Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Přehled aktualit

Den otevřených dveří FEL ČVUT: Robopes SPOT zve středoškoláky na přehlídku techniky budoucnosti

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické (FEL) ČVUT proběhne 3. prosince 2021 po roční přestávce opět v prezenční podobě. Zájemci o studium elektrotechniky a informatiky při něm navštíví pracoviště s technikou, která výrazně ovlivní způsob, jakým budeme pracovat, odpočívat či cestovat v následujících desetiletích. Od autonomně řízených formulí, robotů a dronů přes kyberbezpečnost, vývoj aplikací pro virtuální realitu a biomedicínu až po telekomunikační sítě, alternativní zdroje energie či zařízení pro kosmický program – všechny tyto technické trendy mohou studenti na FEL nejen studovat, ale také se zapojit do jejich vývoje. A to neobvykle brzy díky tomu, že fakulta vyniká příznivým poměrem osmi studentů na jednoho vyučujícího. Ti pak mají čas a prostor se svým studentům nadstandardně věnovat a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Program dne otevřených dveří pro uchazeče o bakalářské studium je připraven tak, aby se mohli v tříhodinových blocích seznámit nejen se špičkovou technikou v laboratořích fakulty, ale také se svými budoucími kolegy z řad vyučujících a studentů a studentek. Vedle prohlídky pracovišť v kampusech v Dejvicích a na Karlově náměstí zájemce čekají prezentace o bakalářském studiu a přijímacím řízení, při kterých budou moci s pedagogy a studenty osobně probrat, jak vypadá studium jednotlivých studijních programů a možnosti budoucího uplatnění. Tříhodinové programové bloky proběhnou souběžně v Dejvicích a na Karlově náměstí od 8.20 a 13.00 hodin. Z důvodů protiepidemických opatření se studenti budou po fakultě pohybovat v maximálně desetičlenných skupinkách a je třeba se registrovat předem prostřednictvím webu studuj.FEL.cvut.cz. Nový web pro uchazeče o studium elektrotechniky a informatiky představuje jednotné kontaktní místo, kde naleznou všechny aktuální informace o přijímacím řízení a studiu. K účasti na Dnu otevřených dveří má středoškoláky inspirovat upoutávka ve formě videa, v němž hraje důležitou roli kráčející robot SPOT. Výzkumníci včetně studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT pro tyto roboty vyvíjejí pokročilé softwarové nástroje tak, aby se „robopes“ mohl v budoucnu bezpečně pohybovat mezi lidmi. Upoutávku naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=jPJzTRMwYDs. (ed)

XTS/GFX pro laserové značení kosmetických výrobků

V krátkém videu na https://youtu.be/p92woKM7EBc (necelá minuta) můžete vidět zařízení vyrobené firmou Caire Automation, které laserem značí obaly rtěnek v kosmetickém průmyslu. Je výsledkem spolupráce společností Beckhoff Automation a HepcoMotion. Transportní systém XTS naši čtenáři jistě poznají. Zde je v kombinaci s vysoce kvalitním vedením GFX od firmy HepcoMotion. Cílem inovací systému XTS není jen vytvářet sestavy se stále delšími a komplikovanějšími dráhami a s větším počtem nezávisle se pohybujících jezdců, ale také proniknout na nové trhy. Kombinace XTS/GFX umožňuje systém používat v podmínkách náročných na hygienu, v potravinářství, farmacii nebo právě při výrobě kosmetiky. Ti, kteří jsou obeznámeni také s vedením Hepco V, ocení, jak umožňuje jezdcům XTS vykonávat milióny pohybů bez údržby. A hlavně, je možné jezdce přesunout do samostatného provozního stanoviště nebo dokonce na zcela samostatnou dráhu. Společnosti Beckhoff a Hepco Motion tak společně vyvinuly vysokorychlostní, vysoce výkonný a flexibilní systém, který je schopen přepínání drah během několika stovek milisekund, přičemž si zachovává opakovatelnost v mikrometrech. Chcete-li se o systémy XTS/GFX dozvědět více, můžete se podívat také na video na https://youtu.be/NjmK793_fEs. To však má 1,5 hodiny. Pokusíme se dohodnout s firmou HepcoMotion a shrnout vlastnosti a přednosti systému XTS/GFX v přehledném článku v některém z příštích čísel – písemná podoba prezentace technických vlastností a předností je přece jen efektivnější a přehlednější. (Bk)

