Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Přehled aktualit

Na veletrhu Euroguss se představuje i česká oficiální expozice

Mezinárodní veletrh slévárenství Euroguss 2020 se koná v Norimberku od 14. do 16. ledna 2020. Nabídka zahrnuje jako stroje pro tlakové lití, pece, formy a jejich příslušenství, dělicí látky a materiály, dodatečné úpravy odlitků, povrchové úpravy, měřicí a regulační techniku, systémy pro kontrolu kvality a zkoušky surovin. V roce 2018 pořadatelé zaznamenali účast 641 vystavovatelů, z toho 344 jich bylo ze zahraničí. Celková návštěvnost byla 15 354 návštěvníků, z toho bylo 6 722 návštěvníků ze zahraničí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zařadilo účast na veletrhu Euroguss do oficiálních účastí s cílem představit Českou republiku jako významného a tradičního obchodního partnera v oblasti slévárenství a souvisejícího průmyslu. Účast by měla podpořit české slévárenství jako důležitý průmyslový obor s potenciálem pro export do Německa. Vzhledem k vysoké mezinárodnosti veletrhu jde o příležitost, jak najít nové obchodní kontakty nejen z Německa, ale i z dalších zemí světa. Česká expozice je umístěna na ploše o rozloze 110 m2 v pavilonu 9, číslo stánku 350.

ARTEP – automatizácia a riadenie v teórii a praxi

Cieľom v poradí štrnásteho stretnutia odborníkov v oblasti riadenia, priemyselnej automatizácie a informačnej a komunikačnej techniky v priemysle z univerzít, vysokých škôl a praxe, ktoré sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej 5. až 7. februára 2020, je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia. Podujatie je organizované spoločne ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a katedrou automatizácie a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove prof. Jozef Zajac a dekan SjF TU v Košiciach prof. Jozef Živčák. Tematické zameranie je na: teoretické aspekty automatizácie a riadenia, moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0doktorandské vzdelávanie s orientáciou na Industry 4.0 s využitím sociálnych sietí. Viac informácií: https://artep2020.webnode.sk/  (ed)

Poznejte novinky a trendy světa dřevostaveb na veletrhu FOR WOOD 2020

Stavebnictví v Česku zažívá boom i v oblasti dřevostaveb. Jaké novinky a trendy hýbou trhem? Veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů For Wood představí ve dnech 6. až 8. února 2020 aktuální dění v tomto oboru. Přehlídka špičkových firem bude v PVA Expo Praha doplněna i poradenstvím specialistů, architektů či projektantů nebo přednáškovými bloky a programem pro laiky, profesionály a rodiny s dětmi. Dřevostavby se stále více dostávají do obliby Čechů jako rodinné, ale i bytové domy nebo např. penziony či školky. Z celkového počtu 18 287 postavených rodinných domů za rok 2018 v České republice činily dřevostavby 2 945 staveb, což je 16,1 %. To je více než desetiprocentní nárůst oproti roku 2008. Na tento trend reaguje veletrh For Wood, který zodpovídá všechny otázky a naplňuje požadavky zájemců o tento typ bydlení. Všechny technologie a trendy výstavby dřevostaveb představuje For Wood s pomocí výrobních a dodavatelských firem. Ani v únoru 2020 tomu nebude jinak a návštěvníci mohou poznat nabídky společností, jako jsou např. Domy dnes, Celet, Pila Martinice, RD Rýmařov nebo OK Pyrus a mnoho dalších. Velký výběr kvalitních dodavatelů dřevostaveb na jednom místě ale není jedinou devizou veletrhu. Zájemci se mohou zdarma poradit s odborníky v poradenském centru, kteří pomohou v jakékoliv fázi přípravy stavby, nebo si mohou vyslechnout cenné informace na některém z připravovaných přednáškových bloků. For Wood je jedním ze tří pilířů unikátního souběhu veletrhů, jehož dalšími členy jsou For Pasiv a nově i For Therm. Jde tak o nejkompletnější akci představující novinky, trendy a unikátní technologie týkající se pasivního bydlení. Více informací o veletrhu: www.for-wood.cz. (ed)

Nový pneumatický stojan Parker Hannifin ve školicím středisku na Technické univerzitě Zvolen

