Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo
Mediální plán

Mediální plán 2020vydání

uzávěrka

expedice

Oborové téma

Produktové téma

1

20. 12. 2019

27. 1. 2020

automatizace v automobilovém průmyslu

operátorské panely, HMI, SCADA

2-3

10. 2.

9. 3.

veletrh AMPER

Fórum automatizace

4

13. 3.

17. 4.

automatizace v balicích a plnicích linkách, robotizovaná pracoviště pro montáž a manipulaci se zbožím, výrobní logistika a skladové hospodářství

příslušenství robotů: úchopová zařízení, kamery, polohovadla, přídavné osy, lineární vedení apod.

PT: snímače polohy a pohybu

5

22. 4.

27. 5.

automatizace v oborech slévárenství a tváření kovů, v metalurgii a při tepelných úpravách materiálu a v plastikářském průmyslu

snímače teploty (kontaktní, bezdotykové)

PT: kalibrátory teploty

6

25. 5.

29. 6.

automatizace v potravinářství a farmacii

měření a regulace průtoku, vážicí technika

 

7

22. 6.

27. 7.

řízení distribučních soustav (elektřina, voda, plyn) a chytrá města

měření a monitorování prostředí v obytných i komerčních budovách a venkovním prostředí (teplota, vlhkost, prach a škodliviny v ovzduší atd.)

8-9

17. 8.

23. 9.

veletrh MSV

Fórum Automa

10

21. 9.

26. 10.

automatizační technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu, autonomní stroje, roboty a drony, navigační technika

systémy pro zjišťování přítomnosti, vzdálenosti a rychlosti objektů; koncové spínače

PT: světelné závory a závěsy

11

16. 10.

20. 11.

veletrh SPS; systémy řízení výroby a výrobních podniků (MES, MOM)

elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

 

12

13. 11.

18. 12.

systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

provozní analytická technika; systémy ochrany proti požáru a výbuchu

PT: analyzátory plynů

Speciální vydání

Measuring, control and automation technology and industrial IT: education, research, development and practice in the Czech Republic