Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Přehled aktualit

VDMA zakládá Fórum Manufacturing-X

Německé sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA založilo Fórum Manufacturing-X, které bude sdružovat a koordinovat všechny aktivity v této oblasti týkající se členských společností a dalších zúčastněných stran. Cílem je zohlednit rostoucí význam datových prostorů jako důležitého základu pro nové digitální obchodní modely. Fórum Manufacturing-X bude stavět na tom, co bylo v posledním desetiletí úspěšně vyvinuto v rámci Fóra Industrie 4.0 s cílem téma průmyslu 4.0 dále rozšířit a posunout je kupředu. „O průmyslu 4.0 hovoříme již více než deset let – nyní je čas učinit další krok a pozvednout téma na novou úroveň. Vznikající datové prostory otevírají průmyslovým společnostem nové příležitosti pro vývoj obchodních modelů, v nichž by mohly monetizovat svá vlastní data. Je zde obrovský potenciál. Vytvoření uzavřeného datového systému, který umožní důvěryhodnou a otevřenou výměnu dat mezi firmami založenou na obecně přijatých standardech, je pro Evropu jedinečnou příležitostí,“ zdůrazňuje Hartmut Rauen, zástupce výkonného ředitele VDMA. Iniciativa Manufacturing-X vznikla pod záštitou sdružení Industrie 4.0 Platform, které je tvořeno sítí společností, asociací a výzkumných institucí a jež je součástí digitální strategie německé vlády. Cílem iniciativy Manufacturing-X je zlepšit konkurenceschopnost, udržitelnost a suverenitu evropského průmyslu. VDMA je aktivním partnerem projektu Factory-X financovaného německým Spolkovým ministerstvem pro hospodářské záležitosti a ochranu klimatu. Factory-X bude vlajkovým projektem, který významně ovlivní datový prostor Manufacturing-X. Struktura a úkoly Fóra Manufacturing-X Nové fórum výkonně povede Dr.-Ing. Marc Hüske. Ve vedení fóra bude s Dr.-Ing. Reinhardem Heisterem, který v posledních třech letech vedl Fórum Industrie 4.0. Mezi hlavní úkoly nového fóra patří zejména zastoupení zájmů členů sdružení v oblasti Manufacturing-X, sladění všech činností, vytváření rozhraní pro příslušné iniciativy, projekty a organizace mimo VDMA, poskytování informací o probíhajících činnostech souvisejících s tématem, přenos znalostí a vytváření sítě kontaktů. „Prioritou pro nás je, aby byl koncept Manufacturing-X široce známý a přijímaný a aby technická řešení, která jsou v jeho pozadí, byla pro členské společnosti srozumitelná. Je důležité zdůraznit přidanou hodnotu, kterou mnohostranné a interoperabilní datové sítě nabízejí pro nové digitální obchodní modely. Suverenita vašich dat je vždy zachována, protože výměna dat je založena na společných dohodách a pravidlech. Jejich použití je vázáno na konkrétní účel a může být časově omezeno,“ vysvětluje Marc Hüske. Vztah s Fórem Industrie 4.0 Od roku 2014 se všemi otázkami týkajícími se inteligentních sítí strojů a procesů v průmyslu zabývalo Fórum Industrie 4.0, které též předkládalo příslušná doporučení. K výsledkům, které vznikly v období průmyslu 4.0, patří vývoj „světového jazyka výroby“, který je od roku 2021 součástí Oddělení VDMA pro interoperabilitu informací o strojích a v současné době zahrnuje více než 70 standardizovaných rozhraní strojů založených na OPC UA, jakož i související iniciativu umati. Dosažená interoperabilita je důležitým základem pro Manufacturing-X a podporuje implementaci koncepce „zapoj a vyráběj“. Pracovní skupina pro bezdrátovou komunikaci strojů se zabývá vývojem bezdrátového připojení průmyslové třídy pro inteligentní propojenou výrobu. Kromě toho asociace IDTA (Industrial Digital Twin Association) od svého založení pracuje na dalším rozvoji administrativní obálky AAS (Asset Administration Shell) jako základu pro standardizovaná digitální dvojčata. Dále je tu oddělení VDMA pro software a digitalizaci, na jehož činnosti se podílí přibližně 600 společností a působí jako důležitý prvek transformace průmyslu, protože výroba strojů, v její dvojí roli uživatele i dodavatele odpovídajících řešení, byla a je jádrem vývoje průmyslu 4.0 i konceptu Manufacturing-X. Více informací o tématu Manufacturing-X naleznete na adrese: vdma.org/manufacturing-x. [VDMA gründet Forum Manufacturing-X. Tisková zpráva VDMA, 2. dubna 2024] (Bk)