Společnost BRC Slovakia, certifikovaný distributor produktů Parker Hannifin, dodala školicímu středisku Parker Hannifin pro hydrauliku a pneumatiku na Technické univerzitě Zvolen nový pneumatický stojan, který pomůže k dalšímu prohlubování vědomostí z oblasti pneumatických systémů jak studentům Fakulty enviromentální a výrobní techniky, tak zájemcům z řad partnerů společnosti BRC a Technické univerzity Zvolen. Od svého otevření v roce 2016 prošlo pod vedením specialistů výukou v školicím centru na 360 studentů univerzity a proškoleno bylo i více než 120 zákazníků společnosti BRC. Firma BRC Slovakia vybavila školicí centrum stojany s nejnovější hydraulickou a pneumatickou technikou od společnosti Parker Hannifin, určenými pro školení ve čtyřech různých programech, a to H1 - základy hydrauliky, H2 - provoz a údržba hydraulických mechanizmů, H3 - diagnostika hydraulických soustav a nově i P1 - základy pneumatiky. Všichni účastníci absolvují jak teoretickou, tak i praktickou výuku. Právě praktické vyučování probíhá pomocí simulování reálných situací na výukových stojanech. Stojany jsou vybaveny produkty Parker Hannifin: hydrostatickými převodníky, zásobníky pracovních kapalin, hydraulickým vedením, filtry hydrostatických mechanizmů, jednosměrnými ventily, rozvaděči, ventily pro řízení tlaku, prvky pro řízení průtoku, pneumatickými válci, pneumatickými rozváděči, jednotkami úpravy vzduchu, koncovými spínači, regulátory průtoku, zpětnými ventily a logickými členy. Certifikované školení Parker Hannifin zabezpečuje certifikovaný lektor BRC Slovakia a školení se účastní lidé z praxe i studenti TU v rámci specializované výuky v předmětech Experimentální metody a zkoušení strojů, Spolehlivost techniky, Technická diagnostika a Tekutinové mechanizmy. Výstupem ze školení je certifikát potvrzující úspěšné absolvování daného kurzu, který získají zákazníci BRC i studenti TU. [Tisková zpráva Parker Hannifin Sales CEE s.r.o., prosinec 2019.] (ed)

Součástí veletrhu Automatica bude přehlídka snímačů a měřicí techniky Sensor Show

Součástí doprovodného programu veletrhu Automatica, který se bude konat ve dnech 16. až 19. června v Mnichově, bude kongres Sensor Show, jenž se uskuteční v novém konferenčním středisku Conference Centre Nord. Dvoudenního kongresu (17. a 18. 6.) se zúčastní významní výrobci, ale i uživatelé snímačů a měřicí techniky. Tématem bude především využití měřicí techniky, včetně sítí IoT, v automobilovém průmyslu a ostatních oborech průmyslové výroby a v dopravě. Účast potvrdili zástupci firem Tesla, Ericsson, Airbus, BMW Group, Hugo Boss, Bloomberg a Michelin. Aktuální program je k dispozici na webových stránkách. Součástí akce bude také doprovodná výstavka, která bude v provozu po celou dobu veletrhu. Zúčastněné firmy tam budou moci předvést své novinky a jednat se svými partnery. Výstavka bude zaměřena zejména na dodavatele snímačů a měřicí techniky a účast přislíbily firmy BehrTech, LeddarTech, Anamet Europe, TowerJazz a Mouser Electronics. Bližší informace o akci najdou zájemci na thesensorshow.com. (Bk)

