Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Přehled aktualit

Na CIIRC ČVUT vyvinuli ochrannou polomasku vhodnou pro distribuovanou výrobu

V souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2, které nabylo charakteru pandemie, se objevila zvýšená potřeba ochranných pomůcek vhodných pro ty, kdo přicházejí do přímého styku s nakaženými a potenciálně nakaženými osobami. Všichni začali šít ochranné roušky – ale inženýři z CIIRC ČVUT v Praze se rozhodli, že se pustí do něčeho složitějšího. Výsledkem jejich vývoje je polomaska CIIRC RP95-3D vhodná pro aditivní výrobu na 3D tiskárně. Rouška, respirátor, polomaska, maska V médiích se v minulých dnech opakovaně objevila informace, že vědci na CIIRC ČVUT v Praze vyvinuli nový respirátor, který bude možné tisknout na 3D tiskárnách. Není to pravda. Zdejší inženýři nevyvíjeli respirátor, ale polomasku. Nazývat věci správnými jmény zde není žádná libůstka, ale dost zásadní věc, jak uvidíme dále: respirátor je určený zpravidla k jednorázovému použití a nepočítá se s tím, že by se používal opakovaně. Nemusí tedy odolávat opakovanému čištění a sterilizaci, po použití se zahodí. Masky (chrání celý obličej včetně očí), čtvrtmasky (chrání nos a ústa) polomasky (chrání nos, ústa a bradu) naproti tomu mají výměnný filtr a lze je použít opakovaně.Obr. 1. Polomaska CIIRC RP95-3D vyvinutá v rekordně krátké době na CIRC ČVUT Respirátory a masky patří mezi osobní ochranné pomůcky. Chrání tedy svého nositele, nikoliv jeho okolí. K tomu jsou určené chirurgické ústenky a obličejové roušky. Lze polomasku vyrábět na 3D tiskárně? Na otázku, zda lze polomasku vyrábět na 3D tiskárně, lze odpovědět jednoduše: nelze. Při 3D tisku se výrobek skládá z jednotlivých zrnek materiálu spékaných laserem, mezi nimiž zůstávají póry. Není tedy možné zaručit, že takto vyrobená polomaska bude těsnit. Jedinou možností je speciální povrchová úprava, ale ta proces výroby prodlužuje a prodražuje. Přesto tento postup v CIIRC ČVUT vyzkoušeli, jenže se ukázalo, že ani tak nebylo možné zajistit požadovanou neprodyšnost. Existuje však jiná možnost, jak polomasky na 3D tiskárně vyrábět, a právě tuto cestou se na CIIRC ČVUT pustili. Je třeba použít speciální technologii a speciální tiskárnu. Použitá technologie se nazývá MJF – Multi Jet Fusion. Tiskárny, které tisknou technologií MJF, nepoužívají k sintrování zrnek materiálu laser. Prostor, kam se bude prášek nanášet, se rovnoměrně zahřeje, a potom se na místa, kde je nutné částice roztavit a spojit do kompaktního materiálu, nastříká spojovací činidlo. Po obvodu je nastříkáno speciální činidlo, které zaručuje velkou přesnost povrchových detailů a kvalitu povrchu. Nanášený prášek rovnoměrně distribuuje teplo v celé ploše právě vyráběné vrstvy a nad plochou kontinuálně přejíždí vytvrzovací lampa. Polomasky CIIRC RP95-3D jsou navržené k výrobě právě technologií MJF. Běžné