Čtyři samostatná kola Robosoutěže

Zengerova posluchárna Fakulty elektrotechnické ČVUT přivítá od úterý 23. do pátku 26. listopadu 2021 celkem 132 týmů středoškoláků, kteří se přihlásili do čtyř samostatných kol Robosoutěže. Její dvanáctý ročník představí důmyslně sestavené a naprogramované roboty ze stavebnice LEGO Mindstorms, jejichž schopnosti prověří speciálně navržená úloha. Letos ji výzkumníci z pořádající katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT nazvali Robo-číšník. „Soutěžící mají za úkol sestavit a naprogramovat robot s vozíkem umístěným na rampě. Robot musí co nejrychleji přejet samostatně bez jakékoliv pomoci nerovnou dráhu tak, aby vozík z rampy nespadl. Pořadí ovlivní vedle výsledného času také počet získaných bodů, které robot získá průjezdem jednotlivými poli hracího hřiště. Zadání vychází z klasické úlohy z automatického řízení, při níž se reguluje kulička na tyči,“ uvedl hlavní organizátor soutěže dr. Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky FEL ČVUT. Program čtyř samostatných kol Robosoutěže ze Zengerovy posluchárny na Karlově náměstí bude možné sledovat online ve dnech 23. - 26. listopadu, vždy od 13.00 prostřednictvím streamu. Odkaz a další informace o průběhu Robosoutěže najdete stránkách robosoutez.fel.cvut.cz či Facebooku (https://www.facebook.com/robosoutez).(ed)

Bavorsko zavedlo pravidlo 2G+, veletrh SPS v Norimberku byl zrušen

Z dlouho očekávaného veletrhu SPS 2021 v Norimberku, který měl být známkou oživení trhu průmyslové automatizace, nakonec nic nebude. Po oznámení bavorského premiéra Dr. Markuse Södera na páteční tiskové konferenci o zhoršení epidemické situace byl veletrh zcela zrušen. Zrušena byla i virtuální akce SPS on air; bez kombinace s živým veletrhem postrádá smysl. Kromě pokračujícího nárůstu míry infekce a míry hospitalizací znemožňují realizaci SPS nové německé nařízení 2G plus (vzhledem k tomu, že chorobu v omezené míře mohou přenášet i osoby s lehkým nebo bezpříznakovým průběhem, u hromadných akcí v Bavorsku již nestačí potvrzení o očkovaní nebo vyléčení z covid-19, ale kromě něj je třeba mít navíc také platný test) a nově zpřísněné limity pro hromadné akce. Další informace od pořádající agentury Mesago stejně jako představení některých novinek, které měly být na veletrhu uvedeny, přineseme v následujících dnech. (Bk)

Mobilní veletrh společnosti HAHN Group

Mobilní veletrh společnosti HAHN Group MOBILE.EXPO je celoevropská akce, která má celkem třináct zastávek. Jedna z nich bude i ve společnosti HAHN Automation v Úvalech, a to ve dnech 25. 11. až 1. 12. 2021. Cílem mobilního veletrhu je umožnit zákazníkům, aby si fyzicky, nikoliv jen virtuálně, vyzkoušeli produkty a řešení vyvinuté společnostmi skupiny HAHN Group, které využívají moderní techniku a technologie, např.: virtuální realitu (virtuální zprovoznění, vzdálená údržba využívající virtuální brýle),umělou inteligenci (využití pro robotické vidění a inspekční systémy),mobilní a kolaborativní robotiku (ukázky AMR a AGV, paletizace a další),dávkování vazelín a lubrikantů. Součástí Mobile.expo budou i expozice partnerských firem Fanuc, Festo, Keyence, Kistler, Kuka, Mitsubishi Electric, OnRobot a Schunk a prohlídka pobočky HAHN Automation v Úvalech (Klostermannova 1000). Aby se v době sílící epidemie předešlo shromáždění velkého počtu lidí, je veletrh rozdělen do časových slotů. Konkrétní termín si návštěvníci musí předem rezervovat na webové stránce: https://www.hahn.group/en/events/mobile-expo (popř. kontaktujte svou kontaktní osobu u firmy HAHN Automation). První den, pátek 25. 11., je v rámci podpory technického vzdělávání určen přednostně pro školy a odborná média. (HAHN Automation s.r.o.)