Ověření příkazů pro bezpečnostní systémy obráběcích strojů

Pokroky v digitalizaci vyžadují nové šifrovací metody vhodné pro průmyslová zařízení, která jsou stále více propojená přes hranice závodů, firem i států. Jedním z příkladů je ověření příkazů pro bezpečnostní systémy obráběcích strojů, které jsou zasílány prostřednictvím internetu. Fraunhoferův ústav pro aplikované a integrované zabezpečení AISEC, Technická univerzita v Mnichově a společnosti Siemens AG a Trumpf se spojily v projektu s názvem PoQsiKom, aby vyvinuly způsob, jak na dálku bezpečně uvolnit vstup do bezpečnostních zón obráběcích strojů. Nový koncept je založen na univerzálním čipu s krypto-agilním kvantovým zabezpečením, které obstojí i v budoucích hrozbách. Partneři představí svůj demonstrátor na veletrhu Hannover Messe 2024 v hale 002, stánek B24.   Rostoucí trend k inteligentní výrobě s sebou nese více komunikace mezi různými součástmi provozních zařízení. Protože tato komunikace stále více probíhá i přes hranice interních důvěryhodných domén, jako je tomu např. v mezinárodní spolupráci, nestačí mít zavedená ověřená a zabezpečená komunikační spojení. Je také nutné ověřovat důvěryhodnost dat generovaných a vyměňovaných na zařízeních.   Bezpečnostní primitiva zajišťují důvěryhodnost kritických dat Jedním z příkladů je bezpečnost obráběcích strojů. Bezpečnostní systémy byly dříve obsluhovány lidmi fyzicky přítomnými na místě pomocí místních pevně připojených terminálů. Nyní, díky implementaci kryptografických komponent, známých také jako bezpečnostní primitiva, v každém jednotlivém zařízení, je možné ověřovat příkazy bezpečnostních systémů také na dálku, a to i z jiné země. Příklad: Bezpečnostní zóna obráběcího stroje je chráněna fotoelektrickými bariérami. Když je jedna z těchto bariér narušena – např. člověkem nebo předmětem – stroj se zastaví. Stroj nemůže pokračovat v provozu, dokud jej neuvolní vyškolená osoba. To dříve vyžadovalo osobní přítomnost na konkrétním místě. Nyní je možné použít vzdálený přístup. Ten však má mnohem přísnější požadavky na dostupnost, autenticitu, integritu a důvěryhodnost používaných dat, než tomu bylo u osobních kontrol na místě. Například je nutné zajistit pravost samotného nouzového zastavení spolu s integritou a důvěryhodností přenášených obrazových dat. V demonstrátoru na veletrhu Hannover Messe bude použit hardwarový čip ukotvení důvěryhodnosti (trust anchor) jako bezpečnostní primitivum dokazující pravost používaných aplikací. Agilní a post-kvantové kryptografické zabezpečení lze flexibilně upravit podle relevantního případu použití a příslušných IT systémů a aplikací. Chrání výměnu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu i před útoky kvantových počítačů. Čip ukotvení důvěryhodnosti je navržen přímo pro dané zařízení. Operační systém schopný pracovat v reálném čase a chráněný proti malwaru zabraňuje kompromitaci dat během zpracování. Zabezpečovací metoda také zaručuje správný a nezměněný stav vzdálených systémů. Obecné programovací rozhraní čipu (GTA API – Grand Theft Auto Application Programming Interface) umožňuje jeho jednoduché a efektivní použití. Zahrnuje mezinárodní standardizační aktivity, jako je ISO/IEC TS 30168 Internet of Things (IoT): Generic trust anchor application programming interface for industrial IoT devices. Použité šifrovací algoritmy lze provozovat na zařízeních s omezenými zdroji a implementovat je do specifických řešení založených na programovatelném hradlovém poli (FPGA).   Výzkum a průmysl ruku v ruce V rámci projektu PoQsiKom (Post-Quantum Secure Communication) je TU v Mnichově odpovědná za hardwarovou platformu čipu trust anchor na bázi FPGA a společně s firmou Siemens za implementaci kryptografických postkvantových algoritmů. Fraunhoferův ústav AISEC je zodpovědný za zabezpečení operačního systému schopného práce v reálném čase a Siemens má na starosti vývoj a standardizaci GTA API. Firma Trumpf vyvíjí koncept pro ověření příkazů bezpečnostních systémů prostřednictvím internetu a tento koncept implementuje v praxi, přičemž v rámci projektu byl vyvinut čip ukotvení důvěryhodnosti pro bezpečnou komunikaci, který bude použit v demonstračním zařízení, jež bude vystaveno na veletrhu Hannover Messe. Projekt získal finanční prostředky ve výši 2,4 milionu eur od německého spolkového ministerstva pro hospodářství a ochranu klimatu (BMWK). Poběží do 30. listopadu 2024. Mezinárodně je spojen s jihokorejským projektem KOSMO (Korean Smart Manufacturing Office), který bude ve stejném stánku na Hannover Messe 2024 představen také prostřednictvím demonstrátoru. Více informací o projektu najdou zájemci na www.poqsikom.de. Na mezinárodním veletrhu Hannover Messe, který se uskuteční od 22. do 26. dubna 2024, představí více než 4 000 firem novinky a inovace z oblasti strojírenství, elektrotechniky, informační techniky a energetiky. Čtenáři časopisu Automa mohou získat volnou vstupenku registrací e-kódu CP9rC na webu pořadatele https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration. [Industrie 4.0: Security-Chip ermöglicht Freigabe von Sicherheitseinrichtungen an Werkzeugmaschinen über das Internet. Tisková zpráva Fraunhoferova ústavu, březen 2024.] (Bk)