stolní tiskárny tedy pro jejich výrobu nejsou vhodné. Tiskárny MJF dodává firma HP, Jsou výkonné, přesné, ale velmi drahé. V Česku je jich jen několik. První zkušební sérii polomasek vytiskla firma Škoda Auto. Na stránkách www.RP95.cz se mohou zájemci, kteří tyto tiskárny vlastní, přihlásit o výrobní dokumentaci – musí však zadat sériové číslo své tiskárny, aby se ověřilo, že tuto tiskárnu skutečně vlastní. Polomasky vyráběné jinými technologiemi 3D tisku nezaručují neprodyšnost a nesmí se používat.   Polomaska potřebuje filtr Polomaska sama o sobě nechrání – potřebuje dýchací filtr. Ten ale 3D tiskárnou zhotovit nelze. Naštěstí filtry není třeba složitě a draze dovážet z ciziny. Sigma Výzkumný a vývojový ústav v Lutíně vyrábí filtry s univerzálním závitem, na které je polomaska upravena. Pro výrobce, který by chtěl použít jiné filtry, stačí snadno upravit závit polomasky. Poslední, co je třeba, je silikonové těsnění. S ním výzkumníkům z CIIRC ČVUT pomohla firma 3D Tech.Obr. 2. Sestava polomasky CIIRC RP95-3D   Certifikace Polomaska je osobní ochranná pomůcka a jako taková musí vyhovovat příslušným normám – v tomto případě jde o normu ČSN EN 140: Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Polomasky a čtvrtmasky – Požadavky, zkoušení a značení. Polomaska CIIRC RP95-3D úspěšně prošla prvními zkouškami a v kombinaci s filtrem P3 byla zařazena do třídy FFP3. Masky na ochranu dýchacích orgánů třídy ochrany FFP3 (Filtering Face Piece) poskytují maximálně možnou ochranu před zatížením znečištěným ovzduším a norma říká, že: „při celkovém úniku maximálně 5 % a potřebné ochraně alespoň 99 % před pevnými částicemi až do velikosti 0,6 μm jsou schopny filtrovat toxické, karcinogenní a radioaktivní pevné částice; tyto masky na ochranu dýchacích orgánů lze použít v pracovních prostředích, kde je překročena nejvyšší hodnota vystavení při práci až o třicetinásobek hodnoty specifické pro daný obor.“ Norma také stanovuje požadavky na dezinfekci osobních ochranných pomůcek. Zde se vracím k rozdílu mezi respirátorem a polomaskou: zatímco respirátory jsou určené pro jednorázové použití, polomaska se může používat opakovaně. Správné a bezpečné postupy opakované sterilizace polomasky CIIRC RP95-3D byly konzultovány s týmem České kardiologické společnosti. Prokázalo se, že maska zůstala těsná a plně funkční i po sterilizaci v autoklávu. Masku testovala Národní referenční laboratoř SZÚ a těsnost následně potvrdila zkušebna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Testuje se nejen těsnost, ale také to, zda materiály, z nichž je maska vyrobena (konkrétně jde o polyamid PA12) nebudou dráždit pokožku toho, kdo masku nosí.    