Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Přehled aktualit

O proškolení na ATEX mají odborníci zájem

Celkem 26 odborníků se sešlo na semináři zaměřeném na bezpečný provoz zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu, pro která se používá označení ATEX (ATmosphèreEXplosive). Seminář uspořádala 19. ledna v hotelu Panorama v Praze společnost Endress+Hauser jako významný dodavatel snímačů a zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Obr. 1. Seminář zahájil Dalibor Prokel s přednáškou Endress+Hauser v průběhu sedmi desetiletí. Tyto semináře pořádá firma podle potřeb svých zákazníkům dvakrát za rok a vychází tak vstříc pracovníkům, kteří potřebují mít certifikát o proškolení na ATEX, ať již se jedná o projektanty, systémové inženýry, programátory, projektové manažery, vedoucí provozů ohrožených výbuchem, údržbáře, bezpečnostní techniky či zástupce firem dodávajících různá zařízení a prvky s certifikátem ATEX. Siř vedl Martin Štock, člen mezinárodních normalizačních komisí IECEx, který je pověřenou osobou ATEX a věnuje se již 18 let vývoji a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Účastníci semináře se seznámili se systémem ATEX pro posuzování, certifikaci a provozování zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, který platí ve všech zemích EU a také v Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku. Osvědčení ATEX má různé podoby a značení podle toho, v jakých zónách prostředí s nebezpečím výbuchu je dané zařízení provozováno. Tyto zóny jsou definovány podle skupenství (typu) látky, kterou je nebezpečná atmosféra tvořena. Obr. 2. Martin Štock seznámil účastníky semináře se všemi aspekty  návrhu, provozu a údržby zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu Samostatně je posuzováno důlní prostředí, v němž se vyskytuje metan a důlní prach. Ostatní prostředí s nebezpečím výbuchu pak tvoří druhou kategorii. Kategorie i zóny jsou vyznačeny na štítku daného zařízení.V posuzování a certifikování zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu se nyní chystají změny. Bude zavedena nová klasifikace EPL a všechny standardy pro ATEX budou zatříděny do normy IEC nebo EN skupiny 60079-xx. Bude také zavedena nová skupina zařízení pro prach s označením III.  Systém EPL v budoucnosti nahradí všechny kategorie IEC. Tato nová standardizace bude platit ve všech státech včetně USA. Na semináři byly popsány metody ochran proti explozi, a to jak pasivní (směrování, inertizace, protiexplozivní pojistky apod.), tak i aktivní (různé typy pevných uzávěrů, jiskrově bezpečné obvody apod.). Přednášející upozornil na to, že koncem roku 2022 skončila přechodná doba, kdy i po odchodu Velké Británie z Evropské unie platily v této zemi certifikáty ATEX. Nyní již pro trh Velké Británie neplatí dokumenty vydané v EU a je nutné žádat o vydání dokumentace pro získání značky UK CE. K tomu je někdy potřeba i nové posuzování zkušebnou ve Velké Británii. Vše ale nasvědčuje tomu, že použitelnost ATEX certifikátů bude prodloužena do konce roku 2023 ne-li do konce 2024. Zvláštní pozornost byla na semináři věnována také údržbě a servisu zařízení s osvědčením ATEX včetně preventivní údržby a revizí. Bylo popsáno, jak se postupuje při jakýchkoli zásazích (údržba, servis, do zařízení s osvědčením ATEX). Na případových studiích se účastníci seznámili s konkrétními situacemi při instalaci a provozování zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Seminář byl zakončen testem znalostí systému ATEX. Na základě testu získali účastníci certifikát o proškolení o systému ATEX.  (ev)

Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications na Hannover Messe 2023