Společnosti NVIDIA a Siemens rozšířily spolupráci v oblasti generativní AI pro imerzivní vizualizaci

Společnost Siemens oznámila prohloubení spolupráce s výrobcem grafických procesorových jednotek (GPU) NVIDIA v oblasti dalšího rozvoje průmyslového metaverza. Imerzivní vizualizace (tj. vizualizace s využitím virtuální reality umožňující imerzi – vnoření uživatele do virtuálního světa) podporovaná novými aplikačními rozhraními NVIDIA Omniverse Cloud API je nyní součástí platformy Siemens Xcelerator, aby posílila stále rozšířenější využívání digitálních dvojčat. Společnosti Siemens a NVIDIA představily možnosti, jak generativní AI dokáže ovlivnit vizualizaci komplexních dat.Obr. 1. K vytvoření vizualizace digitálního dvojčete lodi v prostředí Siemens Teamcenter se využívá imerzivní virtuální realita na platformě NVIDIA Omniverse Zároveň na praktickém příkladu výrobce plavidel HD Hyundai předvedly, jak lze řešení využít při vývoji nových produktů (obr. 1). Podle generálního ředitele koncernu Siemens AG Roland Busche to změní přístup k návrhu, výrobě a servisu produktů a řešení tím, že umožní zákazníkům, aby si výrobky vyzkoušeli jako ve skutečném světě: v souvislostech a zcela realisticky. „A do budoucna s nimi budou moci i komunikovat prostřednictvím jejich přirozeného jazyka,“ uvedl Busch. „Ve spolupráci s firmou NVIDIA nabídneme rychlejší programování, generativní umělou inteligenci a začlenění Omniverse do celého portfolia Siemens Xcelerator.“ V další fázi spolupráce Siemens během letošního roku představí nové řešení pro cloudový PLM software Teamcenter X, který je rovněž součástí platformy Siemens Xcelerator. Díky NVIDIA Omniverse nabídne projektantům možnost vytvářet mimořádně intuitivní a fotorealistické, na fyzikálních principech založené digitální dvojče. Úlohy, které dříve trvaly dny, bude možné s přispěním generativní AI stihnout během několika hodin a technické údaje budou kontextualizovány průběžně tak, jak se objeví v reálném světě. Kromě projektantů získají výhody i další zúčastněné strany – od prodejních a marketingových týmů až po management a zákazníky. Ve spolupráci se společností NVIDIA představil Siemens příklad fotorealistické vizualizace vytvořené pro výrobce lodí HD Hyundai, který se mj. zabývá vývojem plavidel na čpavkový a vodíkový pohon, jež jsou k životnímu prostředí ohleduplnější než klasická plavidla s motory na fosilní paliva. Jde o vysoce komplexní proces konstrukce, protože lodi se skládají z více než sedmi milionů komponent. HD Hyundai může nové řešení využít k interaktivnímu sjednocení a vizualizaci takto obrovského počtu datových souborů. „Díky spolupráci s firmami Siemens a NVIDIA dokážeme vizualizovat digitální dvojčata lodí a komunikovat s nimi s využitím generativní AI. To přinese mnoho výhod, protože se sníží počet chyb, zvýší efektivita konstrukčních prací a ušetří se čas i náklady,“ vysvětlil Taejin Lee, ředitel pro informace a digitální technologie společnosti HD Hyundai. (Bk)  

