KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Přehled aktualit

Změny v ABB v ČR – nově obsazeny pozice generálního ředitele a ředitelky komunikace

Na pozici generálního ředitele ABB pro Českou republiku byl s účinností od 1. ledna 2020 jmenován Vítězslav Lukáš Ve své funkci se bude soustředit na další rozvoj ABB ČR. Na pozici generálního ředitele ABB ČR střídá Tanju Vainio, která byla jmenována na místo Managing Director Robotika a automatizace s odpovědností za oblast dodavatelů pro automobilový průmysl a bude působit ve švýcarském Curychu. ABB Česká republika má více než 3 500 zaměstnanců a v současné době působí v osmi lokalitách. Svá nejvýznamnější inženýrská výzkumná centra a sedm výrobních závodů má v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou. Více než dvě třetiny produkce jsou určeny na vývoz, což dokládá vysokou kvalitu produktů ABB vyráběných v České republice. Vítězslav Lukáš bude nadále bude působit i na pozici ředitele Robotika a automatizace v ABB Česká republika. Do funkce ředitelky komunikace pro ABB Česká republika byla s účinností od 1. října 2019 jmenována Anna Vondráčková. V pozici bude odpovědná za externí i interní komunikaci společnosti. Anna Vondráčková pracuje v ABB od roku 2015, kdy nastoupila do divize Robotika a pohony. Zde vedla marketing a marketingovou komunikaci.  Po dvou letech převzala vedení marketingové komunikace v divizi Elektrotechnické výrobky, kde působí do současnosti. Vystudovala obor Marketingové komunikace na fakultě Multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a má mnohaleté zkušenosti v oblasti marketingu a marketingové komunikace v mezinárodních společnostech, v podpoře neziskových organizací a inkubačních a akceleračních programech startupů.   (ev)

Logistické inovace oceněny na fóru LOG-IN

Mezi případovými studiemi a inovacemi představenými na fóru LOG-IN byla uděleny ceny těm nejlepším projektům ve čtyřech kategoriích. V kategorii Inovace v logistických realitách zvítězila rodinná firma ze Slavkova u Brna LIKO-S. Uspěla díky své hale Liko-Vo, která je první zelenou halou na světě. Oproti ostatním halovým objektům, nad nimiž se horký vzduch ohřívá až na teplotu 80 °C, dokáže LIKO-Vo snižovat sálání tepla a ochlazovat své okolí až o 10 °C.Obr. 1. Zelená hala Liko-Vo snižuje teplotu okolí Společnost Geis CZ uspěla na fóru LOG-IN se svým projektem e-shopu Babymarkt.de, který byl prohlášen za inovaci roku. V tomto e-shopu byly ve skladu původně používány papírové objednávky a vyskladňování probíhalo bez skenerů. Geis CZ navrhl zcela nové rozložení skladu, jeho vybavení i tok zboží a IT řešení. V kategorii Technická a technologická inovace roku ocenění LOG-IN obdržela společnost Gebrüder Weiss, která zvítězila se svým projektem Cargometer, což je velmi efektivní měření přepravovaných nákladů za pohybu. Ocenění Fachman roku získala podnikatelka a vizionářka Simona Kijonková, CEO a zakladatelka společnosti Packeta Group. V roce 2010 založila společnost Zásilkovna a během devíti let z ní vybudovala mezinárodní logistickou firmu s obratem 790 mil. Kč. Aktuálně stojí v čele holdingu Packeta, kam patří deset firem, spadá do něj i česká Zásilkovna a zaměstnává 1 000 zaměstnanců.Obr. 2. Představitelé firem oceněných za logistické inovace ve fóru LOG-IN Jednotlivá ocenění byla udělena na logistickém fóru LOG-IN, které se každoročně koná jak v ČR, tak i na Slovensku. O ocenění Fachman roku rozhodovali členové Klubu logistických manažerů, o výsledcích ostatních kategorií rozhodovala veřejnost svým hlasováním na webu projektu. „LOG-IN nezahrnuje pouze konference, ale jde o celoroční multikanálový projekt, který je zaměřen na podporu inovací v logistice. Jeho cílem je směřovat pozornost na nejinovativnější řešení, projekty a produkty na logistickém trhu a tím inspirovat profesionály v oboru k inovaci logistiky v jejich podnicích,“ konstatuje Petr Neckař, logistics group manager vydavatelství ATOZ, které projekt organizuje. (ev)

