Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Umělci se učí využívat roboty

Lze spojit konceptuální umění a robotiku? Přesně tuto otázku si položili manželé Thibault Brevet a Andrea Anner, zakladatelé studia AATB. Jejich fascinace neustálým pokrokem a vývojem v průmyslové automatizaci je nakonec dovedla k úplně nové kategorii, a to „neprůmyslové robotice“. Aniž by měli tradiční inženýrské vzdělání a myšlení, navrhují různá pohyblivá a interaktivní zařízení, u kterých se vždy kladou důraz na interakci mezi člověkem a strojem. Díky svým zkušenostem s designem a vizuálním uměním využívá studio

Obr. 1. Workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018 

AATB pro unikátní prezentaci umění právě roboty, původně navržené jako nástroje průmyslové automatizace. Jednou z aktivit studia AATB je workshop Robo-Yoga pod vedením AATB na festivalu Process 2018 (obr. 1). Na konci lekce byl každý účastník schopen nastavit kobot UR10 a naučit ho nové pozice jógy, které pak ostatní cvičili. Důležitá je spolehlivost robotů. „Když nainstalujeme naše umělecké dílo na místo, kam se na něj přijdou podívat desítky tisíc návštěvníků, tak potřebujeme, aby všechno dokonale fungovalo“, říká Thibault Brevet. „Pokud se něco na výstavě pokazí, je reputace našeho studia ohrožena. Je to naprosto jednoduché“, zdůrazňuje. Z tohoto důvodu jeho studio spolupracuje se společností Universal Robots, která na trh s kolaborativními roboty (koboty) přišla jako první.

Jednou z hlavních aktivit studia AATB je pořádání workshopů na univerzitách a uměleckých školách. Kurzy jsou vedeny interaktivní formou, hlavně z konceptuální stránky. Studenti tak vymýšlejí propojení kobotů s uměním a možnosti využití robotiky v každodenním životě.

Obr. 2. Potřebujete někoho, kdo vám podrží deštník? (Workshop vedený AATB na Art School of Marseille, 2018)

Studio AATB sídlí v Arles ve Francii, funguje zcela nezávisle. Vedle pořádání již zmíněných workshopů vystavuje studio vlastní díla po celé Evropě a spolupracuje s umělci a designéry při navrhování speciálních komponent.

(ev)