Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo
Časopis

Časopis

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Vychází v českém jazyce; v tištěné podobě a na internetu (s možností stažení článků ve formátu PDF) vychází osmkrát do roka, informace na portálu www.automa.cz jsou aktualizovány průběžně.

Cíle časopisu: 

 • být nástrojem pro celoživotní vzdělávání v oboru automatizační techniky (od středoškolských studentů až po pracovníky v praxi),
 • být průvodcem po světě moderní automatizace,
 • být platformou pro vytváření komunity odborníků na automatizační techniku.

Tematické zaměření:

 • snímače a akční členy, řízení pohonů,
 • automatizační a řídicí technika a systémy, distribuované řídicí systémy, průmyslové počítače, vestavné počítače,
 • měřicí technika,
 • komunikace v průmyslových provozech – technické prostředky (komunikační sběrnice, včetně průmyslového Ethernetu a bezdrátové komunikace), komunikační systémy,
 • průmyslová informatika, systémy řízení výroby (MES) a rozhraní pro systémy ekonomického řízení výroby,
 • simulace výrobních procesů a systémy správy životního cyklu produktů (PLM),
 • diagnostika, prediktivní údržba, správa výrobních prostředků,
 • funkční bezpečnost a bezpečnostní inženýrství,
 • robotika, strojové vnímání a použití umělé inteligence při řízení v průmyslu,
 • automatizace v nevýrobní sféře.

Čtenáři:

čeští a slovenští automatizační technici, konstruktéři a vývojoví pracovníci, technici inženýrských firem, vedoucí provozů, pracovníci údržby a servisu, učitelé a studenti.

Náklad

2 200 výtisků
při významných veletrzích náklad až o 50 % vyšší (MSV, Amper)

Cena

výtisk 104 Kč
roční předplatné 832 Kč