Pokročilé technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí

Seminář Pokročilé technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí se uskuteční ve čtvrtek 11. února 2020 v Multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje (zvláštní vchod C, 3. patro). Vstup je zdarma. Navazuje na seminář Chytré technologie, který se rovněž uskutečnil na půdě Technické univerzity v Liberci letos v lednu. Organizuje jej Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakultou strojní a Fakultou umění a architektury TUL. Seminář je určen především pro zastupitele a vedoucí představitele měst a obcí, odborů strategického rozvoje měst a firem, výzkumných institucí, škol a pracovníkům IT. Podrobný program semináře a možnost přihlášení je na adrese: http://nca.cz/cs/pokrocile-technologie-v-rizeni-ceskym-mest-a-obci. Účastníci semináře budou seznámeni s nově připravovanou akreditací studijní specializace Chytré technologie, na které se podílejí všechny tři uvedené fakulty TUL. (šm)

Siemens Mobility buduje testovací centrum pro metro v Singapuru

Testovací centrum, které bude digitálním dvojčetem zabezpečovacího systému jedné linky metra v Singapuru, navrhne a vybuduje společnost Siemens Mobility. Zakázku v hodnotě 17 milionů eur obdržel Siemens od Singapurského úřadu pro pozemní dopravu. Toto největší testovací centrum pro automatický provoz vlaku metra umožní podrobnou a zároveň rychlejší technickou analýzu poruch a testování nových signalizačních a systémových funkcí před použitím v provozu. Poslouží také ke zkoušení důležitých hardwarových rozhraní. Bez zásahu do provozu bude možné digitálně simulovat např. rozšíření systému, opravy chyb, kontroly zranitelnosti, systémové opravy a testovat nové verze softwaru před jejich instalací. Kromě toho budou k dispozici i praktická školení, která zvýší provozní a údržbové kompetence personálu. Téměř 42 km dlouhá linka Downtown Line má nyní 34 stanic a je jednou z nejdelších linek metra v Singapuru s denní přepravou více než 500 000 cestujících. Do roku 2024 se počet stanic zvýší o tři a celková délka tratě vzroste na 44 kilometrů. Testovací centrum umožní testování a integraci zabezpečovacího systému pro linku DTL před zahájením provozu tří nových stanic.   (ev)  

Průmyslová automatizace v Německu: lehký pokles

Ani průmyslová automatizace nebyla uchráněna všeobecného ochlazení konjunktury. V prvních devíti měsících tohoto roku poklesl příjem objednávek v tomto oboru v Německu ve srovnání s loňskem o 2 %, zatímco celkový objem trhu stagnoval. Uvedl to 27. listopadu na tiskové konferenci německého sdružení výrobců strojů VDMA, která se konala v rámci veletrhu SPS 2019, Jörg Freitag, předseda sekce průmyslové automatizace (Elektrische Automation). „Za celý rok 2019 počítáme s poklesem objemu výroby o 1 %. Podle příjmu objednávek je zřejmé, že pokles objemu výroby bude dále pokračovat.“ Pokles za prvních devět měsíců 2019 nastal téměř ve všech dílčích oblastech průmyslové automatizace.  Výroba snímačů vykazuje pokles objemu výroby i přijatých zakázek shodně o 1 %, v řídicí technice je pokles objemu výroby o 2 % a pokles objemu přijatých zakázek o 4 %. Objem výroby jiných produktů automatizační techniky ještě rostl, a to o 3 %, ale objem přijatých zakázek se již také o 2 % snížil. Pokles poptávky v Německu do jisté míry kompenzuje export. Objem exportu vzrostl o 3 % a objem zakázek o 2 %. Růst ale není rovnoměrný: zatímco export do některých zemí roste (např. do USA nebo Francie), u jiných je již zaznamenán pokles, zvláště významný v případě Británie, ale také Rakouska nebo Itálie. Vývoz strojů do Česka za prvních devět měsíců ještě rostl přibližně o 1 %, ale poslední tři měsíce, červen až září, už vykazují meziroční pokles o 4 %. V příštím roce očekává VDMA v oboru průmyslové automatizace další ochlazení. „Počítáme s poklesem objemu výroby o 4 %,“ říká Jörg Freitag. Podle VDMA za tím stojí oslabení světové konjunktury, ale také obchodní spory USA s Čínskou lidovou republikou. [Podle tiskové zprávy VDMA, 27. 11. 2019.] (Bk)

