kabely z PVC pro střední mechanické namáhání se používají v balicích strojích a montážních nebo výrobních linkách. Kabely PUR do nepříznivých

Seriál o měření páry V: Závazkové vztahy aneb stanovené měření páry pro fakturační účely

Pro měření páry je potřeba sestavit měřicí řetězec z průtokoměru, tlakoměru, teploměru a přepočítávací jednotky. O jednotlivých prvcích tohoto řetězce pojednávaly předchozí články seriálu: Díl II o měření průtoku – Automa 3/2023 str. 32 Díl III o měření tlaku a teploty – Automa 2/2023 str. 24 Díl IV o přepočítávacích jednotkách – Automa 5/2023 str. 18 V dnešním č

Konektory ventilů

Společnost Murrelektronik nabízí široký sortiment osvědčených konektorů ventilů pro průmyslové použití. Předmontované konektory ve tvaru kostky jsou navrženy pro ovládání elektromagnetických ventilů. Mají ochranný obal, ukazatel stavu, velmi těsné zapouzdření a jsou odolné proti nárazům a vibracím. Na pouzdře je laserem vyznačené schéma zapojení. Ventilové konektory j

Vyhledávání dat nebylo nikdy snazší

Výběr správných dat, která obsahují informace o produktu, bývá v projektantské praxi časově náročný proces. Nový EPLAN Data Portal s inovovaným uživatelským rozhraním a vylepšenými vyhledávacími algoritmy však výběr zjednodušuje a zrychluje více než kdykoliv dříve. Díky rozšířeným parametrům pro vyhledávání uživatel rychle najde přesně ty komp

Automatický výčepní systém se samomazným pohybovým šroubem

Aby bylo vychlazené pivo rychle k dispozici i návštěvníkům hromadných festivalových akcí, vyvinula společnost One Two Beer automatický systém výdeje piva. Ústředním prvkem systému je mobilní výdejní hlava pohybující se přímo v kelímku, která ho naplní za pět sekund bez zbytečné pěny. Hlava je postavena na samomazném, hygienickém a nerezovém pohybovém šroubu