Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vodohospodářská výstava Vodovody a Kanalizace 2023

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – Kanalizace 2023 (Vod-Ka) proběhne ve dnech 23. až 25. května 2023 na výstavišti PVA Expo v Praze-Letňany. Vystavovat bude téměř 300 firem z České republiky a zahraničí. Hlavním cílem výstavy je představit novou techniku a technická řešení, díky nimž je možné udržovat vodovodní i kanalizační infrastrukturu v dobrém stavu a přitom plnit všechny legislativní požadavky. Součástí třídenní akce bude také doprovodný program zaměřený na aktuální témata.

Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK), akci organizuje společnost Exponex. Opět se očekává rekordní účast přes 10 000 návštěvníků.

 Výstava probíhá v době četných legislativních změn, které kladou nároky na provozovatele a vlastníky vodovodních a kanalizačních sítí. Důležitým tématem bude novela vodního zákona. Ministerstvo životního prostředí v ní intenzivně prosazuje kontinuální monitoring na odtoku ČOV. Hodně se bude diskutovat také o směrnici o čištění městských odpadních vod. Novým požadavkům nelze vyhovět bez zásadní rekonstrukce nebo budování nových prvků či provozních a technologických stupňů nejen na ČOV a je otázkou, jak se to projeví na ceně za vodné a stočné.

Podobnosti o výstavě jsou zde:  https://www.vystava-vod-ka.cz/

(ev)