Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Živé přenosy odborných školení v listopadu pro každého

Nouzový stav, který zakazuje pořádání školení a konferencí, tu nějaký čas bude, a tak se firma LPE Elektro rozhodla vysílat další odborné semináře naživo, a to včetně 37. celostátního setkání elektrotechniků, dostupného výjimečně zdarma.

Odborné školení lze sledovat na PC, tabletu, mobilním telefonu nebo chytré TV.

Přichystána jsou tato školení:

 

Nové legislativní a technické požadavky pro projektanty elektro

Projektant musí nejen akceptovat požadavky investora na funkčnost elektrického zařízení, ale musí také definovat jeho základní parametry, jakými jsou bezpečnost, spolehlivost, energetická náročnost, ekologická nezávadnost apod. Z těchto důvodů musí mít projektant neustálý přehled o nové legislativě a technických požadavcích, o nichž bude toto školení.

Živý přenos lze sledovat 3. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Cena: 650 Kč; sleva 300 Kč pro členy Benefit club LPE, ČKAIT, zdarma pro hosty partnerů akce a příslušníky HZS.

 

Akademie – návrh soustavy uzemnění a pospojování

Školení účastníky detailně seznámí s problematikou uzemnění a pospojování.

Přednášky se zaměří na návrh soustavy uzemnění a pospojování na konkrétním řešení stavby, na ČSN 33 2000-5-54 a na uzemňovací soustavy pro ochranu před bleskem.

Živý přenos lze sledovat 4. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Cena: 1 800 Kč; sleva 300 Kč pro členy Benefit club LPE a ČKAIT.

 

Akademie – návrh řešení vnější ochrany (hromosvodu)

Intenzivní školení zaměřené na návrh hromosvodu probere základní legislativu pro hromosvody, kritéria pro ochranu staveb, návrh řešení vnější ochrany se zvážením různých variant a stanovení dostatečné vzdálenosti s.

Živý přenos lze sledovat 4. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Cena: 1 800 Kč; sleva 300 Kč pro členy Benefit club LPE a  ČKAIT.

 

Akademie – návrh záložních zdrojů

Školení probere návrh záložního napájení pomocí UPS a motorgenerátorů pro zálohování napájení budov a technologických zařízení, dimenzování výkonů záložních zdrojů, možnosti umístění, výběr provedení, doby zálohování pomocí UPS a mnoho dalšího.

Živý přenos lze sledovat 12. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Zdarma.

 

Akademie – vnější vlivy

Základní podmínky, které určují návrh, provedení, použití, obsluhu, provádění kontrol a revizí a možnou přístupnost laickým osobám k elektrickému zařízení, se v elektrotechnice nazývají „vnější vlivy“. Intenzivní jednodenní školení se zaměří na vnější vlivy jako základ bezproblémového návrhu a provedení elektrické instalace.

Živý přenos lze sledovat 18. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Cena: 2 500 Kč; sleva 300 Kč pro členy Benefit club LPE a  ČKAIT.

 

Akademie – revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2 teoreticky i prakticky

Školení zejména pro revizní techniky E4A o tom, jak provádět revize a kontroly spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Živý přenos lze sledovat 19. a 20. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Cena: 1 950 Kč; sleva 300 Kč pro členy Benefit clubu LPE a ČKAIT.

 

Akademie – požární bezpečnost fotovoltaických elektráren

Jednou z průvodních stránek vývoje fotovoltaických elektráren (FVE) je zajištění požární bezpečnosti při jejich provozu. Z předpisů o požární ochraně vyplývá pro provozovatele FVE mnoho povinností, které je třeba v zájmu bezpečného provozu bezpodmínečně dodržet.

Živý přenos lze sledovat 23. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Cena: 2 500 Kč; sleva 300 Kč pro členy Benefit club LPE a ČKAIT.

 

37. celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční setkání všech, kdo se zajímají o elektrotechniku. To podstatné, nové a zajímavé, novinky firem i informace o nové legislativě a normách. Dva dny plné přednášek, praktických tipů a ukázek i informací z právě připravovaných nebo čerstvě schválených legislativních dokumentů a norem.

Živý přenos lze sledovat 25. a 26. 11. a poté následujících 30 dní ze záznamu.

Zdarma.

 

U akcí sledovaných v živém přenosu je možné klást přednášejícím otázky. Více informací a možnost přihlášení: https://www.lpe.cz/odborna-skoleni

(ed)