Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo
Inzerce

Inzerce

Ceny a formáty plošné i bannerové inzerce v edičním plánu (PDF).


Obchodně-technické a propagační články
se účtují v závislosti na velikosti potištěné plochy částkou ve výši 50 % ceny plošné inzerce. Přijaté články se zpracovávají podle grafických a redakčních zásad časopisů. Redakce si vyhrazuje právo na odbornou a jazykovou úpravu článků a právo odmítnout nepůvodní nebo odborně nevyhovující články.

Slevy  za opakování uveřejnění inzerce
10 % (2x)
15 % (3x až 4x)
20 % (5x a více)

Slevy se neposkytují na inzerci na titulní straně.

Při současném uveřejnění plošného inzerátu a textové inzerce v jednom vydání se účtuje pouze větší z obou částek.

Příplatky
za nestandardní rozměry inzerátu +15 % z účtované ceny,
+10 % za umístění inzerce na požadované místo, např. 1. nebo 2. polovina časopisu, levá nebo pravá stránka (umožňuje-li to skladba čísla).
  • Uvedené ceny jsou za uveřejnění inzerce, ne za její grafické zpracování.
  • Reklamaci inzerce lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od data uveřejnění.
  • Reklamace se nevztahuje na inzerci, jejíž podklady byly dodány po uzávěrce.
Zrušení objednávky
30 % při zrušení v době 30 až 10 dnů před datem uzávěrky
50 % do jednoho dne před uzávěrkou
100 % v den uzávěrky a později