Jádrem digitální transformace ve všech ekonomických a sociálních oblastech je konektivita. Bezdrátové komunikační systémy nabízejí obrovské příležitosti pro výstavbu flexibilních, škálovatelných sítí přizpůsobených specifickým potřebám průmyslu. Na veletrhu Hannover Messe 2023 proto tři partneři, dvě asociace, VDMA a ZVEI, a Deutsche Messe, pořadatel veletrhu, společně představí projekt Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications.   Německá asociace výrobců strojů a zařízení VDMA bude zastoupena pracovní skupinou WCM (Wireless Communication for Machines), sdružení elektroinženýrů ZVEI bude zastoupeno aliancí 5G-ACIA (5G Alliance for Connected Industries and Automation) a Deutsche Messe přinese do projektu svou kampusovou síť 5G Smart Venue. Cílem partnerů bude na konkrétních příkladech ukázat, jaké technické novinky v oblasti bezdrátových komunikací již existují, které lze konkrétně použít v praxi a které jsou zatím jen konceptem a bude je třeba v budoucnu dále vyvíjet. Podmínky pro splnění tohoto cíle budou na Hannover Messe ideální. Setkávají se tu na jednom místě odborníci, firmy a výzkumné instituce z různých oborů průmyslu. Aliance 5G-ACIA a pracovní skupina WCM si zde budou moci vyměňovat své předchozí zkušenosti a budoucí vize. „Systémy bezdrátové komunikace budou v nadcházejících letech patřit mezi nejdůležitější stavební kameny na cestě k digitální transformaci průmyslu. Velká část úspěchu spočívá v posílení mezioborového dialogu, který zajišťuje, že jsou plně zohledněna specifika a potřeby odvětví. Projekt Industrial Wireless Arena + 5G Networks & Applications spojuje všechny účastníky této mladé komunity a nabízí zainteresovaným stranám jedinečnou příležitost být součástí této inovativní síly,“ uvedl Dr. Reinhard Heister, výkonný ředitel pracovní skupiny WCM VDMA. „Průmyslové sítě 5G a průmysl 4.0: na veletrhu Hannover Messe se sejde to, co k sobě logicky patří a co umožňuje dosahovat větší efektivity, flexibility a produktivity. Technický základ vyvinutý 5G-ACIA je dostupný a lze jej používat po celém světě. Pro nadcházející nárůst trhu je důležité relevantním cílovým skupinám jasně demonstrovat interakci mezi průmyslovými sítěmi 5G a průmyslem 4.0 – Hannover Messe k tomu nabízí perfektní scénu,“ vysvětlil Gunther Koschnick, ředitel ZVEI. Marcus Eibach, vedoucí oddělení 5G Smart Venue & Technology Innovations ve společnosti Deutsche Messe, sdělil: „Synergie vytvořené spojením tří partnerů aktivních v oblasti bezdrátových sítí 5G v jednom projektu na Hannover Messe budou velmi přínosné. Na veletrhu se totiž setkává celý průmysl jako potenciální odběratelský sektor pro bezdrátovou komunikační infrastrukturu. Všichni důležití partneři, společnosti a asociace jsou týden na jednom místě a může zde dojít k mnoha osobním setkáním a přenosu znalostí a zkušeností s použitím sítí 5G v praxi.“ [Tisková zpráva Deutsche Messe, 18. ledna 2023.] (Bk) Obr. 1. Hannover Messe 2023 se uskuteční v termínu 17. až 21. dubna 2023 Volné vstupenky na Hannover Messe Časopis Automa je partnerem letošního Hannover Messe a jeho čtenáři si mohou bezplatně stáhnout elektronickou vstupenku na tento průmyslový veletrh (17. až 21. 4. 2023). Na rozlehlém hannoverském výstavišti se již tradičně představí společnosti z oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky, softwaru a IT z celého světa. Ústředním tématem veletrhu je transformace průmyslu směrem k výrobě šetrné ke zdrojům, klimaticky neutrální a odolné. Vystavovatelé ukážou, jak může průmysl výrazně snížit emise CO2. Podrobnosti o veletrhu Hannover Messe jsou na odkazu https://www.hannovermesse.de/en/. Čtenáři časopisu Automa, kteří chtějí získat bezplatnou vstupenku, se musí nejprve zaregistrovat a poté si aktivují eTicket na tomto odkazu: https://www.hannovermesse.de/en/?open=ticketRegistration&code=yWKCa. (ev) Sítě 5G v Česku Využití sítí 5G byl věnován prostor také v projektu Digital Factory na MSV 2022 v Brně. Zajímavou diskusi o využití sítí 5G v průmyslu, která se odehrávala na Digital Stage, čtenáři najdou na https://bit.ly/3CXNvym. V časopise Automa vyšel rozhovor s Liborem Michalkem Kampusová síť 5G na VŠB-TU v Ostravě v čísle 8-9/2021: https://bit.ly/3lK6Bj7. Účastníci nehovořili jen o konkrétní ostravské kampusové síti, ale pan Michalek jako zkušený odborník mluvil také o tom, co jsou vlastně sítě 5G a proč je jejich použití v průmyslu tak výhodné. Protože asociace 3GPP standard 5G dále rozvíjí a doplňuje a objevují se nové možnosti, jak sítě 5G (skutečně) využít v průmyslové praxi, plánujeme s Liborem Michalkem další rozhovor věnovaný technickým novinkám i konkrétním projektům v praxi, na nichž se VŠB-TU v Ostravě podílela. Přineseme jej v některém z následujících čísel. (Bk)  

