Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Žrouti nákladů v instalační technice

Tři scénáře jasně ukazují, jak důležité je, aby se na elektrická instalační technika dostala do zorného pole konstruktérů a osob odpovědných za celkové náklady a nebyla jen vedlejší otázkou.

Obr. 1.: Již při zahájení inženýringu jsou přijímána rozhodnutí, která určují až dvě třetiny nákladů na elektroinstalační techniku

Scénář I – klasická koncepce elektrické instalace

V minulosti byla veškerá řídicí technika byla umístěna v rozvaděči. Senzory a akční členy byly ve stroji propojeny prostřednictvím rozsáhlého pole řadových svorek. Velké množství zapojených komponent, ne vždy zcela kompatibilních, vedlo k chybám systému i k náročné montáži a uvádění do provozu. Důsledkem byly značné náklady, které bylo nutno vynaložit na opakovaně při zapojování jednotlivých strojů. Standardizované konektory byly vzácností a pokud se vůbec vyskytovaly, musely být náročně manuálně sestavovány.

Scénář II – svorkovnice ve strojích

Ještě nedávno se pro vedení dat a energie do strojů využívaly samostatné svorkovnice. Klasické paralelní propojení tak bylo jednoduše přesunuto z rozvaděče do prostoru stroje. Montáž díky tomu nebyla tak náročná, avšak kvůli dalším připojovacím rovinám se vyskytovalo více zdrojů chyb. Hledání chyb bylo zdlouhavé, navíc při zkratech a často docházelo k chybám v zapojení mezi rozvaděčem a periferií. Důsledkem byly dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

Scénář III – decentrální elektroinstalace

Dnes se upřednostňuje přesunutí úrovně vstupů a výstupů (IO) přímo do blízkosti senzorů a akčních členů. Rozvaděče jsou proto výrazně menší. Výhody přinášejí zásuvné systémové komponenty a testované zalisované konektory s variabilními délkami kabelů, které mají stupeň krytí IP67 a jsou odolné proti vibracím. Elektrická montáž se zjednodušuje a zrychluje. Chyby v elektroinstalaci jsou prakticky vyloučeny, což šetří celkově čas a nervy při uvádění do provozu.

A zítra?

Bez ohledu na to, jak daleko do budoucnosti se díváme, významných úspor nákladů nelze dosáhnout bez systematického přístupu a cíleného využívání instalační techniky. Koncepce a komponenty společnosti Murrelektronik šité na míru mohou nejen snížit celkové náklady až o 30 %, ale využívat technicky pokročilá řešení včetně inovativních diagnostických funkcí, což je významná přidaná hodnota pro výrobce i obsluhu strojů.

Decentrální elektroinstalace v CNC strojích

Decentrální koncepci elektroinstalace využívá švýcarský výrobce postupových obráběcích CNC strojů, K. R. Pfiffner AG. Stroje této společnosti se používají pro přesnou a hospodárnou výrobu dílců z nařezaných polotovarů, tyčového materiálu, případně drátu.

Obr. 2. Postupové obráběcí CNC stroje značky Pfifner jsou díky decentrální koncepci elektroinstalace flexibilnější a škálovatelné

Ucelený systém elektroinstalace od společnosti Murrelektronik lze snadno přizpůsobit různému uspořádání stroje. To usnadňuje projektování instalace a konstruktéři pracují rychleji. Stroje opatřené decentrální elektroinstalací jsou flexibilnější a škálovatelné. Snadno a rychle se seřizují pro nové obrobky. Do stroje lze snadno integrovat manipulační přístroje. Montáž stroje je rychlejší a spolehlivější. Výhodou je také detailní diagnostika systému, která umožňuje rychle lokalizovat chyb. To usnadňuje uvádění stroje do provozu i jeho obsluhu.

(Murrelektronik)