Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Přehled aktualit

MESA pořádá kurz o metodologiích MES/MOM

Sdružení MESA pořádá 8. až 11. února 2021 virtuální vzdělávací kurz o metodologiích MES/MOM (Manufacturing Execution System / Manufacturing Operation Management). Program čtyřdenního kurzu MESA z cyklu Certificate of Competency zahrnuje mj. tato témata: strategie transformace výroby – zralost firmy a modelování postupů transformace,role MES/MOM v kontinuálním prohlubování spolupráce v rámci dodavatelských řetězců,rámec metriky pro systémy výrobní inteligence EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) – finanční a provozní ukazatele,specifikace požadavků na systémy MES/MOM, metody GAMP e metody řízení životního cyklu průmyslových systémů,zdůvodnění použití MES/MOM pro vedoucí pracovníky v jednotlivých typech podniků, vyhodnocení návratnosti.techniky vedení projektů MES/MOM. Program poskytne základní informace pro přípravu implementace systémů MES/MOM a jejich dodání. Registrace na https://bit.ly/2Ly0You. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží frekventant certifikát. (Bk)

Matematika popisuje a odhaduje dění kolem nás – přednášky na FJFI ČVUT

Modelování vývoje epidemické situace, vztah matematiky a českého jazyka, hudba v číslech, obraz jako algoritmus – to jsou jen některá z témat přednášek celodenního semináře Matematika pro život, který už potřetí pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) je určen především učitelům středních a základních škol a v předchozích dvou letech byl vždy zájem vyšší než kapacita. Další ročník, který se uskuteční v pátek 15. ledna 2020 od 9.00 hodin, bude probíhat jak prezenčně v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2 (pokud aktuální epidemická situace dovolí), tak i virtuálně. K virtuálnímu sledování přednášek se mohou přihlásit i studenti nebo veřejnost se zájmem o matematiku a její užití. „Cílem je nabídnout učitelům zajímavá matematická témata, aby mohli pro tento předmět nadchnout své žáky,“ říká Jan Vybíral z katedry matematiky FJFI ČVUT, který akci spolu s Lubomírou Dvořákovou připravuje. Program zajistí odborníci zabývající se užitím matematiky v nejrůznějších oblastech. René Levínský z institutu CERGE (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání) využívá matematiku pro vysvětlování ekonomických jevů prostřednictvím teorie her, Karel Oliva z Matematicko-fyzikální fakulty UK se specializuje na matematickou lingvistiku, Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky AV ČR se věnuje matematickým modelům fungování lidského mozku, Vítězslav Kala z MFF UK se zabývá teorií čísel a Jan Volec z FJFI velkými grafy, které lze využít pro analýzu sociálních sítí či internetu. Učitele by mohla velmi zajímat také přednáška Antonína Jančaříka z Pedagogické fakulty UK, který je odborníkem v oblasti didaktiky matematiky a zaměřuje se na využívání informační a komunikační techniky ve výuce matematiky. Akce Matematika pro život částečně vychází ze seriálu seminářů Matematické problémy nematematiků, který už řadu let společně připravuje FJFI ČVUT s MFF UK. Ve dvoutýdenních cyklech přináší studentům nejen uvedených fakult, ale díky online přenosům i studentům z dalších univerzit a dalším zájemcům různé přednášky. Většina z nich je přitom zaznamenána a je možné je sledovat i kdykoli později. „Mezi matematiky se nemusíme vzájemně ujišťovat o krásách a kouzlu oboru našeho zájmu. Všechny tyto naše aktivity směřují k tomu, abychom pro tento předmět, jehož využití je nedozírné, získali další nadšené studenty,“ vysvětluje Lubomíra Dvořáková. Další informace o semináři a možnost registrace najdou zájemci na webových stránkách https://www.fjfi.cvut.cz/cz/media-a-verejnost/akce-pro-pedagogy-ss/matematika-pro-zivot   (ed)

Dohoda mezi EU a Čínskou lidovou republikou je podle ZVEI příležitostí pro investice, obchod a růst

