Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Úspěšné snížení emisí oxidu uhličitého

V pivovaru Hofbräu München byly během 20 let postupnými kroky sníženy emise oxidu uhličitého (CO₂) o 70 % na hodnotu 5,2 kilogramů na hektolitr uvařeného piva. K působivému výsledku přispělo několik opatření: přechod na zelenou energii, využívání LED diod, přeměna parního kotle z olejového na plynový a přestavění varny tak, aby se při vaření mladiny spotřebovalo méně energie.

Záměrem je zavést nejpokročilejší systém monitorování energie a pokračovat tak ve snižování emisí pomocí přístrojů i řešení navržených společností Endress+Hauser.

Při kvašení piva vzniká oxid uhličitý (CO2).  Rozpuštěním CO2 ve vodě vzniká kyselina uhličitá, která dává pivu jeho pikantní chuť. Pivovar Hofbräu proto dlouhodobě věnuje velkou pozornost tomu, aby se mimo sklenice vypouštělo oxidu uhličitého co nejméně. „Se systematickým environmentálním řízením jsme začali již v roce 1998, přičemž hlavním cílem byla ochrana klimatu,“ vysvětluje Sebastian Utz, referent životního prostředí a zástupce technického ředitele pivovaru.

Obr. 1. Data, naměřená pomocí průtokoměrů, a snímačů tlaku a teploty, jsou pomocí linek 4–20 mA nebo pulzními signály přenášena do záznamníku dat Memograph M

Produkty Endress+Hauser pomáhají sledovat energie v pivovaru

Průtokoměry a snímače tlaku a teploty sledují spotřebu páry, stlačeného vzduchu i vody ve varně a v parním kotli i vodárně. Naměřená data jsou pomocí linek 4–20 mA nebo pulzními signály přenášena do záznamníku dat Memograph M a z něj předávány přes Profinet do systému řízení procesu. Množství tepla se přímo vypočítává a odesílá do softwarové platformy přes ethernetové připojení TCP/IP.

Průmyslový komunikátor Field Xpert poskytuje bezdrátový přístup WLAN nebo Bluetooth ke všem přístrojům Endress+Hauser a tím k aktuální spotřebě energie.

Obr. 2. Bezdrátový přístup WLAN nebo Bluetooth ke všem přístrojům Endress+Hauser zajišťuje průmyslový komunikátor Field Xpert

„Nyní je čas na detailní práci,“ říká Sebastian Utz.  „Endress+Hauser nám dodal nejmodernější systém měření energie na světě, který se používá v pivovaru. Chceme to využít k zaznamenávání každého procesu v pivovaru z hlediska energie.“ V prostorech pivovaru je již instalováno více než 50 senzorů pro sledování spotřeby páry, stlačeného vzduchu a vody. Tyto informace jsou předávány platformě prostřednictvím správce dat. „Naším cílem je využít tyto výsledky ke zdokonalení procesů, které povede k úspoře plynu a snížení emisí CO2,“ vysvětluje Sebastian Utz.

Cílem však nejsou nulové emise CO2, ale klimatická neutralita – do roku 2025. „Tam, kde nejsme schopni se emisím vyhnout nebo je snížit, je vynahradíme,“ říká Sebastian Utz. I v tomto případě sází pivovar na transparentnost a regionálně investuje do obnovování vřesovišť a akumulace humózních půd, což může potenciálně dlouhodobě vázat tisíce tun oxidu uhličitého.

 

(Endress+Hauser)