Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Webinář Moxa & Bosch: pět kritických faktorů průmyslového internetu věcí

Tématem nového seriálu webinářů „FutureFit Production“ pořádaných firmou Moxa je propojení světů IT a OT. Webináře jsou určené zvláště pro konstruktéry a výrobce strojů a strojních zařízení a odborníky na automatizaci,

V prvním semináři „Pět kritických faktorů průmyslového internetu věcí“, který se uskuteční v úterý 22. září od 16:00 do 16:30 našeho času, představí firmy Moxa a Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, jak propojit provozní zařízení, získat tím hmatatelnou přidanou hodnotu – a položit základ pro rozšiřitelnou, spolehlivou a bezpečnou platformu IIoT.

Webinář bude hledat odpovědi na tyto otázky:

  • Jaká sada fyzických a digitálních nástrojů umožní vstup IIoT do výroby?
  • Je „otevřená architektura“ rozumná a možná? S kterými poskytovateli je třeba spolupracovat a kolik jich má být?
  • Greenfield vs. brownfield: je možný přímý „invazivní“ přístup k provozním řídicím systémů a snímačům? Nebo které dodatečné „neinvazivní“ snímače jsou třeba k získání požadovaných dat?
  • Které aspekty je třeba brát v úvahu při pozdějším připojování dalších pracovišť a provozů, i vzdálených (např. v zahraničí)?
  • Jak je možné dosáhnout adekvátního zabezpečení informačních systémů a komunikační sítě, aniž by to zruinovalo rozpočet?

Tyto otázky budou zodpovězeny nejprve obecně, potom pomocí příkladů projektů v praxi a nakonec prostřednictvím ukázkové instalace. Na závěr webináře bude také možnost diskutovat o individuálně položených otázkách.

Přednášet budou:

Seriál webinářů Moxa bude pokračovat v říjnu a listopadu dalšími tématy, jako je např. kybernetická bezpečnost.

Registrace na aktuální TechTalk firmy Moxa „Pět kritických faktorů průmyslového internetu věcí“ (úterý 22. září, 16:00–16:30 CEST) je otevřena na stránce aplikace GoToWebinar:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2700936429355301134?source=MP. Opakování bude v pátek 25. září, 11:00–11:30 CEST (https://attendee.gotowebinar.com/register/8333381555223024909?source=MP).

(ed)