Německé sdružení ZVEI označilo obecnou dohodu o investicích mezi EU a Čínskou lidovou republikou za významný krok k posílení mnohostranných obchodních vztahů. Smlouva má podle ZVEI přispět zejména k tomu, aby evropské firmy mohly v ČLR investovat bez diskriminace. „Dosažení dohody po sedmi letech tvrdých jednání je sice v tuto chvíli překvapivé, ale může podpořit obě strany,“ doufá Wolfgang Weber, předseda správní rady ZVEI. Předpokladem podle něj však je, aby ČLR dohodu skutečně respektovala. Soukromí evropští investoři nesmí být diskriminováni čínskými vládními a stranickými opatřeními. Čína nyní musí zaručit volný přístup na trh a spravedlivou hospodářskou soutěž, včetně ochrany investic a dodržování mezinárodních standardů v sociální oblasti. ZVEI vidí po volbách v USA, dohodě o brexitu na poslední chvíli a dohodě s Čínou nové příležitosti pro rozvoj mnohostranných hospodářských vztahů. „EU musí na začátku nového roku okamžitě zahájit rozhovory s Bidenovou administrativou s cílem vyřešit transatlantické obchodní konflikty, které se za posledních několik let nahromadily,“ vysvětluje Weber. Těsné transatlantické vztahy na politické a ekonomické úrovni jsou podle něj nejlepším předpokladem pro to, aby byly ostatní hospodářské regiony, včetně Čínské lidové republiky, nuceny respektovat pravidla mezinárodního obchodu určovaná smlouvami a Světovou obchodní organizací (WTO). [Tisková zpráva ZVEI, 30. prosince 2020.] (Bk)      

Acronis Cyberthreats Report: 2021 bude rokem vydírání a útoků

Firma Acronis představila svou studii Acronis Cyberthreats Report: podrobný přehled aktuálních hrozeb, které nás čekají v nadcházejícím roce. V souvislosti s pandemií covidu-19, která zesílila existující bezpečnostní rizika, varuje Acronis pro příští rok před agresivní kybernetickou kriminalitou zaměřenou zejména na šifrování a úniky dat. Mezi zeměmi s největší penetrací zaznamenaných hrozeb uvedenými ve studii se ocitla i Česká republika. Hlavní hrozbou zůstává ransomware, především pak kmen Maze, který byl v roce 2020 zodpovědný za téměř polovinu případů. Acronis Cyberthreats Report poukazuje na snahu kybernetických útočníků maximalizovat finanční zisky. Už jim nejde jen o zašifrování (a popř. odšifrování po zaplacení výkupného), ale data záměrně zcizují, včetně těch citlivých, a jestliže oběť nezaplatí, soubory veřejně publikují. Analytici společnosti Acronis zjistili, že v uplynulém roce unikla data po ransomwarovém útoku více než tisíci společností. A to je trend, který bude v příštím roce zesilovat a stane se primární taktikou počítačových útočníků. Mezi nejzajímavější zjištění studie Acronis patří: Budou se stupňovat útoky proti vzdáleným pracovníkům. Celkem 31 % organizací zapojených do studie detekovalo v roce 2020 každodenní útoky. Navíc četnost útoků na pracovníky pracující z domova v roce 2021 dále poroste, protože systémy mimo firemní strukturu lze snáze napadnout, a přitom poskytují přístup k datům organizace.Ransomware bude hledat nové oběti, útoky budou automatizovanější. Spíše než na plošné útoky se útočníci soustředí na cíle s potenciálem vyšší návratnosti jejich úsilí. Průnik do sítě, která spravuje data více organizací, je určitě ziskovější než napadání systémů jednotlivých firem. Takže i když malé společnosti se mohou také stát obětí útoků, cennějšími cíli budou cloudová prostředí a poskytovatelé řízených služeb, protože jejich systémy poskytují přístup k datům mnoha klientů. Tradiční antivirová řešení budou oslabovat. Potřeba blokování nového malwaru činí z tradičních antimalwarových řešení systémy, které rychle zastarávají. Průměrná životnost malwarového vzorku je dnes 3,4 dne. S využitím automatizace se počet malwarových vzorků bude prudce zvyšovat. Organizace proto budou potřebovat najít nový přístup k ochraně – samostatná bezpečnostní či zálohovací řešení nebudou stačit.Zajímavým zjištěním studie Acronis je postavení českých organizací co do zaznamenaných útoků – v srpnu tohoto roku bylo v ČR např. detekováno 611 malwarových vzorků na 1 000 klientů, což byl 9. nejvyšší údaj z 25 sledovaných zemí. A pokud jde o procento blokovaných URL stránek, s 10,4 % se ČR objevila na dokonce 3. místě, za USA a Německem.   Studie Acronis Cyberthreats Report 2020 je postavena na datech o skutečných útocích a hrozbách, které poskytlo centrum Acronis Cyber Protection Operations Centers (CPOCs), jež 24 hodin denně monitoruje a vyhledává kybernetické hrozby. Sběr těchto dat o malwaru byl proveden mezi červnem a říjnem 2020 na 100 000 unikátních koncových stanicích po celém světě, jež jsou chráněna letos uvedeným řešením Acronis Cyber Protect. Přístup ke kompletní studii (v angličtině) najdou zájemci na https://bit.ly/3n0QJ9k (Acronis)  