Přesouvání výroby z druhé strany světa do střední Evropy

V minulosti přesunuly mnohé firmy svou výrobu a jiné pracovní činnosti do Číny, Indie a jiných asijských zemí. Stabilita dodavatelských řetězců se v poslední době zhoršuje, což vede k výpadkům a zpožděním dodávek. Narušení dopravy v Rudém moři útoky ze strany Húthíů donutily dokonce automobilky Tesla a Volvo pozastavit část výroby v Evropě. Proto se tradiční offshoring již často nevyplácí a firmy začínají přecházet k tzv. nearshoringu, tedy k přesunu dodavatelských řetězců do blízkých zemí. Z průzkumu poradenské společnosti Cushman & Wakefield vyplynulo, že střední Evropa je pro potřeby nearshoringu ideální destinace. Podle tohoto průzkumu je zřejmý částečný odklon od asijských dodavatelů, který bude pravděpodobně pokračovat. Asijské země v čele s Čínou budou však hrát i nadále důležitou roli ve světových dodavatelských řetězcích. Jedním z hlavních lákadel nearshoringu jsou nižší náklady na pracovní sílu a logistické operace. Zkrácením fyzické vzdálenosti mezi firmami se snáz řídí projekty a řeší případné problémy. Blízké státy mají navíc často podobné pracovní normy, což zjednodušuje správu týmů a komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Obchodní vztahy usnadňuje i kulturní blízkost. Česká republika spolu se Slovenskem a dalšími státy střední a východní Evropy je pro nearshoring vhodná zejména díky nižší ceně práce oproti západní Evropě a rychlejšímu dodání zboží. Do Česka již svůj výrobní závod umístila např. společnost Jungheinrich, výrobce manipulační techniky, hlavně paletových vozíků do skladů. Podle zjištění společnosti Cushman & Wakefield zvažují přesun výroby do ČR nebo jiné země střední Evropy i mnoho dalších výrobců. Často jde nejen o výrobní kapacity, ale i o vývojová centra. Z průzkumu vyplynulo, že přesunout svou výrobu do Evropy plánuje 74 % evropských podniků. Z toho budou profitovat také další státy: Španělsko, Portugalsko, Turecko a Maroko. Česko se bude pravděpodobně orientovat především na německý trh, zejména z důvodu úzkého napojení na tamější automobilový trh. „Nearshoring jako takový je z našeho pohledu vhodný zejména pro logistiku automobilových dílů, elektroniky a dalších produktů, které podléhají silné domácí regulaci a jsou náchylné k častějším výpadkům,“ říká Jitka Kocálová, marketingová manažerka společnosti Raben Logistics Czech Republic. Sbližováním dodavatelských řetězců se zvýší poptávka po nových industriálních prostorech, což povede k růstu realitního sektoru. (ev)