Podnikatelé vyzývají k zahájení druhé transformace české ekonomiky

Dvaatřicet let po „sametové“ revoluci se dvaatřicet úspěšných podnikatelů rozhodlo oslovit veřejnost s výzvou ke změnám, které podle nich nastartují druhou transformaci české ekonomiky. Mezi signatáři výzvy jsou místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar nebo předsedové představenstev ČEZ Daniel Beneš a České spořitelny Tomáš Salomon nebo majitel skupiny KKCG Karel Komárek. Naléhavost výzvy dokumentuje, že se na ní shodl nebývalý počet osobností z různých oborů. Jejich kompletní seznam je na konci článku. Druhá transformace je potřeba právě nyní, kdy se již vyčerpal potenciál první transformace hospodářství, která začala v devadesátých letech. Tehdejší přeměna hospodářství opírala o několik pilířů: otevření hospodářství, příliv zahraničního kapitálu, levnou pracovní sílu, vybudovanou infrastrukturu a dobrou geopolitickou polohu Česka. Podle Radka Špicara zbývá nyní České republice jen ta výhodná geopolitická ploloha. Pro druhou transformaci české ekonomiky definuje výzva tyto klíčové změny: budování české značky, otevření země pro kvalifikované lidi ze zahraničí,udržitelnost budoucí ekonomiky.  O plánu Evropské komise snížit emise skleníkových plynů se výzvě uvádí: „Jsme přesvědčeni, že dobře vyjednaný Green Deal není ohrožení, ale příležitost a impulz k akceleraci změn a modernizaci země." Výchozím bodem soudržnosti a odolnosti národa by měl být podle dokumentu soubor sdílených a respektovaných pravidel a hodnot, společenskou prioritou se musí stát vzdělávací systém dobře připravující na nové výzvy světa. Výzva navrhuje i konkrétní kroky druhé transformace: participace samospráv na daňovém výnosu z místního podnikání, daňová podpora investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem státní podpora informovanosti obyvatel o přínosu členství ČR v Evropské unii a NATO. vytvoření centrální autority pro digitalizaci státu, k podpoře jazykových a integračních programů pro kvalifikované přistěhovalce,úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie. „Ještě nikdy se takhle velká a různorodá skupina podnikatelů a manažerů nedala dohromady,“ upozornil Špicar. Výzvu podepsali také třeba člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, spoluzakladatel antivirové firmy Avast Eduard Kučera nebo majitelé firem Cylinders Holding Jan Světlík, Linet Zbyněk Frolík a Koh‑i‑noor Vlastislav Bříza.Kompletní znění výzvy je na webové stránce https://druhaekonomickatransformace.cz/. Na ní budou i další kroky a aktivity této iniciativy. Seznam signatářů výzvy k druhé transformaci české ekonomiky Jméno Společnost Bareš Leopold Sipral Beneš Daniel ČEZ Bouška Pavel Vafo Bříza Vlastislav Koh-i-noor Ceralová Petrofová Zuzana PETROF Czudek Jan Třinecké Železárny Čupr Tomáš Rohlík Frolík Zbyněk Linet Havrlant Jakub Rockaway Holeček René CZG, Česká zbrojovka Group Chmela Petr Tescoma Jahn Martin Škoda Auto Jakimič Leon Lasvit Kadlecová Kateřina USSPA Komárek Karel KKCG Kučera Eduard AVAST Kutnar Vít DEK Muchna Václav Y Soft Pasquale Alessandro Mattoni Piškanin František Hopi Průša Josef Prusa3D Rýdl Jan TOS Varnsdorf Salomon Tomáš Česká spořitelna Samaras Jannis Kofola Stoklásek Lubomír Agrostroj Světlík Jan Vítkovice Holding Špicar Radek Svaz průmyslu a dopravy Tomek Ondřej Impulse Capital Vala Vítěslav SIKO Vohánka Martin Eurowag Wichterle Martin Wikov Winkler Libor RSJ   (ev)  