Posunutí termínu veletrhu Amper

Společnost Terinvest oznamuje, že s ohledem na stávající epidemii covidu-19 a průběžná mimořádná opatření vlády ČR, která omezují pořádání hromadných akcí včetně konání veletrhů, bude termín veletrhu Amper posunut na 18. – 21. 5. 2021. „Po předchozím pečlivém zvážení, doporučení odborníků a také průzkumu názorů u řady vystavovatelů jsme shledali, že posun veletrhu na květen je optimální. V tomto ročním období je nižší riziko respiračních onemocnění a podle předběžných zpráv by měla být proočkována riziková skupina obyvatel. Věříme, že nový květnový termín zaručí bezpečný průběh veletrhu bez vážnějších omezení a současně očekávanou návštěvnost,“ uvádí Terinvest. Redakce časopisu Automa toto rozhodnutí vítá. Posunu terminu veletrhu Amper přizpůsobujeme také ediční plán časopisu. (ed)    

Společnost Siemens již 130 let na českém trhu

Před 130 lety, v roce 1890, zřídila společnost Siemens v českých zemích svou první pobočku. Od té doby u nás působí v oblastech průmyslu, energetiky a infrastruktury. Mezi první realizace firmy Siemens patřila dodávka plynové pece harrachovské sklárně z roku 1869, velmi významnou zakázkou bylo pokrokové osvětlení dnešního Stavovského divadla z roku 1885. Na počátku 20. století se společnost Siemens podílela na elektrifikaci a dodávkách pro rychle vznikající elektrárny, včetně městské elektrárny v Brně. Podílela se také na budování městských elektrických drah v Praze, Brně, Teplicích, Olomouci a Moravské Ostravě. Ústředna značky Siemens instalovaná v telekomunikační centrále na Žižkově propojila Prahu s moderní evropskou telegrafní a telefonní sítí. Působení v průmyslu bylo zahájeno v roce 1926 založením akciové společnosti Siemens Elektrotechnika (Siemens Elektrizitäts-AG). Pokračovatelem této firmy je Siemens Elektromotory Mohelnice, dnes největší závod na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Po 2. světové válce bylo zastoupení společnosti včetně všech výrobních provozů znárodněno. K oživení aktivit došlo až koncem 60. let. V roce 1971 Siemens v Praze otevřel technickou a poradenskou kancelář a začala opět dodávat svou techniku do Československa prostřednictvím podniků zahraničního obchodu. Firma dodala osvětlovací techniku pro tři studia Československé televize na Kavčích horách (1975) a počítačový tomograf do Fakultní nemocnice Hradec Králové (1978). Linky na výrobu automobilu Favorit v mladoboleslavské automobilce Škoda byly v roce 1987 vybaveny programovatelnými automaty Simatic S5 Hned po sametové revoluci obnovila firma Siemens své stále zastoupení v Československu (1990) a již v roce 1993 zahájila výrobu nízkonapěťové spínací techniky v Trutnově, rok nato výrobu elektromotorů v Mohelnici, kde dnes vyrábí také přípojnicové systémy. Společnost Siemens pak převzala několik závodů: na výrobu elektromotorů ve Frenštátě pod Radhoštěm, na výrobu elektromotorů a generátorů Drásově a na výrobu nízkonapěťové spínací techniky a pojistek v Letohradě a v roce 2003 také závod na výrobu parních turbín v Brně. V oblasti dopravní techniky byl zásadní rok 2000, kdy na lince C pražského metra začaly jezdit soupravy dodané konsorciem Adtranz – ČKD – Siemens. V posledních letech lze na českých železničních tratích potkávat vlakové jednotky Railjet nebo modulární víceúčelové lokomotivy Vectron. Dalším příspěvkem k modernizaci městské infrastruktury jsou dobíjecí stanice pro elektromobily uvedené poprvé v roce 2011. Od roku 2013 se Siemens zaměřuje na digitalizaci a uvádí na trh techniku založenou