Semináře EPLAN Efficiency Days

První ze seminářů Eplan Efficiency Days se dnes, 19. listopadu 2019, uskutečnil v Praze. Následovat budou Ostrava a Trenčín. Úvodní přednáška byla o kontinuitě dat v projektování. Přínosem projektování pomocí nástrojů Eplan je to, že jednou pořízená data se nemusí ručně přenášet do dalších oborově specifických podprojektů. V jednom prostředí jsou uložena schémata PID, elektrická schémata, výkresy rozváděčů včetně vrtacího plánu, výkresy rozvodů tlakového vzduchu, hydraulického oleje, popř. dalších tekutých médií i rozpisky materiálu. V konceptu průmyslu 4.0 tvoří takový projekt základ digitálního dvojčete: model produktu v datech potom spolu s fyzickým produktem prochází nejen fází projektování, ale i výroby, uvedení do provozu a vlastního provozu a nakonec i ukončení činnosti. Velkou pozornost věnuje firma Eplan také využití cloudu v projektování. Základní charakteristikou cloudu je to, že umožňuje sdílet hardware a software a využívat jen ty služby, které zákazník potřebuje. Projektování v cloudu s sebou přináší kromě optimalizace nákladů a zvýšeného zabezpečení ještě další výhodu: kromě sdílení hardwaru a softwaru je možné sdílet i vývojové kapacity tím, že na jednou projektu může pracovat současně několik projektantů z různých oborů bez obavy, že každý bude pracovat se svou verzí projektové dokumentace, aniž by viděl změny, které dělají jeho kolegové. V předpremiéře, před norimberským veletrhem SPS, byl na semináři představen EPLAN eBuild, nový cloudový software pro tvorbu elektrických schémat a schémat pneumatických či hydraulických obvodů. Je zaměřen právě na ty uživatele Platformy EPLAN 2.8, kteří chtějí udělat své první kroky v cloudovém prostředí. Pro možnost využívat nový software stačí být registrován v cloudovém systému EPLAN ePulse a využívat Platformu EPLAN, verzi 2.8 – jinak je eBuild zdarma. K dispozici jsou knihovny maker a konfigurátory zařízení – jejich počet se bude postupně zvyšovat. Na semináři byly představeny také novinky Platformy EPLAN 2.9, která bude zákazníkům k dispozici počátkem příštího roku. Zájemci, kteří nestihnou semináře v Praze, Ostravě nebo Trenčíně, ale pojedou příští týden na veletrh SPS do Norimberka (26. až 28. listopadu), mohou navštívit stánek firmy Eplan v hale 6, č. 210 (viz obr.). Odborníci z ČR budou ve stánku Eplan přítomni ve středu. (Bk)

Průzkum Acronis: s ransomwarem se setkává stále více českých podniků

Společnost Acronis uvedla, že podle lokálního průzkumu provedeného mezi účastníky konferencí Acronis Roadshow v Praze a Ostravě zmínilo 29 % podnikových uživatelů ransomwarové útoky jako hlavní příčinu ztráty dat v organizaci, což je o 12 procentních bodů více než vloni. Přestože 90 % českých organizací již zálohuje na pravidelné bázi a mnoho z nich i pravidelně testuje obnovu, úspěšných ransomwarových útoků stále přibývá. „Ransomwarový útok provedený s pomocí tzv. spear phishingu dnes zvládne realizovat i patnáctiletý uživatel,“ uvedl na konferenci Aleš Hok, obchodní manažer řešení Acronis ve společnosti Zebra systems. „S pomocí cíleného podvrženého e-mailu jsou útočníci schopni se s minimálními náklady dostat do firemních systémů, zašifrovat data i jejich zálohy a následně úspěšně vydírat. Samotné zálohování již k ochraně dat nestačí, je třeba doplnit proaktivní ochranu před ransomwarovými útoky, která je schopná zastavit nákazu dřív, než napáchá škody.“  Z průzkumu, který Acronis na zákaznických konferencích provedl, vyplývá: 62 % respondentů uvedlo, že jejich organizace pravidelně zálohuje, 26 % navíc testuje obnovu a další 2 % využívá i funkci disaster recovery systémů; jen 10 % zálohuje jen občas; 57 % podniků zažilo v důsledku výpadku systémů ztrátu dat, z toho 24 % vícekrát; ransomware je hlavní příčinou ztráty firemních dat pro 29 % respondentů (vloni 17 %), nejvíce je stále na vině selhání hardwaru (69 %) a lidská chyba (44 %);79 % respondentů by nejvíce přivítalo doplnit své zálohovací řešení o funkci ochrany proti ransomwaru, 40 % o funkci disaster recovery a 31 % o funkci potvrzení pravosti dat. „Tradiční zálohování je již zastaralé. Aby byly organizace schopné čelit rizikům moderní doby, musejí začít spoléhat na ucelenou kybernetickou ochranu,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení Acronis v České republice a na Slovensku. „Již nezáleží jen na samotném zabezpečení dat, ale podniky se také musejí chránit před jejich nedostupností, zfalšováním či porušením soukromí. Proto mají naši zákazníci stále větší zájem o řešení, jako je například Acronis Cyber Backup, postavené na pěti vektorech kybernetické ochrany, které zahrnují bezpečí, dostupnost, soukromí, autenticitu a zabezpečení dat.“ Video z konferencí Acronis Roadshow 2019 lze nalézt zde: https://youtu.be/K5OUh_GNCgA (ed)