Koho polomaska chrání? Polomasky, stejně jako respirátory, jsou určené k ochraně dýchacích orgánů toho, kdo je nosí. Ačkoliv tedy formálně splňují požadavek epidemiologů nevycházet bez zakrytých úst a nosu, na rozdíl od roušek okolní osoby nijak nechrání a nemohou být pro tyto účely používány. To se netýká jen polomasek CIIRC RP95-3D, ale všech respirátorů (s výjimkou nejjednodušších respirátorů bez výdechového ventilku) a polomasek, bez ohledu na jejich výrobce. Chránit okolí není jejich účelem.Obr. 3. Polomaska je osobní ochranná pomůcka, která chrání svého nositele: pro ochranu okolí je třeba ji doplnit např. chirurgickou ústenkou, jak předvádí Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT Pokud jde o využití ve zdravotnictví, jsou respirátory a masky vhodné pro osoby, které se pohybují v nebezpečném infekčním prostředí. Tedy např. pro lékaře nebo zdravotní sestry, kteří ošetřují nemocné. Polomasky CIIRC RP95-3D chrání jen dýchací orgány a je třeba je doplnit ještě o ochranu očí (štít, brýle) a pokožky (rukavice, oděv). Hrozí-li nebezpečí, že by zdravotní pracovník sám mohl být zdrojem nákazy, je třeba masku doplnit ještě chirurgickou ústenkou – tak, jak ji má nasazenou na obr. 3 Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT. Jde o praxi, která se osvědčila mj. lékařům v čínské provincii Chu-pej, odkud se současná epidemie koronaviru SARS-CoV-2 začala šířit. Maska chrání zdravotníka, ústenka jeho pacienta.    Kapacita výroby Aditivní technologie je obvykle vhodná pro výrobu prototypů, nikoliv pro sériovou výrobu. Důvodem je omezená rychlost tisku. U polomasek CIIRC RP95-3D je to konkrétně 50 až 70 kusů denně na jedné tiskárně. Jak bylo uvedeno, polomasky lze tisknout pouze na tiskárnách využívajících technologii MJF. Těch je na celém světě něco kolem tisícovky; v České republice jich je sedm. To ovšem zdaleka neuspokojí poptávku. Jak jsem již uvedl, snaha upravit postup výroby pro tisk na běžných stolních tiskárnách se ukázala být slepou uličkou. Proto se konstruktéři z CIIRC ČVUT rozhodli polomasku modifikovat pro výrobu na vstřikovacích lisech. Potřebnou formu lze opět vyrobit postupy aditivní výroby. V těchto dnech (článek píšu v sobotu 28. března) probíhá testování prototypů masky RP95-M vyráběných vstřikováním. Tým CIIRC ČVUT vyzval potenciální výrobce, kteří vlastní vhodné vstřikolisy, aby se jim přihlásili v případě, že jsou schopní a ochotní masky vyrábět. V České republice je v současné době zájemců tolik, že v případě, že prototyp projde zkouškami, bude kapacita výroby 10 000 kusů denně. Protože vývoj a výroba prototypů jsou financovány z evropského programu RICAIP, budou výsledky dostupné i mimo Českou republiku. To je velká výhoda moderní distribuované výroby: podklady k tisku polomasky, bude-li celá vyráběna tiskem, nebo k tisku formy, bude-li to varianta vyráběná vstřikováním, je možné sdílet s kýmkoliv, kdo má příslušné technologické vybavení. Masky není třeba dovážet z druhého konce světa, ale vyrobí se tam, kde jsou třeba. [S využití tiskových zpráv CIIRC ČVUT. Foto. CIIRC ČVUT.] Petr Bartošík

