Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Vzdálené připojení do Číny? S INSYS icom žádný problém

Data jsou průmyslu a automatizaci novým zlatem. Dálkový přístup zprostředkuje informace o stavu zařízení, data ze senzorů, data o využití, řídicí data a další údaje. Tato data lze následně s výhodou analyzovat a využívat pro optimalizaci procesů nebo prediktivní údržbu. Velmi často jsou díky snadné dostupnosti dat nové obchodní a servisní modely založeny právě na správně vyhodnocených datech. Jak se ale připojit do Číny?

Praxe ukázala, že šifrované připojení z Číny se vždy za pár dnů nebo nejdéle týdnů přeruší a nelze znovu navázat. Důvody jsou politického charakteru. Kvůli bezpečnosti je pro každou aplikaci požadováno šifrování dat. Právě toto šifrování dat a nemožnost nahlédnout do datového toku vadí čínskému politickému systému, který se bojí špionáže a zneužití dat. A pokud některý z robotů zabezpečení čínského internetu takové spojení identifikuje, je následně tato datová cesta uzavřena.

 Jak na to?

Pro četné české společnosti, které svá zařízení prodaly do Číny, má společnost Insys řešení dálkového připojení. Provozuje totiž autorizovaný server, který je bezpečný, takže nehrozí přerušení přenosu dat. Služba, umožňující takový druh servisu, se jmenuje icom Data Suite (iDS).

Šifrované protokoly jsou základem pro bezpečnou datovou komunikaci. V podnikovém prostředí jde o detailní řízení, kdy a jak si jednotlivá zařízení, systémy, instalace nebo uživatelé mohou navzájem vyměňovat data. Správa VPN prostřednictvím iDS umožňuje zakládat skupiny, spravovat připojení, monitorovat a tunelovat prostřednictvím stávajících bran firewallu.

Nejste v tom sami!

Zákazníci se mohou obracet na společnost Insys, která je připravena instalovat své routery INSYS icom a přístupové platformy iDS v jejich technických zařízeních. Podrobnosti se dozvědí na www.insys-icom.cz.

 

Za tým INSYS

Ing. Lubomír Kuchynka

www.insys-icom.cz