Emerson převzal divizi Intelligent Platforms společnosti General Electric

Emerson jako přední firma v oblasti distribuovaných řídicích systémů (DCS) pro automatizaci spojitých průmyslových provozů (chemie, petrochemie apod.) proniká akvizicí Intelligent Platforms do hybridních a zejména diskrétních odvětví, pro která je charakteristické řízení výrobních linek a jednotlivých strojů. Získá tím lepší postavení v takových oborech, jako jsou těžba surovin, life science, potravinářství a balicí technika. Svým klientům nyní nabídne širší možnosti řízení a optimalizaci jejich výrobních činností. Divize Intelligent Platforms společnosti General Electric se sídlem v Charlottesville (USA) má přibližně 650 zaměstnanců po celém světě a v roce 2017 dosáhla obrat 210 milionů dolarů. Více než 25 let působí v oblasti průmyslové automatizace, konkrétně oborech řízení strojů, průmyslových počítačů, modulů vstupů/výstupů (I/O) a síťových zařízení, projektových a integrační služeb  a další hardwarových a softwarových řešení. Společnost Emerson zahrne do své nabídky portfolio řídících systémů, připojitelných na cloud, a zařízení pro chytré výrobní závody divize Intelligent Platforms. Tato řídicí technika bude začleněna do digitálního prostředí Plantweb™ společnosti Emerson. Díky tomu, že vedle svých distribuovaných řídicích systémů (DCS) bude mít nyní Emerson v nabídce řídicí techniku (PLC, IPC I/O moduly apod.) od Intelligent Platforms, budou mít zákazníci možnost propojit své „automatizované ostrůvky“ a ještě více zlepšit provozní výkony, bezpečnost a spolehlivost. „Divize Intelligent Platforms přináší konsolidované portfolio produktů důležité pro naše cílové trhy, společně s významnou instalovanou bází“, prohlásil Lal Karsanbhai, výkonný prezident společnosti Emerson Automation Solutions.   (ev)

Konference ARaP

Konference  ARaP (Automatizace, Regulace a Procesy), určená automatizačním technikům v nejrůznějších úlohách a pozicí, se koná na Fakultě strojní ČVUT v Praze–Dejvicích 19. a 20. listopadu 2019. Na konferenci se zajímavým programem k tématu „Automatizace procesů v průmyslu a energetice z pohledu Industry 4.0 / IIoT“ se lze ještě přihlásit, sice už bez referátu, ale ještě s možnostmi prezentovat firmu a získat cenné poznatky o nových trendech v této oblasti. Přihláška je k dispozici na webových stránkách konference www.arap.cz, kde získáte nejenom informaci o podmínkách účasti, ale i úplný seznam přednášejících s názvy a abstrakty referátů. (ed)

Sdílení zkušeností při zavádění digitalizace do malých a středních výrobních firem

Seminář Sdílení zkušeností při zavádění digitálních technologií do malých a středních výrobních firem se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 13:00 do 17:30 v centru INTEMAC v Kuřimi. Akci pořádá centrum výzkumu, vývoje a pokročilých technologií INTEMAC, se svými přednáškami zde dále vystoupí majitelé výrobních firem, zástupci průmyslových společností a experti programu DIGIMAT. Akce je přínosná hlavně pro strojírenské a výrobní firmy, které mají zájem o implementaci nových řešení a získání nových konkurenčních výhod. Na příkladu konkrétních firem bude ukázáno, jak digitalizaci do firmy zavádět, na co si dát pozor, na co nezapomenout. Pro zájemce o konkrétní řešení je připraven program DIGIMAT, který firmám pomáhá s prvními kroky implementace. Program je financován z prostředků JMK, účast v něm je tedy pro malé a střední výrobní firmy z Jihomoravského kraje zdarma. Program semináře včetně časového harmonogramu, podrobnějších informací a odkazu na registraci je zde: https://www.dih-digimat.cz/kalendar-akci/sdileni-zkusenosti-pri-zavadeni-digitalnich-technologii-do-vyrobnich-firem/ (ed)