Veletrh Automatica byl také odložen

Veletrh Automatica byl také odložen a nové datum konání bylo stanoveno na 8. až 11. prosince 2020. Rozhodnutí konzultoval pořadatel, Messe München, se sdružením VDMA Robotics + Automation.

Veletrh Hannover Messe letos nebude

Společnost Deutsche Messe, pořadatel veletrhu Hannover Messe, se rozhodla, že vzhledem ke kritické situaci v oblasti Hannoveru letos veletrh, původně odložený na červenec, zcela zruší. Příští veletrh tedy bude až v dubnu 2021.

Hannover Messe letos neproběhne

Kvůli šířící se pandemii Covid-19 se letos neuskuteční přední světový veletrh Hannover Messe. V hannoverském regionu by vydán dekret, který pořádání tohoto průmyslového veletrhu zakazuje. Vzhledem k omezení cestování a zákazu shromažďování by ani nebylo možné veletrh zorganizovat. Koronavirová krize postihuje ekonomiku a s vážnými důsledky pandemie bojuje zvláště zpracovatelský průmysl, hlavní klientela Hannover Messe. Klesá poptávka po průmyslových výrobcích a snižují se tržby. V důsledku toho vázne zásobování, mnohdy se zastavuje výroba a je zkracována pracovní doba zaměstnanců. „Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti Covid-19 a rozsáhlým omezením veřejného a hospodářského života nemůže Hannover Messe letos proběhnout,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda správní rady Deutsche Messe AG. "Naši vystavovatelé, partneři a celý náš tým udělali vše, co bylo v jejich silách, ale dnes musíme uznat, že v roce 2020 nebude možné pořádat nejdůležitější průmyslovou událost na světě." Příští Hannover Messe se uskuteční od 12. do 16. dubna 2021. Letos je to poprvé v 73leté historii Hannover Messe, kdy se akce nebude konat. Pořadatelé však nenechají přehlídku úplně zaniknout. „Potřeba orientovat se a vyměňovat si informace je zvláště důležitá v době krize,“ říká Köckler. „Proto v současné době intenzivně pracujeme na digitální informační a síťové platformě pro Hannover Messe, kterou brzy otevřeme našim zákazníkům.“ Různé webové formáty umožní vystavovatelům a návštěvníkům Hannover Messe vzájemně si vyměňovat informace o nadcházejících výzvách v oblasti hospodářské politiky a také o technických řešeních. Živě budou přenášeny rozhovory s odborníky a panelové diskuse a budou zde uvedeny také nejlepší případové studie z celého světa. On-line vyhledávání vystavovatelů a produktů bude zdokonaleno a doplněno např. funkcí, která umožňuje přímý kontakt návštěvníků s vystavovateli. Díky těmto prostředkům budou mít vystavovatelé a návštěvníci příležitost orientovat se v hospodářské politice a vyměňovat si informace o technice. (ev)

Společnost Siemens otevřela svůj portál 3D tisku požadavkům zdravotnických institucí

V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 se projevuje rostoucí nedostatek zdravotnické techniky: chybí nejen celé přístroje, ale obtížně dostupné jsou i náhradní díly. Společnost Siemens proto otevřela svůj portál AM Network Platform, který se věnuje technologiím aditivní výroby, pro každého, kdo potřebuje pomoci s 3D tiskem součástek nutných pro zdravotnické přístroje a zařízení. Prostřednictvím sítě spolupracujících firem, které jsou členy portálu, je možné získat kontakt na konstruktéry i dodavatele kdekoliv na světě, kteří jsou schopni připravit výrobu a vyrobit díly potřebné k tomu, aby zdravotnická technika zůstala v chodu. Více na https://additive-manufacturing-network.sws.siemens.com/fight-coronavirus/ (Bk)  

DevCom předává hlavní ceny sedmi školám v soutěži AMJ 2020

Ve dnech 13. 2. až 10. 3. 2020 se konal 26. ročník celostátní odborné soutěže středních škol Automechanik Junior 2020 – krajská kola – v regionech ústeckém, středočeském, karlovarském, libereckém, pražském, královohradeckém a jihomoravském pro obor Mechanik-opravář motorových vozidel a autotronik. Tento ročník pořádaly školy: SŠT Chomutov, SDŠ a SOU Kladno, SPŠ Ostrov nad Ohří, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SOU Praha – Radotín, SOŠ a SOU Hradec Králové a ISŠA Brno ve spolupráci s hlavním sponzorem a výrobcem automobilové diagnostiky, společností DevCom s. r. o. Ve dvanácti regionech České republiky byla letos opět vyhlášena soutěž Automechanik Junior 2020, i když ne v každém kraji se soutěž nakonec konala. Letošní ročník celorepublikové středoškolské soutěže byl na jednu stranu velmi bohatý na výkony a ocenění, ale na druhou stranu byl velmi náročný pro organizátory z důvodů obav a náhlého nařízení vlády ohledně koronaviru. I přes tato opatření bylo možné letos pokračovat ve spolupráci s českými školami v oboru autotroniky a automechaniky, v kterém působí společnost DevCom již přes dvacet let jako výrobce diagnostických přístrojů, osciloskopů a speciálních výukových diagnostických a autotronických panelů. „Letos jsme se rozhodli více investovat do řad budoucích autotroniků a poskytly jsme partnerství prostřednictvím věnování sponzorského daru, kompletní diagnostiky pro osobní a užitkové vozy TSPRO – TROODON sedmi vítězným školám této prestižní soutěže. Původně jsme plánovali obdarovat všech deset vybraných regionů, ale nařízením vlády z 10. 3. 2020 byla soutěž v regionu jihočeském, pardubickém a plzeňském zrušena.  Doufám, že příští rok se obejdeme již bez komplikací a budeme moci dále rozvíjet vzájemné vztahy a obdarovat i ty školy, na které se letos nedostalo,“ řekl Petr Bärtl, vedoucí obchodu a marketingu společnosti DevCom. Petr Bärtl, DevCom spol. s. r. o.

