Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo
Jaký ethernetový protokol je pro vaši podnikovou komunikační síť ten pravý?

Ethernet se v průmyslové komunikaci stává standardem první volby, ovšem Vib­hoosh Gupta z firmy Emerson vysvětluje, že pro různé úrovně architektury automatizačního systému je třeba zvolit ten pravý protokol. V průmyslové automatizaci se komunikačním standardem stávají sítě průmyslového Ethernetu. To zjednodušuje výběr vhodných komunikačních prostř

Scénáře vývoje trhu s automatizační technikou po pandemii Covid-19

Jaké dopady bude mít současná krize spojená s pandemií viru SARS-CoV-2, způsobujícího nemoc Covid-19, na trh s automatizační technikou? Na tuto otázku se hledali odpověď analytici společnosti ARC Advisory Group. Ve svém webináři, který se konal 13. března 2020, představili pět různých scénářů založených na datech získaných z vývoje trhu po předchozích u

TSN pro OPC UA a taktilní internetové aplikace

S nástupem bezdrátových sítí 5G a implementací kabelových sítí 10+ GbE v průmyslových podnicích roste nutnost zpracování dat v reálném čase pro OPC UA a taktilní internetové aplikace. Synchronizační mechanismy TSN (Time-Sensitive Networking) nejenže připravují cestu pro budoucí propojené aplikace reálného času, ale budou mít také vliv na stáva

Smíšený provoz automatizovaných a neautomatizovaných motorových vozidel

Automatizované systémy řízení se nezavedou automaticky – pracovníci střediska DLR s partnery vyvíjejí nástroje k řízení budoucího silničního provozu.  Jestliže se v budoucnu budou v silničním provozu setkávat automatizovaná (autonomní) a neautomatizovaná (s řidičem) vozidla, vzniknou zcela nové situace pro všechny účastníky dop

Digitalizace a pandemie

Bezpochyby letos značná část našich myšlenek a jednání nějak souvisí s pandemií covidu-19. Ze zpětného pohledu (snad) můžeme najít mnoho příkladů, kdy byly v souvislosti s protiepidemickými nařízeními porušeny základní procesy v řízení, např. při změnách doby vyhrazené k nakupování seniorů v obchodech, kdy česká vláda nepostupovala p

Nové funkce ve verzi Iconics Suite 10.96.2

Společnost ICONICS je globální poskytovatel softwaru pro automatizaci pokročilých webových vizualizačních, analytických a mobilních řešení, která jsou certifikovány a založeny na OPC UA a BACnet Tato řešení jsou určena pro průmysl a pro inteligentní budovy. Nová verze Iconics Suite 10.96.2 obsahuje mnohá vylepšení a doplňky pro SCADA systém Genesis64TM, time real-dat

Snadný výběr přístrojů na stránkách endress.com

Stále více měřicích přístrojů od společnosti Endress+Hauser je objednáváno on-line. Za prvních pět měsíců roku 2020 se objem příchozích objednávek přes stránky endress.com téměř zdvojnásobil. Společnost E+H chce usnadnit a urychlit vyhledávání a objednávání produktů, a proto zavedla novou strukturu produktů FLEX, optimalizovala elektronické obchodování a sloučila glob

Spolehlivé měření při obchodování s kapalným zemním plynem

V rotterdamském přístavu je v provozu první laboratoř pro kalibraci průtokoměrů zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, LNG Research & Calibration Laboratory. Vyvinul ji nizozemský metrologický institut VSL ve spolupráci s mezinárodními partnery. Společnost Endress+Hauser společně se svými partnery vybavila tuto laboratoř průtokoměry a příst

Edge computing s firmou WAGO

Zařízení edge mohou převzít úlohu sběru dat, která tak nemusí zatěžovat řídicí jednotky, u nichž je vyžadována velmi malá latence a vysoký časový determinismus. Přijatá data je možné v zařízení edge zpracovat, využít je k lokálnímu zobrazení nebo je odeslat do cloudu.Společnost WAGO nyní představuje dvě nová zařízení vhodná pro edge computing: Edge

Společnost Eplan získala cenu Automation Award 2020

Ocenění Automation Award udílela letos mediální skupina Konradin Publishing Group na zakončení virtuálního veletrhu automatizace SPS Connect 26. listopadu 2020. V kategorii digitalizace získal tuto cenu cloudový software Eplan eView navržený pro sdílení, připomínkování a schvalování projektů.Obr. 1.  Cenu Automation Award v kategorii digitalizace získává let