na analýze dat, cloudech nebo internetu věcí, která se uplatňuje v celém životním cyklu výrobků – od návrhu přes provoz až po výrobu a servis. V roce 2013 bylo v Praze otevřeno vývojové a prototypové centrum Siemens Advanta, kde se vyvíjí software a hardware pro automatizaci v průmyslu i městské a dopravní infrastruktuře. Pro podporu vzdělávání uspořádala společnost Siemens již 23 ročníků soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje mladé vědce a studenty technických a přírodovědných oborů. V současnosti Siemens postupně mění svou strukturu, z jednolité firmy vznikají autonomní společnosti. V ČR dnes působí Siemens Healthineers (medicínská technika), Siemens Energy (řešení pro výrobu a přenos energie) a Siemens Mobility (řešení pro dopravní infrastrukturu a kolejová vozidla). Historie společnosti Siemens v Čechách je podrobně popsána na: www.siemens130let.cz(ev)

Sensor+Test 2021: skutečný, virtuální a hybridní

Odborníci na snímací a měřicí techniku se v roce 2020 nemohli sejít na veletrhu Sensor+Test kvůli opatřením proti šíření nemoci Covid-9. Tým pořadatele AMA Service již chystá příští ročník, který má proběhnout na výstavišti v Norimberku ve dnech 4. až 6. května 2021. Vedle skutečného veletrhu jsou připravovány také virtuální a hybridní možnosti vystavování a chystá se také zcela nová digitální výstavní oblast (Digital Area). Zvýrazněným tématem bude snímací a měřicí technika pro monitorování stavu. Toto téma bylo připraveno již na Sensor+Test 2020 a setkalo vystavovatelé o něj měli velký zájem. Zajímavý program byl připraven i pro přednáškové fórum zaměřené na monitorování stavu.Obr. 1. Je otázkou, jestli bude možné, aby byly vystavovatelé a návštěvníci veletrhu Sensor+Test 2021 v osobním kontaktu Významnou akcí veletrhu Sensor+Test 2021 bude první ročník konference SMSI (Sensor and Measurement Science International Conference), která má být zahájena den před začátkem veletrhu Sensor+Test: Při zahájení budou také představeni vítězové soutěže AMA Innovation Award. „Přizpůsobíme Sensor+Test jakýmkoli podmínkám, a přitom zajistíme, aby vystavovatelé i návštěvníci byli s třídenním veletrhem spokojeni,“ říká Holger Bödeker, ředitel AMA Service. Veletrh Sensor+Test se rozšíří do digitálního světa a bude založen na třech formách: -             skutečné: vystavovatelé a návštěvníci budou na výstavišti v osobním kontaktu, -             virtuální: celoroční nepřetržitá digitální komunikace mezi vystavovateli a návštěvníky zahájená v roce 2020, -             hybridní: přímí účastníci veletrhu Sensor+Test 2021 budou mít možnost vzájemně komunikovat v digitálním prostoru na internetu. Objednáním stánku je vystavovatel automaticky zařazen do virtuálního veletrhu. Veletrhu se tedy zúčastní jak přímí návštěvníci a vystavovatelé v Norimberku, i tak digitální účastníci z celého světa. Digitální prezentace bude neustále dostupná až do konce roku 2021. Navíc se chystá nová digitální výstavní oblast (Digital Area): www.sensor-test.de/direct/digitalarea. V Digitální oblasti se mohou firmy zájemcům prezentovat mnoha způsoby – v multimediálních prezentacích nových výrobků či prostřednictvím textových diskusí nebo videochatů s návštěvníky veletrhu nebo pomocí přednášek a diskusních fór. Cílem je využít všech dostupných komunikačním a prezentačních prostředků k tomu, aby nebyly přerušeny vztahy mezi vystavovateli, vědci a návštěvníky navzdory současné pandemii nemoci Covid-9. Další informace o četných příležitostech účastnit se veletrhu na www.sensor-test.com. (ev)