Aktuálně k účasti na veletrhu SPS v Norimberku

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nemocných s nemocí covid-19 doplňuje veletržní správa Mesago podmínky, za nichž je možná osobní účast na veletrhu. Návštěvníci musí být očkovaní nebo po prodělání nemoci. Na rozdíl od předchozích podmínek to nelze nahradit žádným testem – neočkovaní návštěvníci přístup na veletrh v žádném případě nemají. Vystavovatelům, jejich partnerům a zástupcům médií stačí negativní PCR test ne starší než 48 h. Další změnou je potom povinnost nosit po celou dobu přítomnosti na výstavišti masku nebo respirátor. Veletržní správa prosí všechny návštěvníky a vystavovatele, aby se každý den sami testovali antigenním testem. Pro české návštěvníky platí povinnost při příjezdu do Německa vyplnit vstupní registrační formulář. Samozřejmostí je očkování, potvrzení o prodělání nemoci nebo test. Pro návštěvníky veletrhů neplatí povinnost jít do karantény, prokážou-li se vstupenkou na veletrh a oficiálním pozváním alespoň jednoho vystavovatele. Formulář je nutné vyplnit i po příjezdu z Německa, je-li doba pobytu v Německu delší než 24 hodin. Pro neočkované platí povinnost po návratu nosit všude mimo domov respirátor a 5. až 7. den po návratu absolvovat PCR test. Veletržní správa dnes, 16. listopadu, ve večerních hodinách potvrdila, že se veletrh fyzicky uskuteční, ačkoliv někteří vystavovatelé se v průběhu dneška rozhodli, že účast na veletrhu zruší. Jsou mezi nimi firmy Beckhoff, Harting, Pilz, Phoenix Contact, Sick, Siemens, Wago nebo Weidmüller. Před odjezdem na veletrh si proto prosím nejprve ověřte, zda vystavovatel na veletrhu skutečně bude vystavovat, a to u vystavovatele, protože na stránkách veletrhu dosud nejsou aktuální informace. (Bk)