LoRa Alliance se vrací do Evropy s akcí LoRaWAN Live Munich

LoRa Alliance, globální sdružení společností podporujících otevřený standard LoRaWAN pro internet věcí (IoT) a nízkoenergetické sítě velkého pokrytí (LPWAN), oznámila předběžný program akce LoRaWAN Live Munich, která se uskuteční 19. až 20. června 2024 v hotelu Westin Grand Munich. Akce se zaměřuje na všechny aspekty LoRaWAN, globální technologie LPWAN, a seznámí účastníky s ukázkovými projekty zavedení a použití LoRaWAN v mnoha lokalitách a zařízeních. Zlatými sponzory akce jsou Browan Communications a Zenner, dalšími sponzory jsou Digi International, STMicroelectronics, EchoStar Mobile, Murata, Semtech, Wika, Actility, Adeunis, Alpha-Omega Technology, Kerlink, MultiTech a Tektelic Communications. Akce je určena pro koncové uživatele, kteří hledají inspiraci, informace a řešení pro konkrétní projekty, stejně jako pro firmy vyrábějící produkty, jež využívají nebo by mohly využívat LoRaWAN. Program bude stavět na úspěšných realizacích v oblasti chytrých měst, v budovách a veřejných službách a předvede silné stránky LoRaWAN napříč průmyslovými sektory. LoRaWAN Alliance, sídlící v USA, se s touto akcí vrací do Německa kvůli jeho historickému vedoucímu postavení v průmyslu a výrobě. Ústředním bodem programu proto bude, jak inteligentní průmysl využívá LoRaWAN ke splnění cílů v oblasti udržitelnosti a produktivity. Poutavý program zahrnuje také výstavku produktů a řešení, živé ukázky a spoustu příležitostí pro networking. Více informací o akci a registrace: https://lora-alliance.org/event/lorawan-live-events/. (Bk)

Setkání k 33. výročí založení společnosti Amtek

Společnost AMTEK, spol. s r. o., distributor elektronických součástek, automatizačních prvků a konstrukcí z hliníkových profilů, uspořádala 20. března 2024 v brněnském zábavní vědeckém parku VIDA! oslavu 33 let působení na trhu pod názvem Amtek33. Mezi hosty tedy byli vedle zákazníků společnosti AMTEK i zástupci zahraničních dodavatelských společnost.Obr. 1. Početní účastníci setkání Amtek33 se v odborném programu seznámili s produkty dodavatelských firem Před odborným programem provedl posluchače výkonný ředitel Ing. Petr Boček důležitými milníky společnosti. Ve svém vystoupení se dotkl klíčových okamžiků, kterými společnost prošla, a ocenil loajalitu stávajících klientů, kolegů a dodavatelů.  Současnost i budoucnost dodavatelských firem V odborném programu vystoupili zástupci dodavatelských firem s ukázkami a nových produktů a představením směrů vývoje. Joanne Lee ze společnosti Transcend se zaměřila na paměťové moduly pro průmysl a požadavky na tuto techniku vyvolané masivním nástupem umělé inteligence. Tomáš Gřeš z brněnské společnosti Pekat Vision předvedl příklady využití technologie neuronových sítí pro kontrolu kvality výrobků jako vrchol disciplíny strojového vidění. Günter Sengeis ze společnosti EAO se věnoval moderním prvkům pro komfort v hromadné dopravě – výkonným nabíječkám drátovým i bezdrátovým a rezervačnímu systému. S poslední odbornou přednáškou vystoupil Jordi Català, technický ředitel Fuji Electric Europe. Nabídl pohled do historie Fuji Electric a také do historie spolupráce s firmou Amtek a připomenul, že loni oslavila společnosti Fuji Electric 100 let své existence.Obr. 2. Mezi účastníky setkání Amtek 33 nechyběl ani majitel společnosti di-soric, Peter Eisenmann   Zábava ve vědeckém parku VIDA!  Po ukončení odborné části se účastníci akce přesunuli do zábavního vědeckého parku VIDA! Tam měli příležitost pohrát si s četnými interaktivními technickými exponáty. Mohli si roztočit Coriolisovu fontánu, vyzkoušet si na vlastní kůži zemětřesení, v rotující místnosti zažít účinky odstředivé síly, pohrát si s oceánem v lahvi, vypustit horkovzdušný balón nebo rozjet ledničku na manuální pohon nebo si vybrat z desítek dalších exponátů.Obr. 3. Účastníci setkání Amtek33 si mohli vyzkoušet zajímavé technické „hračky“ ve vědeckém středisku VIDA! Science Center Společnost AMTEK spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a je ryze českou distributorskou firmou s technickou přidanou hodnotou v oblasti elektro nických součástek, průmyslové automatizace a konstrukcí z hliníkových profilů.  (Amtek)  