Fraunhofer IPT a Ericsson uvádějí 5G-Industry Campus Europe

Cílem projektu 5G-Industry Campus Europe je umožnit firmám a výzkumným institucím společně hledat nové oblasti využití mobilních rádiových sítí 5G v průmyslové výrobě a otestovat navržené systémy v podmínkách, které se co nejvíce blíží praxi: konsorcium, koordinované Fraunhoferovým ústavem pro průmyslové výrobní technologie IPT (Institut für Produktionstechnologie), které sídlí v Kampusu Melaten univerzity RWTH v Cáchách, obdrželo od Německého spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) dotaci 6,2 miliónů eur na vybudování výzkumné sítě pro regionální výzkum a vývoj využití 5G (kód BMVI: VB5GICEIPT). Jako dodavatele sítě 5G si ústav vybral firmu Ericsson.Obr. 1. Sítě 5G umožňují přenos kompletních dat z výrobních zařízení do jejich digitálních dvojčat a ukládání kompletní historie provozu (foto: Ericsson) Společně s partnery, Laboratoří obráběcích strojů a výrobního inženýrství (WZL – Werzeugmaschinenlabor) univerzity RWTH v Cáchách a spolkem FIR (Forschungsinstitut für Rationalisierung), který také působí při RWTH, bude Fraunhoferův ústav IPT v následujících třech letech vyvíjet testovací úlohy a řešení po digitalizovanou a propojenou výrobu. Firma Ericsson, švédský dodavatel mobilních sítí, je partnerem pro vybudování a vývoj potřebné infrastruktury 5G. V rámci projektu 5G-Industry Campus Europe budou partneři zkoumat různé scénáře využití v sedmi subprojektech, od snímačů 5G pro dohled a ovládání vysoce složitých výrobních procesů až po mobilní roboty, logistiku a výrobní řetězce s distribuovanými závody. Vědci z univerzity v Cáchách navíc budou testovat využití moderních koncepcí edge a cloud computingu pro rychlé zpracování dat s cílem využít potenciál 5G v propojené adaptibilní výrobě. Německá kancléřka Angela Merkelová a švédský premiér Stefan Löfven se na konceptu projektu 5G-Industry Campus Europe shodli při svém setkání na veletrhu Hannover Messe 2019. Síť 5G vybudovaná v rámci projektu 5G-Industry Campus Europe pokryje venkovní plochu o rozloze jednoho čtverečního kilometru kolem kampusu a téměř 7 000 m2 vnitřních prostor – hal se stroji zúčastněných partnerů, reprezentujících všechny oblasti výrobní techniky. Haly jsou vybaveny nejmodernější výpočetní technikou a výrobními systémy, a poskytují tak unikátní infrastrukturu pro společné testování jednotlivých aplikací využívajících 5G. Pro zajištění přenositelnosti výsledků výzkumu do průmyslové praxe bude síť 5G-Industry Campus Europe využívat frekvence v pásmu 3,7 až 3,8 GHz. Více informací najdou zájemci na webové stránce projektu www.5G-Industry-Campus.com. (Bk)

Lanovky a lyžařské vleky s novou verzí řídicího systému Siemens

Provoz lanovek a lyžařských vleků podléhá přísným normám a bezpečnostním předpisům. Proto je nezbytné sledovat při jejich provozu asi 20 bezpečnostních ukazatelů. Největší pozornost je věnována brzdovým systémům, které se navzájem sledují a v případě poruchy aktivují nouzové zastavení. Aby vše dokonale a bezpečně fungovalo, je potřeba řídicí systém, který je spolehlivý a snadno ovladatelný. Společnost Tscharner Technik pro své řídicí systémy používá produkty řady Simatic S7-1500 od společnosti Siemens. Konkrétně se jedná o kompaktní CPU 1510-SP-F založený na distribuovaném I/O systému ET 200SP. Tento řídicí systém obsahuje vlastní software a bezpečnostní prvky. Při vývoji nové verze softwaru bylo aktualizováno rozhraní HMI. Poprvé bylo nové řešení instalováno na vlecích a lanovce ve švýcarském areálu Rosswald u střediska Brig. Nový řídicí systém zaujme intuitivním ovládáním a srozumitelným displejem. Zařízení navíc analyzuje všechna data týkající se lanovky, jako je rychlost nebo zrychlení a přenáší je do pohonné soustavy. V případě poruch je kdykoliv možné provést údržbu prostřednictvím vzdáleného připojení VPN (Virtual Private Network). Všechny informace na první pohled Pro obsluhu lanovek a vleků jsou najímání sezónní pracovníci, a ti se se často střídají. Obsluha má proto k dispozici jednoduchou a jasnou vizualizaci, která je intuitivní a snadno pochopitelná. Ovládání je založeno na filozofii dvou tlačítek: prvním tlačítkem obsluha odsouhlasí nastavení jednotlivých částí zařízení a vyřešení případných chybových hlášení, druhým tlačítkem zařízení spustí. Na srozumitelném displeji je možné sledovat stav celého vleku nebo lanovky na srozumitelném sedmipalcovém dotykovém panelu Simatic HMI (Human Machine Interface). Data se s pohonnou soustavou vyměňují prostřednictvím otevřeného průmyslového standardu Ethernet Profinet.  Globální podpora  Pro snadnou a rychlou údržbu v případě poruchy zařízení nepotřebuje připojení k internetu. Vzdálený přístup zajišťuje GSM modem, který může řídicí systém použít ke komunikaci se serverem firmy AVM Engineering AG (AVM) prostřednictvím VPN. Společnost AVM se specializuje na průmyslovou automatizaci a může personálu obsluhy lyžařských vleků a kdekoliv na světě kdykoliv poskytnout vzdálenou podporu a pomoc. Oblíbené řešení  Projekty společností Tscharner a AVM s využitím řídicích systémů a komponentů Siemens se osvědčují po celém světě. Na konci roku 2018 byla v Nepálu uvedena do provozu duální lanovka, jejíž kabina může přepravit až 20 osob do výšky přes 3 200 metrů. Po pouhých dvou týdnech projekčních prací mohla být lanovka předána provozovateli. (Siemens)

