Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Více než 50 odborníků diskutovalo o aktuálních tématech v potravinářství

V úterý 19. března se v hotelu SEN v Senohrabech uskutečnila akce s názvem Setkání věnované aktuálním tématům v potravinářství. Tohoto setkání se zúčastnilo více než 50 zástupců potravinářského průmyslu z celé České republiky. Třemi nosnými tématy byly kybernetická bezpečnost, efektivní výroba a měření spotřeby energií, a sběr dat z výrobního procesu, jejich analýza a využití pro řízení výrobních a obslužných procesů.

Setkání bylo zorganizováno ve spolupráci třech společností: SMC Industrial Automation, specializující se na průmyslovou automatizaci, ProjectSoft, systémového integrátorem a dodavatele strojně-technologických řešení hlavně pro potravinářský průmysl a společnosti Endress+Hauser, která je předním světovým dodavatelem produktů, řešení a služeb pro průmyslové měření a procesní automatizaci.

Řečníci představili širokou škálu témat, která zahrnovala jak aktuální hospodářské a enviromentální výzvy, tak i konkrétní inovativní řešení pro průmyslové provozy.

Peter Rožek ze společnosti Endress+Hauser přiblížil aktuální situaci v českém potravinářství a navrhl, aby se diskuse během setkání věnovali vybraným trendům a výzvám, kterým bude český potravinářský průmysl čelit v příštích letech – zvyšování flexibility dodavatelských řetězců, důraz na další automatizaci výroby, postupný nástup umělé inteligence a udržitelnost a transparentnost. Vladimír Šťovíček z Plzeňského Prazdroje představil ve svém příspěvku investiční projekty největšího českého pivovaru zaměřené na efektivnější výrobu při zachování kvalitativních parametrů piva. Ve své prezentaci mimo jiné řekl: Udržitelný rozvoj a trvalé snižování spotřeby vody a energií pro výrobu piva a ostatních nápojů je významnou součástí dlouhodobé strategie Plzeňského Prazdroje a.s., který je součástí světové pivovarnické skupiny Asahi. Tyto aktivity nabyly na ještě větším významu v souvislosti se skokovým zdražením energií, které bylo způsobeno válkou na Ukrajině a vývojem klimatu. I evropské firmy musí do budoucnosti počítat s alternativou nedostatku vody a energií a přizpůsobit tomu svoje výrobní procesy, aby byly i nadále konkurenceschopné.“

Diskuse se dále zaměřila na nutnost integrace, efektivity a bezpečnosti průmyslových provozů, což bylo tématem prezentace Ladislava Pekaře z Mlékárny Hlinsko a Tomáše Kulhánka z firmy ProjectSoft. Pan Kulhánek doplňuje: „Integrace, efektivita a bezpečnost jsou v dnešní době právě těmi klíčovými faktory pro úspěšný provoz, a to nejen v potravinářském průmyslu.“

Martin Duba z Kosteleckých uzenin a Pavel Zmeškal ze společnosti SMC představili inovativní přístupy týkající se moderní správy, monitoringu a úspory stlačeného vzduchu v průmyslových provozech. Pan Zmeškal poznamenává: „Investice do moderních technologií pro správu stlačeného vzduchu se mohou rychle vyplatit díky dosaženým úsporám energie a optimalizaci výrobních procesů.“

Firma ProjectSoft přiblížila cestu ke kybernetické bezpečnosti v kontextu současných technologických výzev a legislativních požadavků, zatímco společnost SMC nabídla praktickou ukázku funkcionality svých řešení v oblasti digitalizace, monitoringu a úspor energií. Společnosti Endress+Hauser představila své služby s přidanou hodnotou – vzdálenou servisní podporu a kalibraci měřicích přístrojů pro průmysl potravin a nápojů.

Toto setkání bylo nejen platformou pro odbornou výměnu názorů, ale také příležitostí k vzájemnému poznání a posílení spolupráce mezi důležitými hráči v potravinářském průmyslu. 

                                                                                                                                           Beáta Voslářová, Endress+Hauser