Hannover Messe 2021 jak na výstavišti, tak digitálně – a s podporou pro české vystavovatele

I když je svět stále polapen pandemií, pořadatel veletrhu Hannover Messe vidí nutnost dívat se do budoucna a pokračovat v přípravách dalšího ročníku veletrhu, který se uskuteční v původně plánovaném termínu 12. až 16. dubna 2021. Dynamické dění kolem nás vyžaduje pružné jednání a přizpůsobení se situaci, nejinak je tomu u největšího německého průmyslového veletrhu Hannover Messe, který v roce 2021 proběhne ve formátu „analog, digital, hybrid“. Průmysl na špičkové úrovni prostě vyžaduje osobní setkání lidí. „Podnikání potřebuje veletrhy. Ukázalo to posledních pár měsíců. Potřebujeme místo, na kterém se představují inovace, rozšiřuje  networking, kde se diskutuje o výzvách současného hospodářství,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní společnosti Deutsche Messe AG. Propojením analogového a digitálního světa a díky sofistikovaně propracovanému hygienickému konceptu na výstavišti, poskytne Hannover Messe tradiční platformu, kterou průmysl bezpodmínečně potřebuje. Pořadatel nabízí všem vystavovatelům ten správný balíček: od skutečného „analogového“ stánku, přes hybridní účast, až po pouze virtuální prezentaci. Počítá se s obsazením sedmi až osmi výstavních hal. Pro vystavovatele a návštěvníky, kteří kvůli cestovním omezením nebudou moci do Hannoveru přicestovat, budou k dispozici digitální prostory. Více informací na https://shop.hannovermesse.de/en.  Dotace CzechTrade Veletrh Hannover Messe 2021 je zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OPPIK. Na svou účast (v reálné formě, nikoliv jen virtuální) mohou malé a střední podniky se sídlem či provozovnou mimo Prahu čerpat dotaci. Detaily jsou zveřejněny na webových stránkách agentury CzechTrade www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm. Podniky se mohou na veletrhu prezentovat v rámci společné expozice organizované agenturou CzechTrade nebo v samostatných expozicích. Společná expozice je koncipována tak, aby měly podniky co nejméně starostí s přípravou. Více informací poskytne výhradní zastoupení pořadatele veletrhu v ČR, společnost PROveletrhy, paní Naďa Lichte (info@proveletrhy.cz) nebo zástupkyně agentury CzechTrade paní Michaela Dvořáková. Hannover Messe patří k nejdůležitějším průmyslovým veletrhům na světě. Jde o prvotřídní platformu pro prezentaci světových novinek z oblasti průmyslové automatizace a informační techniky, energetických a environmentálních technologií a průmyslového vývoje a výzkumu. Hannover Messe je i nadále hospodářsko-politickou platformou pro úzkou spolupráci mezi průmyslem, vědou a politikou a intenzivně tak přispívá k průmyslové transformaci, která bude ústředím tématem veletrhu. Partnerskou zemí je v roce 2021 Indonésie.  Hygienický koncept Veletržní společnost Deutsche Messe vypracovala ve spolupráci s příslušnými orgány bezpečnostní a hygienický koncept, který umožňuje pořádání veletrhů i za současných podmínek. Více na https://www.hannovermesse.de/de/deutsche-messe/sicherheits-und-hygienekonzept/  Kam pro další informace V případě zájmu o více informací kontaktujte výhradní zastoupení Deutsche Messe v ČR, společnost PROveletrhy, info@proveletrhy.cz, www.proveletrhy.cz   [Tisková zpráva PROveletrhy – výhradní zastoupení Deutsche Messe AG pro ČR, 1. prosince 2020.] (ed)  

Roboty 2021: ano, konference bude!

