Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Unikátním řešení využití odpadního tepla k výrobě elektřiny při distribuci plynu

Ve dnech 23. až 25. listopadu se na Technické univerzitě v Mnichově konal druhý ročník soutěže EuroTeQaThon. Do finálového kola postoupily nejlepší studentské práce, které vznikly v rámci projektového předmětu Collider zastřešeného aliancí EuroTeQ. V té jsou sdruženy Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique, Tallinn University of Technology, ČVUT v Praze, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology.

Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ. Společnost GasNet vypsala okruh Optimalizace výroby energie v zařízeních na snižování tlaku plynu. V této kategorii zvítězil tým studentů z ČVUT: studenti Prokop Pučejdl, Edoardo Tasini (Fakulta strojní) a Danila Lisitskii (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) navrhli optimalizaci výroby elektřiny ve stanicích na redukci tlaku zemního plynu pomocí oběhu, ve kterém je odpadní teplo z kogeneračních jednotek využito na výrobu elektrické energie, přičemž oběh využívá jako pracovní médium organickou látku namísto běžných oběhů na vodní páru. Díky tomu je možné využívat odpadní teplo k výrobě elektřiny celoročně.

Profesor Henri Achten z Fakulty architektury ČVUT, vedoucí předmětu EuroTeQ Collider, konstatoval, že tzv „challenge based learning“ je na technických univerzitách smysluplnou cestou propojující zadání průmyslových partnerů a výuku.

(ed)