Konference TAL 2020

Digitalizace už není jen jednou z možností, je to nutnost pro všechny společnosti, které chtějí zůstat konkurenceschopné, produktivní a ziskové. To je motto jubilejního dvacátého ročníku konference TAL (Trendy automobilové logistiky), kterou pořádaná společnost Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg dne 20. února 2020 v Plzni. Očekává se účast 200 odborníků na logistiku, výrobu a informační systémy z oblasti automobilového průmyslu z celé Evropy. Přednášející na příkladech z praxe ukážou, jak si poradit se změnami přicházejícími s nástupem průmyslu 4.0, a zodpoví otázky, jak vyrazit na cestu k digitalizaci, jak neztratit správný směr, jak z digitalizace profitovat co nejvíce a kdo celý proces řídí. Více informací a registrace na talconference.com. (ed)

Vítězné projekty soutěže o robot společnosti Universal Robots

Do druhého ročníku soutěže, kterou pod názvem „Win a Robot“ vyhlásila společnosti Universal Robots, se přihlásilo 856 projektů z osmi zemí, což potvrdilo velký zájem firem z regionu střední a východní Evropy automatizovat svou výrobu a zvýšit tak produktivitu. Může se jednat o úkol, který je potřeba vykonávat rychleji, aby byla výroba konkurenceschopná.  Zúčastněné firmy mohly své projekty nominovat do soutěže od 1. září do 31. října 2019.  Úkolem zúčastněných firem bylo popsat projekt, v němž chtějí robot použít. Může se jednat o úkol, který je potřeba vykonávat rychleji, aby byla výroba konkurenceschopná. Po vyhodnocení všech projektů byly za vítěze soutěže prohlášeny společnosti Estelio z Nitry na Slovensku a Staer International z Rumunska. Obě firmy získaly kolaborativní roboty (koboty) UR5 a UR10, které První kobot UR10 zamíří do Rumunska, kde pomůže společnosti Staer International (300 zaměstnanců) automatizovat výrobu nábytku. Konkrétně bude použit pro šroubování, leštění nebo úkoly pick & place. Robot UR10 s nosností 10 kg a velkým rozsahem ramene až 1 300 mm. Je tedy dobrou volbou pro náročnější úkoly, kde je nutné překonat větší vzdálenosti a unést velkou zátěž. Druhé kolaborativní robotické rameno UR5 získala stomatologická firma Estelio ze slovenské Nitry, kde pomůže s velmi přesným výřezem a označením fólie při výrobě neviditelných rovnátek, které se vyrábí na 3D tiskárně. Kobot UR5 s manipulačním zatížením až 5 kg je nejflexibilnějším robotem v portfoliu Universal Robots. Slavoj Musílek, ředitel společnosti Universal Robots pro střední a východní Evropu, Rusko a CIS při příležitosti vyhlášení vítězů uvedl: „Jsem velice rád, že se druhého ročníku naší soutěže Win a Robot zúčastnilo tak velké množství projektů a firem z regionu střední a východní Evropy. Je pro nás velkou ctí, že můžeme dva z našich robotů věnovat společnostem, které věří vzájemné spolupráci zaměstnanců a robotů na pracovišti. Věřím, že naše inovativní kolaborativní roboty v obou společnostech pomohou zkvalitnit a obohatit výrobní proces a uleví tak stávajícím zaměstnancům od nudné a těžké práce.“ (ev)