Výzkum robotiky v Asii, Evropě a Americe

Vlády zemí po celém světě investují do robotiky s cílem podpořit rozvoj hospodářství a společnosti. Jaké jsou přesné cíle programů financování výzkumu robotiky, které dnes oficiálně vyhlašují vlády v Asii, Evropě a Americe? To bylo zkoumáno Mezinárodní federací robotiky IFR a publikováno v aktualizovaném dokumentu World Robotics R&D Programs 2023.   Třetí verze zprávy World Robotics R&D Programs pokrývá nejnovější vývoj financování včetně aktualizací v roce 2022,“ říká prof. Dr. Jong-Oh Park, místopředseda výzkumného výboru IFR a člen jeho výkonné rady. Přehled ukazuje, že nejpokročilejší země v počtu instalací průmyslových robotů za rok – Čína, Japonsko, USA, Jižní Korea, Německo – a EU uplatňují velmi odlišné strategie výzkumu a vývoje.   Čínská lidová republika V Čínské lidové republice se na podporu inovací zaměřuje 14. pětiletý plán pro rozvoj robotického průmyslu, který zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a informačních technologií v Pekingu 21. prosince 2021. Cílem je, aby se komunistická Čína stala přední světovou velmocí i v oblasti robotické techniky a obecně průmyslového pokroku. Robotika je na příštích pět let součástí osmi klíčových průmyslových odvětví. Pro implementaci vědeckých a technických inovací byl 23. dubna 2022 v rámci Národního plánu výzkumu a vývoje zahájen speciální program Inteligentní roboty s financováním v přepočtu 43,5 milionu USD. Nedávná statistická ročenka World Robotics od IFR uvádí, že Čína dosáhla hustoty robotů 322 jednotek na 10 000 pracovníků. Země se tak v roce 2021 zařadila na 5. místo na světě ve srovnání s 20. místem (140 jednotek) v roce 2018.   Japonsko Cílem japonské Nové robotické strategie je učinit z této země světové centrum číslo jedna v oblasti inovací robotů. Japonská vláda na to poskytla v roce 2022 podporu ve výši více než 930,5 milionu USD. Klíčovými odvětvími jsou průmysl (77,8 milionu USD), ošetřovatelská péče a zdravotnictví (55 milionů USD), infrastruktura (643,2 milionu USD) a zemědělství (66,2 milionu USD). Akční plán pro výrobu a služby zahrnuje projekty, jako jsou autonomní řízení, vývoj dronů a pokročilá letecká mobilita nebo vývoj integrovaných technologií, které budou jádrem umělé inteligence a robotů nové generace. Na projekty související s robotikou v rámci plánu kosmického výzkumu Moonshot Research and Development Program byl na období pěti let, od roku 2020 do roku 2025, přidělen rozpočet ve výši 440 milionů USD. Podle statistické ročenky IFR World Robotics je Japonsko světovým výrobcem průmyslových robotů číslo jedna a v roce 2021 dodalo 45 % celosvětové nabídky.   Korejská republika Třetí základní plán rozvoje inteligentních robotů vyhlášený jihokorejskou vládou tlačí na rozvoj robotiky jako klíčového odvětví čtvrté průmyslové revoluce. Vláda vyčlenila 172,2 milionu USD na financování Implementačního plánu pro inteligentní roboty. Od roku 2022 do roku 2024 je plánováno celkem 7,41 milionu USD na financování projektu plnohodnotné testovací platformy pro speciální pilotované a bezpilotní letouny. Statistická ročenka IFR World Robotics ukázala v Jižní Koreji v roce 2021 celkem 1 000 průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců. Díky tomu je Jižní Korea zemí s nejvyšší hustotou robotů na světě.   