Valmet dokončil akvizici divize Process Gas Chromatography od společnosti Siemens

Společnost Valmet dokončila akvizici divize Process Gas Chromatography & Integration od společnosti Siemens AG. Uzavření transakce následuje po dohodě, která byla oznámena 17. července 2023. Divize Process Gas Chromatography & Integration společnosti Siemens AG je přední firmou na trhu díky platformě plynového chromatografu MAXUM II, integraci systémů a nabídce služeb zákazníkům. Plynové chromatografy se používají k měření chemického složení plynů a odpařitelných kapalin ve všech fázích průmyslové výroby. Díky svým hlubokým znalostem potřeb zákazníků v chemickém průmyslu, při výrobě zkapalněného zemního plynu (LNG), v rafinériích a při výrobě biopaliv umožňuje firma prostřednictvím svých chromatografů získávat přehled o kritických parametrech procesů a pomáhá jim při zajišťování a zlepšování kvality, udržitelnosti a bezpečnosti po celém světě. Podnik zaměstnává kolem 300 lidí a jeho hlavní pobočky jsou v USA, Německu a Singapuru. Akvizice je v souladu se strategií společnosti Valmet a dále posílí segment automatizace a nabídku systémů provozních plynových chromatografů a analyzátorů pro automatizaci procesní výroby. Posiluje také obchodní činnost společnosti Valmet Automation Systems v Severní Americe, Asii a Tichomoří a Evropě. Získaný podnik je integrován do obchodní linie Automation Systems společnosti Valmet jako obchodní jednotka s názvem Analyzer Products and Integration. „Akvizice byla dokončena podle plánu a jsme velmi rádi, že můžeme přivítat nové kolegy i bývalé zákazníky společnosti Siemens Process Gas Chromatography & Integration. Získaná divize dobře doplňuje naši nabídku automatizace a otevírá příležitost sloužit současným i budoucím zákazníkům v oblasti automatizace procesní výroby,“ říká Emilia Torttila-Miettinenová, prezidentka obchodní linie Automation Systems ve společnosti Valmet. Ve fiskálním roce 2022 činily čisté tržby podniku přibližně 120 milionů eur. Hodnota akvizice je 102,5 milionu eur na hotovostním základě, bez finančních závazků, s výhradou běžných úprav po uzavření. Získaný podnik bude poprvé zahrnut do finančního výkaznictví společnosti Valmet za druhé čtvrtletí roku 2024. (ed)

Měření tlaku a teploty ve valivých kontaktech při smíšeném tření

Měření tlaku a teploty na kontaktu dvou materiálů hraje klíčovou roli v různých technických úlohách od valivých ložisek až po ozubená kola a těsnění. Dosud nebyla k dispozici žádná řešení pro měření tlaku a teploty při smíšeném tření, tj. při souběžném výskytu kapalinného a suchého (resp. mezního) tření. Na veletrhu Hannover Messe, který se koná od 22. do 26. dubna 2024, představí Fraunhoferův ústav pro techniku povrchů a tenkých vrstev IST nově vyvinutý tenkovrstvý multisenzorový měřicí systém, který umožňuje měření tlaku a teploty i při smíšeném tření a velkém zatížení. Multisenzorový snímač vyvinutý ve spolupráci s katedrou konstrukce strojů (IMK) Univerzity Otto von Guericka v Magdeburgu byl speciálně navržen pro současné měření tlaku a teploty ve valivém kontaktu při smíšeném tření, a to i při vysokém zatížení. Simulace a četné testy na testovacích lavicích potvrzují funkčnost senzorů a jejich odolnost proti opotřebení. Údaje získané při zkouškách přispívají k výrazně lepšímu porozumění procesu valivého tření. Umožňují také kritické vyhodnocení a zlepšení výpočetních metod používaných k návrhu valivých kontaktů. Vyvinutá technika tenkovrstvých senzorů je vhodná pro použití na valivých kontaktech v pohonech a dalších strojních prvcích. V budoucnu by mohly být tyto senzory využity také pro monitorování stavu valivých prvků a prediktivní řízení údržby. Na veletrhu Hannover Messe 2024 bude Fraunhoferův ústav IST představovat ukázky využití těchto tenkovrstvých senzorů na valivých ložiscích a ozubených kolech. Více informací mohou zájemci získat ve společném stánku Fraunhoferových ústavů (hala 2, stánek B24). Na mezinárodním veletrhu Hannover Messe, který se uskuteční od 22. do 26. dubna 2024, představí více než 4 000 firem novinky a inovace z oblasti strojírenství, elektrotechniky, informační techniky a energetiky. Čtenáři časopisu Automa mohou získat volnou vstupenku registrací e-kódu CP9rC na webu pořadatele https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration. (ed)