Konference Roboty 2021 (https://www.konference-roboty.cz/), kterou pořádá společnost Trademedia International, se uskuteční ve dnech 26. až 28. ledna 2021. To je zatím jediná jistota. „Skoro by se chtělo říct, že je to dost naivní. Ale příprava tradiční konference v tradičním termínu včetně přidání netradiční nadstavby nám dává smysl. Třeba proto, že robotizace může být jedním z pilířů udržení konkurenceschopnosti v dobách turbulentních změn, které krizová doba přinesla. Jak ale připravit akci, když není jisté, bude-li povolena osobní účast?“ komentují situaci pořadatelé. A současně slibují, že obsah bude v nejvyšší možné kvalitě provedení i témat. Navíc jeden den z celkově třídenní akce nabízejí virtuálně plně zdarma. Konference bude klást důraz na příklady z praxe a přinese i prostor pro diskuzi s odborníky. Bude i doprovodná výstava robotické techniky – letos ovšem jen virtuální. Registrace je již otevřena (https://www.konference-roboty.cz/registrace.html) a zájemci by s ní neměli váhat. Do konce roku totiž je možné registrovat se na virtuální část se slevou, ale především: až bude počátkem ledna jasné, kolik bude moci být fyzických účastníků, budou přihlášky k fyzické účasti vyřizovány podle pořadí registrace. Přihláška přitom zůstává flexibilní, aby pořadatelé vyšli vstříc i těm, kterým nakonec fyzickou účast nedovolí zaměstnavatel. Článek o úspěšné letošní konferenci najdou zájemci na https://bit.ly/2ViPbMv. Časopis Automa se jako mediální partner podílel na letošní akci a bude se podílet i na té nadcházející. (Bk)

FEL ČVUT otevře dveře jen virtuálně

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) proběhne 10. prosince 2020 – letos však jen virtuálně. Zájemci o studium během dvouhodinového moderovaného streamu na dálku navštíví jednotlivá pracoviště fakulty. Průvodcem bude robot Ludvík, který z 37 tisíc dílků lega složili studenti bakalářského studia Martin Šrámek a Matěj Štětka. Představeny budou roboty, drony, autonomně řízené formule, grafické či biomedicínské aplikace, telekomunikační sítě, alternativní energetické zdroje či zařízení pro kosmický program. FEL ČVUT jako jedna z předních vědeckých institucí v ČR vyniká poměrem jednoho pedagoga na sedm studentů. I díky tomu jsou katedry schopné vedle samotné výuky své studenty efektivně zapojovat do vědeckého výzkumu, často už na bakalářském stupni studia. Akce je přístupná nejen zájemcům o studium na FEL ČVUT, ale i ostatním zájemcům o moderní elektrotechniku. Uskuteční se 10. prosince 2020 od 16.30 hodin a připojení je možní prostřednictvím odkazu www.fel.cvut.cz/dod. K dispozici budou studenti a pedagogové v interaktivních četech, kteří budou připraveni zodpovědět dotazy k přijímacímu řízení, studijním programům či prezentované technice. Součástí programu dne otevřených dveří bude vedle virtuální prohlídky pracovišť a rozhovorů také anketa mezi absolventy fakulty. Ke studiu na FEL mají motivovat videa o klíčových studentských projektech, týmu eForce a jeho autonomně řízené formuli, Robosoutěži organizované pro nižší stupně škol a o týmu studentek, které pod názvem wITches popularizují elektrotechniku a programování mezi mladšími dívkami. Inspirovat chce rovněž video o prázdninovém táboře FEL Camp, kde studenti řeší zábavné úkoly uprostřed přírody. (ed)