Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Urychlení digitální transformace v době postcovidové

Budoucnost je tu! Zjistěte, jaké strategie firmy uplatňují v době postcovidové obnovy a poslechněte si čerstvé zprávy z frontové linie digitalizace průmyslu: 18. a 19. května 2021 na virtuální konferenci ARC Industry Forum Europe.

Pandemie covidu prohloubila krizi světového hospodářství. Současně ale také nastartovala mnohé inovace, kterými se firmy snaží čelit těžké době a hledat nové cesty. Přední průmyslové firmy urychlují svoji digitální transformaci a přizpůsobují se nové realitě. Jsou konfrontovány s náhlou potřebou podporovat množství vzdálených pracovníků. Mnohé objevily přínosy mobilních zařízení a nositelné elektroniky pro podporu pracovníků přímo v průmyslových provozech. Na základě těchto zkušeností nyní hledají způsoby, jak pro řízení provozu využít sdílená data a jejich analýzu nebo digitální dvojčata. Průmysl se nachází v bodu zlomu: využití nových metod a postupů mění zaběhnuté podnikové procesy a strategie. Cílem je nejen snižování nákladů a zvyšování zisku, ale také zvyšování spokojenosti zákazníků, uspokojování jejich individuálních potřeb a celkové zvyšování odolnosti firmy v neklidných časech.

 

Re-shoring: udržitelný návrat výroby do Evropy

Trendem průmyslu v současné době je re-shoring, tj. zkracování dodavatelských řetězců a návrat výroby z oblastí s levnou pracovní silou zpět do rozvinutých zemí. S tím souvisí také druhý důležitý trend: zajištění dlouhodobé udržitelnosti výroby. To, co dříve prosazovali jen ekologičtí aktivisté, se stává běžnou součástí podnikání. Možná v méně naivní podobě, ale přesto velmi radikálně. Tváří v tvář rostoucímu znečištění životního prostředí a změnám klimatu už není čas na polovičatá řešení.

 

Upskilling: nutnost celoživotního technického vzdělávání

Třetím velkým trendem je prohlubování znalostí a kompetencí pracovníků. Rozvinuté průmyslové země čelí nedostatku pracovních sil. Automatizace sice pomůže snížit potřebu rutinních operací, ale o to více budou třeba technicky dobře vzdělaní lidé. Firmy proto podporují technické vzdělávání, a to již od školního věku. Stále více se však ukazuje, že inženýři nevystačí s tím, co se naučili ve škole, a proto roste úloha celoživotního vzdělávání a rekvalifikací v technických oborech. Cloud, strojové učení, edge computing, kybernetická bezpečnost, aditivní výroba, rozšířená realita, autonomní provoz výrobních zařízení a další a další trendy byly donedávna jen okrajové nebo neznámé. Roste naléhavá potřeba spolehlivých a nezávislých zdrojů kvalitních informací.

 

Z programu konference

Světové hospodářství doufá, že po době pandemie přijdou zase lepší časy. Ale určitě to nebude návrat do doby před covidem. Jaký bude nově normální stav? A je na něj vaše firma připravena?

Evropské průmyslové fórum ARC je mimořádnou příležitostí k načerpání znalostí a výměně zkušeností na mezinárodním fóru. I když i letos bude vzhledem k protiepidemickým omezením stále jen virtuální, v bohatém programu najdete např. tato témata:

  • konvergence IT, OT a ET,
  • privátní sítě 5G pro průmysl,
  • strojové učení a umělá inteligence,
  • správa výrobních prostředků,
  • kybernetická bezpečnost,
  • digitální transformace při výrobě strojů a strojních zařízení,
  • digitální dvojče,
  • změna architektury řídicích a automatizačních systémů a průmyslový edge computing,
  • průmyslové komunikace,
  • MES/MOM (MESA).

Více informací a registrace: https://www.arcweb.com/events/arc-industry-forum-europe.

 

(Bk)