OPC Foundation Webinar: Can OPC UA Be Extended to Support UA over REST?

OPC Foundation invite you to the webinar from series OPC UA Technology Demonstration with topic Using OPC UA with JavaScript, JSON and simple REST like APIs. Webinar will be held on Mar 31, 2020 at 9:00 AM EDT (14:00 our time). Register here: https://attendee.gotowebinar.com/register/8380446146693127693 „Can OPC UA be extended to support UA over REST ?“ was one of the most frequently asked questions the OPC Foundation received in specific meetings. The OPCF technical teams answer was: REST means different things to different people and, depending on the definition, it makes no sense to have a REST interface to access many OPC UA services. That said, OPC UA already does support simple JSON or XML based REST like requests for services when it makes sense. So the claim that OPC UA does not support REST like APIs is not true. OPCF added this capability in 1.04 and there are implementations too. So OPC Foundation like to promote better existing features – so OPF started preparing a separate “UA over REST” repo in GitHub with documentations early this year. Today it’s available here https://prototyping.opcfoundation.org/ Join this webinar and listen to Randy Armstrong, deeply involved into OPC UA from begin. Randy is the OPC Foundations's Principal Software and Security Architect running his own business Sparhawk Software. He will guide you through the seminar, provide detailed technical information including examples and he will also answer your questions. (ed)

Acronis nabízí zdarma řešení pro podporu práce z domova

Acronis nabízí v reakci na současnou pandemii coronaviru všem poskytovatelům IT služeb zdarma své řešení Acronis Cyber Files Cloud, podnikový nástroj pro sdílení a synchronizaci souborů, a to až do 31. července 2020. Prostřednictvím vlastních služeb tak poskytovatelé mohou pomoci svým firemním zákazníkům s rychlým přechodem na práci z domova při vysoké úrovni zabezpečení důležitých podnikových dat. Navíc, všichni noví zákazníci Acronis Cyber Cloud přidaní po 18. březnu budou až do 31. července mít zdarma i služby cloudového zálohování. Více informací o platformě Acronis Cyber Cloud: https://www.acronis.cz/produkt/acronis-data-cloud/ [Tisková zpráva MYR Communication, 19. 3. 2020] (ed)    