České firmy se mohou hlásit do soutěže Zaměstnavatel roku

Právě nyní jsou přijímány přihlášky do 22. ročníku soutěže Pluxee Zaměstnavatel roku pro rok 2024. Firmy se mohou nezávazně registrovat na webu soutěže https://zamestnavatelroku.klubzamestnavatelu.cz/. Kompletně vyplněnou přihlášku musejí odeslat do 10. dubna 2024.Smyslem soutěže je ocenit a vyzdvihnout společnosti, které se o své zaměstnance nejlépe starají. Firmy jsou v soutěži Zaměstnavatel roku hodnoceny z pohledu lidských zdrojů pomocí odborné a měřitelné metodiky. K posouzení firem je využívána metodika Saratoga, která hodnotí firmy podle 14 základních indikátorů, od fluktuace zaměstnanců přes jejich absenci až po investice firem do vzdělávání. Ceny budou udělovány v kategoriích do 500, do 5000 a nad 5000 zaměstnanců. Protože není možné porovnávat např. mlékárny a IT společnosti, jsou firmy zařazeny do sektorů. Například mlékárny se řadí do sektoru firem s rychloobrátkovým zbožím, a porovnávají se nejprve v rámci své skupiny a teprve poté mezi sebou. To znamená, že pokud je mlékárna o 20 procent lepší než ostatní mlékárny a IT společnost o 10 procent lepší než ostatní firmy v jejím oboru, vyhraje mlékárna. (ev)

Fravebot na veletrhu Hannover Messe

Veletrhu Hannover Messe (22. až 26. dubna 2024) se zúčastní také 23 vystavovatelů z Česka. Jedním z nich bude firma Fravebot (viz např. https://automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/14247.pdf). Roboty Fravebot pomáhají zemědělcům při rozhodování o péči o plodiny na základě přesných údajů získaných roboty ve skleníku. Autonomní roboty pravidelně kontrolují každou rostlinu a zemědělec je okamžitě informován o jakýchkoli problémech jeho plodin. Systém také umožňuje předpovídat výnos na základě historických dat každé rostliny. Firma návštěvníkům veletrhu Hannover Messe představí svůj přístup vhodný pro vývoj autonomních robotů. Při vývoji byla využita digitální dvojčata robotu, skleníku, rostlin a plodin vytvořená v prostředí NVIDIA Omniverse, které přináší škálovatelná, fotorealistická a fyzicky přesná virtuální prostředí pro vytváření vysoce věrných simulací. Konkrétně pro simulaci robotické platformy byl využit nástroj NVIDIA Isaac Sim, tj. rozšiřitelný systém pro simulaci robotiky, který usnadňuje navrhování, testování a výcvik robotů, jejichž řízení založeno na umělé inteligenci. Dále bude předvedeno napojení robotu na PLC Simatic od firmy Siemens, tvorba dvojčete jahod (plody, choroby, škůdci) a využití rozšířené reality nad živými jahodami. Firma si klade za cíl v Hannoveru hledat především partnery pro německý trh. Její stánek najdou zájemci v hale 5, stánek B28 (společný stánek Application Park X NextGenWork), č. 14. Čtenářům časopisu Automa nabízíme volnou vstupenku na veletrh. Získají ji registrací kódu CP9rC na webu pořadatele https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration. (Bk)