Hackeři si vzali za rukojmí místní samosprávy

Rok 2019 byl rokem „ransomwarových útoků na obecní úřady“. Vyplývá to ze zprávy odborníků na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Kaspersky. Ti v tomto roce detekovali ransomwarové útoky na minimálně 174 obecních úřadů, pod které spadá dalších více než 3 000 organizací. To je přinejmenším 60% nárůst oproti roku 2018. Zatímco se v některých případech částky požadované jako výkupné za znovuzpřístupnění souborů vyšplhaly až na 5 milionů dolarů, skutečné náklady a škody spojené s těmito útoky jsou odhadovány na daleko vyšší částku. Tyto informace přináší každoroční zpráva Kaspersky Security Bulletin. Vyděračský software všeobecně označovaný jako ransomware už řadu let terorizuje soukromé firmy po celém světě. Jako by to útočníkům nestačilo, začali se v tomto roce soustředit i na veřejný sektor a konkrétně na místní samosprávy. Ačkoliv odborníci poznamenávají, že jsou tyto instituce zřídkakdy schopné zaplatit vysoké výkupné, souhlasí daleko častěji s požadavky kyberzločinců. Zablokování určitých služeb obecní samosprávy má totiž nad rámec finančních ztrát přímý vliv i na kvalitu života obyvatel. Z veřejně dostupných informací odborníci zjistili, že se požadovaná výkupná značně lišila. V průměru se pohybovala okolo jednoho milionu dolarů, nejvyšší požadovaná suma se ale vyšplhala až na 5,3 milionu dolarů. Nejedná se ale o přesné a finální náklady spojené s útokem, protože dlouhodobé následky ransomwaru jsou mnohem ničivější. „Vždy je třeba mít na paměti, že zaplacení výkupného je jen krátkodobým řešením, které pouze povzbudí útočníky a přispěje jim k financování dalších útoků. Po ransomwarovém útoku je celá infrastruktura samosprávy ochromena a incident vyžaduje důkladné vyšetření a audit. To nevyhnutelně vede k dalším nákladům nad rámec výkupného. Ze zkušeností víme, že města bývají nakloněna k zaplacení výkupného, protože tato kybernetická rizika pokrývají pomocí pojištění a dedikovaných rozpočtů. Daleko lepším přístupem by byly investice do proaktivních opatření, jako jsou účinná bezpečnostní řešení, zálohování dat a pravidelný bezpečnostní audit,“ komentuje Fedor Sinitsyn, bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky. Nejčastěji na uživatele útočil škodlivý software, který pocházel ze tří ransomwarových rodin: Ryuk, Purga a Stop. Ransomwarová rodina Ryuk se poprvé objevila před více než rokem, a od té doby je aktivní po celém světě. Útočí jak na soukromý, tak i veřejný sektor. Šíří se prostřednictvím backdoorového malwaru, který je dále distribuován phishingovými zprávami se škodlivými přílohami, které se tváří jako finanční dokumenty. Malware Purga je známý od roku 2016, ale v systémech obecních samospráv byl objeven teprve před nedávnem. K šíření využívá metody phishingu i „brutální síly“. Šifrátor Stop je teprve rok starý a šíří se skrytě prostřednictvím softwarových instalátorů. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se dostal mezi deset nejoblíbenějších šifrátorů. Aby se organizace nestaly oběťmi podobných malwarů, je důležité, aby se řídily následujícími radami: Nechte nainstalovat bezpečnostní aktualizace hned, jak jsou k dispozici. Většina kybernetických útoků zneužívá zranitelnosti, na které však existují opravy. Bezpečnostní záplaty tak snižují riziko infekce.Chraňte vzdálený přístup do korporátní sítě pomocí VPN a pro doménové účty používejte silná hesla.Vždy nechte proběhnout aktualizace operačního systému, které eliminují objevené zranitelnosti. Současně používejte účinné bezpečnostní řešení s nejaktuálnějšími databázemi hrozeb.Pravidelně zálohujte složky a veškerá data, tak abyste je mohli mít například k dispozici v případě jejich zablokování ransomwarem. Ukládejte je nejen na fyzických nosičích, ale i v cloudu.Mějte na paměti, že je útok ransomwarem trestný čin. Proto byste neměli platit výkupné. Pokud se stanete jeho obětí, nahlaste tento případ orgánům činným v trestním řízení. Pokuste se na internetu najít dešifrátor, některé z nich jsou například dostupné zde: https://noransom.kaspersky.com/.Jako prevence kybernetických útoků je velmi důležitá informovanost zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti. Speciální školení Kaspersky Interactive Protection Simulation Games nabízí specifický scénář, který odpovídá reálným situacím, které vycházejí z úřednického prostředí.Bezpečnostní řešení jako je Kaspersky Endpoint Security for Business chrání firmy a jejich data před ransomwarem díky behaviorální detekci, kontrolám anomálií a schopnostem exploit prevention, která detekují známé i dosud neobjevené hrozby. Více informací o ransomwarových útocích na místní samosprávy se dočtete na blogu Securelist.com.