Evropská unie Klíčový rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace je Horizon Europe.  Program je na dobu sedmi let (2021–2027) dotován rozpočtem 94,30 miliardy USD. Hlavními cíli jsou: posílení vědecké a technické základny EU, posílení inovační kapacity, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v zemích EU, jakož i plnění priorit občanů a zachování evropských socioekonomických modelů a hodnot. Evropská komise poskytla na pracovní program související s robotikou na období 2021–2022 celkové finanční prostředky ve výši 198,5 milionu USD.   Německo Jednotlivé evropské země mají i vlastní programy rozvoje robotiky. Německá High-Tech Strategy 2025 je čtvrtou verzí německého programu výzkumu, vývoje a inovací. Německá vláda poskytne přibližně 69 milionů USD ročně až do roku 2026 – celkový rozpočet je 345 milionů USD na pět let. V rámci mise HTS 2025 byl zahájen program Přizpůsobení techniky lidem. Cílem tohoto programu je využít technické změny ve společnosti jako celku a ve světě práce ve prospěch lidí. Výzkumná témata jsou: digitální asistenční systémy, jako jsou datové brýle, spolupráce člověka s robotem, exoskelety pro podporu zaměstnanců v jejich fyzické práci, ale také řešení pro flexibilnější organizaci pracovních procesů nebo podporu práce na dálku. Podle zprávy IFR World Robotics je Německo největším trhem robotů v Evropě – hustota robotů se řadí na 4. místo na světě s 397 jednotkami na 10 000 zaměstnanců.   Spojené státy americké V USA byl zahájen vládou podporovaný projekt Národní iniciativa pro robotiku 3.0 (NRI-3.0), který se věnuje základnímu výzkumu a vývoji. Program oznámený v únoru 2021 usiluje o výzkum integrovaných robotických systémů a staví na předchozích programech NRI. Vláda USA podpořila fond NRI-3.0 v roce 2021 částkou 14 milionů USD. Podporována je spolupráce mezi akademickými pracovníky, průmyslem, vládou, neziskovými a dalšími organizacemi. Například projekt NASA Moon to Mars zdůrazňuje cíle pro zajištění dlouhodobé přítomnosti v blízkosti Měsíce a na něm. Projekty se zaměřují na výzkum a vývoj techniky, která výrazně zvýší výkonnost robotů a podpoří vědecké mise v hlubokém vesmíru. Pro lunární program Artemis plánuje americká vláda vyčlenit pro léta 2020 až 2024 rozpočet ve výši 35 miliard USD. Statistická ročenka IFR World Robotics uvádí, že hustota robotů ve Spojených státech vzrostla z 255 jednotek v roce 2020 na 274 jednotek na 10 000 pracovníků v roce 2021. Země se řadí na 9. místo na světě. V počtu každoročních instalací průmyslových robotů zaujímají Spojené státy americké 3. místo. [Tisková zpráva IFR, leden 2023.] (Bk)   Budoucnost robotiky v Česku V Česku je 147 robotických jednotek na 10 000 pracovníků, což je 16. místo na světě (2022). Ačkoliv tempo prodeje robotů vzhledem k aktuální ekonomické situaci neroste, objevuje se stále více projektů, kde roboty neplní jen klasické úlohy v oblasti manipulace, paletizace, svařování, lakování, lepení apod., ale pracují ve spolupráci s vyspělou technikou strojového vidění a umělou inteligencí na složitých úkolech v nejrůznějších oborech průmyslu. O budoucnosti průmyslu a robotiky můžete přijít diskutovat na konferenci Roboty 2023, která se koná ve dnech 24. a 25. ledna v Brně: https://www.konference-roboty.cz/. Časopis Automa je jejím mediálním partnerem.