Novembrový SLOVLOG vráti život logistickej komunite

Po dlhom exile do virtuálneho sveta sa logistickí profesionáli tešia na kongresy, semináre a diskusie so živými ľuďmi, a to bez nutnosti pozerať sa na seba cez obrazovku. Jedným z podujatí jesennej konferenčnej sezóny bude 14. ročník logistického kongresu Slovlog. Udalosť sa koná 25. a 26. novembra 2021 v DoubleTree by Hilton Hotel v Bratislave. V týchto dňoch sú na webe www.slovlog.sk aj na sociálnych sieťach odhaľované mená rečníkov a beží registrácia účastníkov.   Čas (na) zmeny Motto tohtoročného kongresu Slovlog znie čas (na) zmeny. Prečo? Dodávky D + 1 boli pred pandémiou považované za rýchle. Ale po vzore e-commerce dnes chcú zákazníci tovar ešte v ten istý deň, najlepšie do hodiny. Druhý extrém ale predstavujú kontajnery z Ázie – predtým dorazili za tri týždne, dnes môže rovnakú dobu trvať iba nalodenie.   Zmeny v logistike Nasledovná panelová diskusia sa bude venovať zmenám v logistike. Tá bola oblasťou, kde sa úzkostlivo sledovali náklady. Potom prišla pandémia a ceny kontajnerov vystrelili päťkrát. Pre vzdialenejšie destinácie dramaticky zdražela lodná, letecká i železničná doprava. Z trhu „zmizli“ voľné sklady a nájmy išli výrazne hore. Podpora štátu pre neperspektívne firmy držala na mieste ľudí, ktorí chýbali inde, a tak podniky pridávali na mzdách aj v čase ekonomického poklesu. Spoločnosti prudko, a niekedy draho investovali do robotizácie a digitalizácie, pretože inak by ekonomicky neobstáli. A teraz sa pýtame, čo z toho zostane novým ekonomickým normálom?   Bizlog a Digilog Počas obeda čakajú na účastníkov logistického kongresu desaťminútové „speed-datingové“ stretnutia Bizlog. Ide o spôsob stretnutia zákazníkov a dodávateľov na neutrálnej pôde, kde obe strany rýchlo zistia, či má zmysel rozvinúť rokovania do konkrétnejšej podoby. Následne sa otvorí workshop Digilog, ktorý sa bude venovať najnovším intralogistickým trendom a inováciám. Ako zmení logistiku v najbližších rokoch chytré využitie dát, wearables a robotické vozíky? Pozrie sa tiež na projekty, pri ktorých bol využitý blockchain.   Retailog v znamení e-commerce Poobede čaká na účastníkov kongresu sekcia Retailog. V rámci panelovej diskusie sa bude hovoriť aj o automatizácii vo svete e-commerce v čase covidovej krízy. Online nakupovanie sa totiž v čase pandémie výrazne posilnilo. To predstavovalo pre logistické procesy vyššiu záťaž. Viac nakupovania znamená viac tovaru, ktorý treba objednať, uskladniť, vychystať a dopraviť do kamenných prevádzok. Dôležité je aj umiestnenie logistických centier a v tomto smere sa vynára otázka – je lepšie byť bližšie zákazníkovi, alebo logistickému uzlu, ktorý firma používa?   Priestor na nové kontakty Po skončení kongresového programu bude Logistický business mixer. Je to nielenže najlepšie miesto na relaxáciu, ale aj na nadviazanie nových obchodných kontaktov či posilnenie existujúcich. Pre aktuálne pandemické opatrenia organizátori zo spoločnosti Atoz Group posunuli vyhlásenie víťazov prestížneho Ocenenia Log-In pre najlepšie inovácie a inovátorov v logistike na Slovensku. Výsledky budú na jar budúceho roka.   Zaujímavá exkurzia – logistika v praxi Ak to epidemiologická situácia dovolí, na druhý kongresový deň sa opäť uskutoční exkurzia – do mrazeného skladu HOPI SK v Maduniciach. Kongres sa stretáva s veľkým záujmom zo strany partnerov, ktorých sú už desiatky, aj účastníkov, ktorí sa registrujú na www.slovlog.sk/registracia. Ako každoročne, je vstup na celý kongres pre užívateľov logistických služieb zdarma. (ATOZ Logistics)  

FIT ČVUT uspořádá Den otevřených dveří

Dne 13. listopadu 2021 se na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) uskuteční den otevřených dveří (www.fit.cvut.cz/dod). Návštěvníci budou moci téměř po dvou letech projít dveřmi fakulty a setkat se osobně s vyučujícími a studenty. Dozví se vše o bakalářském studiu, prohlédnou si prostory fakulty a laboratoře, navštíví humanoidní roboty Pepper a seznámí se s fakultními drony. Pro ty, kdo nemohou přijít osobně, fakulta připravila on-line program ve virtuálním atriu FIT ČVUT. Akce je primárně určena pro zájemce o bakalářské studium, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.(ed)

Digitální stage na MSV 2021

Součástí MSV v Brně bude projekt Digitální továrna 2.0. Tato expozice, umístěná v pav. F, se zaměřuje na prezentaci nejnovějších služeb a produktů v oblasti digitální transformace podniků. Na expozici bude navazovat Digitální stage, prostor, v němž mohou vystavovatelé a jejich hosté živě prezentovat svá řešení, ideálně firmou rozhovorů nebo případových studií. Návštěvníci mohou program shlédnout živě na MSV nebo virtuálně prostřednictvím živého streamu na https://elektrika.tv/live. Zde také v rubrice kalendář najdete program celé akce. Příspěvky budou postupně zpracovány a umístěny do archivu. Organizátorem akce je společnost Elektrika.tv, časopis Automa je jejím mediálním partnerem. (ed)