Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Veletrh light+building: udržitelnost, konektivita a propojení práce a bydlení

Ve dnech 3. až 8. března 2024 se ve Frankfurtu nad Mohanem uskuteční veletrh light+building, mezinárodní veletrh osvětlení a osvětlovací techniky, domovní automatizace a konektivity vybavení budov a domácností. Jak budou jeho hlavní témata?

První z nich je udržitelnost. V současnosti už nikdo nepochybuje o tom, že stojíme na začátku klimatických změn, které budou mít dalekosáhlé následky pro celý svět. Snaha tyto změny alespoň zpomalit ovlivňují nejen průmysl, ale měla by být věcí náš všech.

V souvislosti s udržitelností se v oborech osvětlení a techniky budov v současné době nejvíce hovoří o fotovoltaických elektrárnách. Na veletrhu budou představeny jak malé balkónové elektrárny, tak velké elektrárny na střechy budov, a pochopitelně i systémy pro ukládání energie. Jenže udržitelnost nejsou jen sluneční panely. Proto se na veletrhu bude hovořit také o úsporách energie, jak pasivních, daných konstrukcí budov, tak aktivních, využívajících optimalizaci provozu budov a domácností. Udržitelnost navíc není záležitost jen energií, proto se bude diskutovat také o používání materiálů, které mají co nejmenší negativní vliv na životní prostředí, a o oběhovém hospodářství.

K efektivnímu využívání zdrojů přispívá i konektivita, která je druhým zdůrazněným tématem veletrhu. Úspěšné propojení různých zařízení budov a domácností začíná již ve fázi projektování pomocí nástrojů BIM (Building Information Modeling). Sběr a ukládání dat umožňuje efektivně řídit a udržovat funkce budovy během běžného provozu, což přináší vyšší komfort, ale také vyšší bezpečnost a fyzické i kybernetické zabezpečení. Pomocí BIM se vytváří digitální dvojče budovy, které může být užitečné nejen pro pracovníky správy a údržby budov, ale i v mimořádných situacích pro zasahující hasiče a záchranáře.

Téma propojení práce a bydlení, „Work + Living“, se zabývá měnícími se požadavky na mobilitu a na místo, kde žijeme a pracujeme. Lidé se chtějí cítit dobře nejen doma, ale i na pracovišti. Doba opatření proti covidu ukázala dvě věci: mnoho úkolů je možné vyřídit z domova, ale na druhou stranu živý sociální kontakt je pro člověka nezastupitelný. Na veletrhu se proto bude hovořit jak o vybavení domácích pracoven, tak také o tom, aby pracovníci v průmyslových závodech nebo kancelářských budovách měli místo, kde se mohou scházet nejen na porady, ale i na neformální popovídání. Zvláštní pozornost bude věnována tématu světla a osvětlení ve všech jeho aspektech. Osvětlení pracovišť musí být účelné, úsporné, ale současně i esteticky hodnotné.

Více informací o veletrhu najdou zájemci na https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html.

(ed)