Bezplatné vstupenky na Hannover Messe 2023 pro čtenáře časopisu Automa

Časopis Automa je partnerem letošního Hannover Messe a jeho čtenáři si mohou bezplatně stáhnout elektronickou vstupenku na tento průmyslový veletrh (17.–21. 4. 2023). Na rozlehlém hannoverském výstavišti se již tradičně představí společnosti z oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky, softwaru a IT z celého světa. Ústředním tématem veletrhu je transformace průmyslu směrem k výrobě šetrné ke zdrojům, klimaticky neutrální a odolné. Vystavovatelé ukáží, jak může průmysl výrazně snížit emise CO2. Podrobnosti o veletrhu Hannover Messe  jsou na odkazu https://www.hannovermesse.de/en/. Čtenáři časopisu Automa se nejprve zaregistují a poté si aktivují eTicket na tomto odkazu:   https://www.hannovermesse.de/en/?open=ticketRegistration&code=yWKCa (ev)

40. ročník konference Diago

Nejvyšší orgán ATD ČR po dvou letech odkladů organizuje tradiční mezinárodní vědeckou konferenci Diago. Jubilejní 40. ročník konference bude konat v termínu 31. ledna a 1. února 2023 v hotelu Orea Resort Devět Skal ve Sněžném-Milovech. Tradičně se v předvečer konference (30. ledna) uskuteční neformální setkání účastníků. Další možností k diskusi s kolegy a přáteli bude mimo oficiální program konference také večerní odborné diskusní fórum v úterý 31. ledna. Firmám bude opět dána možnost krátkého vystoupení v rámci odpoledního bloku přednášek a prezentace novinek v průběhu výstavky v odpoledních hodinách dne 31. ledna. Současně se uskuteční společné setkání osob certifikovaných na funkci „Specialista vibrační diagnostiky“ a „Technik diagnostik montážních a optických měření“, které se uskuteční den před konferencí, tedy 30. ledna od 14 hodin. Další informace a přihlášky najdou zájemci na www.atdcr.cz. (ed)

Embedded World 2023: veletrh i konference

Ve dnech 14. až 16. března 2023 se v Norimberku uskuteční tradiční veletrh a konference Embedded World. Akce, letos s mottem „embedded odpovědně a udržitelně“, se zaměří na klíčové otázky budoucnosti vestavných systémů. Kde mohou vestavné systémy pomoci učinit digitální svět udržitelnějším a jak může průmysl vestavných systémů sám fungovat udržitelněji? Jaké otázky jsou určující pro odpovědný přístup k umělé inteligenci? Co se skrývá za novým zákonem EU o kybernetické odolnosti? Panelové debaty na embedded world Exhibition&Conference 2023 poskytnou materiál pro intenzivní diskuse. Více informací o akci: www.embedded-world.de/en. (Bk)

ARC Industry Forum Europe: řízení vývoje průmyslu v době globálního narušení

Digitální lídři si ověřili své strategie pro řešení problémů reálného světa, jež způsobila covidová pandemie a nové geopolitické nepokoje, a urychlují své inovační a transformační iniciativy. Obnovené zaměření na udržitelnost, oběhové hospodářství a změnu klimatu podněcuje inovace a pohání transformaci a technické změny v celém průmyslu. Prioritou mnoha společností ve všech odvětvích se stala odolnost. Ve dnech 15. až 17. května 2023 se v Sitges ve Španělsku uskuteční Evropské průmyslové fórum ARC, kde se bude diskutovat právě o těchto otázkách. Tato akce je součástí úspěšné celosvětové série konferencí, které se konají v USA, Indii, Čínské lidové republice a Japonsku a jejichž pořadatelem je agentura ARC Advisory Group, poradenská firma působící v oborech průmyslové výroby, energetiky a infrastruktury. Zájemci jsou zváni k účasti na exkluzivních prezentacích a workshopech o strategiích a řešených projektech z přední linie digitalizace. Témata konference budou: propojení IT, OT a ET,energie a udržitelnost,AI a strojové učení,inovace v robotice,aditivní výroba,MES – příběhy uživatelů,správa výkonnosti výrobních prostředků,kybernetická bezpečnost pro digitalizaci a udržitelnost,průmyslové platformy IoT: edge, cloud a virtualizace,digitální dvojčata,otevřená automatizace procesní výroby a modulární výroba. Více informací o účasti, sponzorování nebo vystoupení na akci: https://www.arcweb.com/events/arc-industry-forum-europe. (Bk)