SAP nabízí zdarma nástroje pro podporu dodavatelský řetězců i práci z domova

Společnost SAP reaguje na aktuální celosvětovou pandemii poskytnutím některých nástrojů zdarma. Na 90 dní otevírá přístup do systému SAP Ariba Discovery, digitálního tržiště umožňujícího nabízet zboží a služby, stejně jako vyhledávat mezi více než 4 miliony dodavateli po celém světě. Bezplatná je nyní také cestovatelská aplikace Triplt od SAP Concur a dvě předkonfigurovaná řešení Qualtrics pro usnadnění práce z domova a pomoc při včasném zachycení nákazy Covid-19.   Digitální tržiště SAP Ariba Discovery S cílem pomoci snížit ekonomický dopad pandemie otevírá společnost SAP na 90 dní přístup do digitálního tržiště SAP Ariba Discovery. V rámci této celosvětové sítě může každý kupující jednoduše zveřejnit své potřeby nákupu. Dodavatelé pak mohou reagovat se svou nabídkou a pokrýt tak danou poptávku. Přístup do SAP Ariba Discovery poskytuje kupujícím a dodavatelům rychlé a efektivní propojení s minimalizací narušení dodavatelského řetězce způsobeného zpožděním zásilky, problémů s kapacitou a zvýšenou poptávkou spotřebitelů v aktuálním nouzovém stavu.   Řešení Qualtrics pro usnadnění práce z domova a včasné zachycení viru Qualtrics nabízí dvě řešení. Pomocí Remote Work Pulse firmy zjistí, zda je jejich organizace připravena na práci z domova a co vše zaměstnanci mohou potřebovat k tomu, aby jim nic nechybělo k plnohodnotnému pracovnímu nasazení. Druhé řešení Covid-19 Pre-Screen & Routing v podobě online dotazníku dokáže provést počáteční třídění symptomů, identifikovat vysoce rizikové občany a zajistit, aby byli lidé vykazující příznaky nemoci nasměrováni ke správnému postupu a věděli, kde a jak se nechat otestovat. Rovněž poskytuje všem občanům okamžitý přístup k nejdůležitějším informacím a detekuje mezery v dostupnosti těchto zpráv. Díky automatizaci šíření informací chytré řešení také výrazně ulevuje zdravotníkům, kteří jsou ve všech zemích přetíženi telefonáty a dotazy.   Zdarma je také prémiová verze aplikace Triplt Služba TripIt od společnosti SAP Concur každý den zpracovává stovky tisíc itinerářů po celém světě, sleduje lety svých uživatelů a upozorňuje je na zpoždění nebo jiné aktualizace letového řádu. V reakci na rostoucí změny harmonogramů a zrušení cestování v souvislosti s šířením Covid-19 chce SAP pomoci těm, kteří ještě musejí cestovat třeba zpátky domů. Do konce března si tak každý cestovatel může stáhnout aplikaci a bezplatně získat službu TripIt Pro na dobu šesti měsíců. Prémiovou službu získají zdarma také stávající uživatelé TripIt. „V tuto chvíli připravujeme v rámci našich lokálních týmů kroky směrem k našim partnerům, abychom českým zákazníkům a všem uživatelům mohli co nejdříve poskytnout lokální podporu při využití uvolněných řešení,“ dodala Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.(ed)

Tiskárny lze ovládat i bezdotykově, připomíná Konica Minolta

Konica Minolta upozorňuje své zákazníky, že všechna její multifunkční zařízení lze ovládat vzdáleně, např. pomocí mobilních telefonů či tabletů. S přístroji, které jsou běžně určené i desítkám zaměstnanců, tak lze pracovat, aniž by se uživatelé museli dotýkat jejich ovládacích panelů. „Reagujeme na aktuální opatření proti šíření koronaviru, zejména na zvýšenou potřebu hygieny rukou. Chceme upozornit své zákazníky, že mezi základní funkce všech našich multifunkčních zařízení patří i vzdálené ovládání s názvem Remote Access. To je možné buď prostřednictvím počítače nebo pomocí mobilních telefonů či tabletů. Pokud tuto funkci doposud nevyužívají, mohou ji snadno svépomocí aktivovat přímo v nastavení přístrojů. Případně jim nabízíme pomoc na čísle 841 777 777,“ řekl Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „K dalšímu snížení rizika pomůže také ovládání zařízení pomocí dotykových per, která se dají snadno dezinfikovat. K čištění samotných ovládacích panelů a celých přístrojů je možné využít jakýkoli dostupný prostředek na bázi alkoholu určený na dané povrchy. Ten by měl být nanášen vždy pomocí tkanin a následně setřen do sucha. Pro ovládání pomocí mobilních přístrojů, jako jsou chytré telefony či tablety, je třeba stáhnout aplikaci bizhub Remote Access a dále postupovat podle jednoduchých instrukcí. Aplikace je k dispozici zdarma pro přístroje s operačními systémy iOS i Android. Návod na nastavení vzdáleného ovládání stroje je k dispozici na této adrese: https://bit.ly/33umrUr [Tisková zpráva DDeM, 19. 3. 2020] (ed)