Medzinárodná konferencia o elektrických pohonoch a výkonovej elektronike

V dňoch 25.–27. septembra 2023 sa vo Vysokých Tatrách na Slovensku uskutoční 36. medzinárodná konferencia o elektrických pohonoch a výkonovej elektronike, EDPE 2023 (www.edpe.sk), najstaršia európska konferencia o elektrických pohonoch a výkonovej elektronike.Konferencia EDPE 2023 pokračuje v tradícii dvoch bývalých konferencií EDPE, ktoré vznikli samostatne na Slovensku a v Chorvátsku a od roku 2003 sa spojili do spoločnej konferencie.Organizátorom konferencie je Technická univerzita v Košiciach, Fakulta el. inžinierstva a informatiky, Slovensko, Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a výpočtovej techniky, Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko, KoREMA – Chorvátska spoločnosť pre komunikáciu, elektroniku, meranie a riadenie a IEEE Československá sekcia, IAS/IES.Témy konferencie sú:výkonová elektronika a využitie,elektrické stroje a pohony,riadenie pohybu a mechatronika,vzdelávanie a iné súvisiace témy.Kompletné príspevky je potrebné zaslať do 15. apríla 2023. Ďalšie dôležité termíny a informácie nájdete na webovej stránke konferencie www.edpe.sk.Konferencia sa bude konať osobne a príspevky prednesené na konferencii budú zaslané na vyhodnotenie do databázy IEEE Xplore.(ed)

Společnost LPE připravila na leden další školení

Společnost LPE připravila na leden 2023 další školení z oboru elektrotechniky. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A připraví posluchače na zkoušky u TIČR pro obnovení osvědčení RT EZ E2A. Konat se budou také Kurzy pro nové začínající revizní techniky elektrických zařízení kategorie E2A, kde bude tematika revizí elektrických zařízení probírána od samého počátku. Revizním technikům je možné doporučit též intenzivní školení s názvem Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu ČSN 33 2000-6 ed. 2. Tato školení se konají prezenční formou. Uskuteční se také několik zajímavých virtuálních školení, z nichž naše čtenáře určitě zaujme školení Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2023. Rovněž další školení se budou týkat zajištění bezpečnosti: budou to Nouzové osvětlení a Nová legislativa a normativy pro systémy elektrické požární signalizace. Informace o termínech, místech konání a možnostech přihlášení zájemci najdou na https://www.lpe.cz/. (Bk)

Konference Malé a modulární reaktory ukáže využití malých jaderných reaktorů v Česku

Malé a modulární jaderné reaktory (SMR) získávají reálnou podobu a už i v Česku se chystá výstavba prvního z nich. Skupina ČEZ představí svůj program SMR a Jihočeský jaderný park, nebudou chybět informace o potenciálu využití malých jaderných reaktorů v Česku, ale i ve světě, a popis aktuální situace ve vývoji SMR. To vše přinese tradiční konference Malé a modulární reaktory, kterou pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) v úterý 7. února 2023 ve své hlavní budově (Břehová 7, Praha 1) ve spolupráci s agenturou Alveda. „Zatímco v prvních ročnících konference Malé a modulární reaktory se hovořilo spíše o konceptech tohoto typu reaktorů, nyní už se posouváme ke konkrétním plánům a technickým řešením,“ vysvětluje doc. Václav Čuba, děkan FJFI ČVUT, který konferenci zahájí. „Jsem rád, že tato konference nabídne mimo jiné také příležitost k setkání pro mnohé naše absolventy, kteří už se v různých firmách či institucích přímo podílejí na využití energie z jádra. Současně stávajícím i budoucím studentům ukáže, že v jádru je budoucnost, že se bez jaderné energie lidstvo neobejde,“ dodává doc. Václav Čuba. Konference začíná v 10:00 hod. a po úvodních slovech představí svůj pohled na SMR v regionální energetice reprezentant jednoho z regionů. Celkový pohled na problematiku malých jaderných reaktorů a jejich roli v rámci energetické koncepce České republiky doplní představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Slovo dostanou také zástupci největšího českého výrobce elektřiny – Skupiny ČEZ – či provozovatele přenosové soustavy – společnost ČEPS. Dojde i na představení možností využití SMR pro dodávky tepla pro potřeby průmyslových provozů. Samozřejmě nemůže chybět ani přehled všech českých projektů v oblasti SMR a pohled na aktuální situaci ve vývoji a výrobě malých reaktorů ve světě.  V odpolední části se také krátce představí projekty SMR předních výrobců: GE Hitachi, Holtec International, Westinghouse, NuScale Power, KHNP, Nuward EdF a Rolls-Royce. Více informací a registrace: https://www.konferencesmr.cz/cz/.   (ed)