Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Technical Computing Camp 2021

Společnost HUMUSOFT s.r.o. zve k účasti na osmém ročníku setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí MATLAB®, COMSOL Multiphysics® a dSPACE. Technical Computing Camp 2021 se bude konat 9. a 10. září 2021 v Hotelu Rakovec na Brněnské přehradě.

V průběhu akce budou představeny moderní nástroje pro technické výpočty a počítačovou simulaci, MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE. Součástí budou přednášky o technických tématech, interaktivní ukázky aplikací, soutěž, tvořivá dílna i prostor pro neformální diskuze. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří fyzikální modelování systémů, vývoj autonomních systémů, bezdrátové komunikační systémy, deep learning, machine learning, moderní trendy ve FEM výpočtech a elektromobilita. Přednášet budou odborníci z firmy Humusoft i další zvaní přednášející.

V rámci akce se uskuteční také soutěž o nejlepší uživatelský projekt. Pořadatelé zvou k účasti v této soutěži všechny, kteří chtějí ostatním účastníkům ukázat výsledky své práce nebo svůj domácí projekt. Studenti se mohou zúčastnit i se svou diplomovou či bakalářskou prací.

Setkání je určeno všem, kteří se v neformálním prostředí chtějí dozvědět více o možnostech využití uvedených inženýrských nástrojů, ať jsou to stávající uživatelé nebo začátečníci a příznivci výpočetních, modelovacích a simulačních systémů. Nástroje si budou moci vyzkoušet a následně své poznatky a dotazy diskutovat s dalšími účastníky.

Dostatek času je vyčleněno také na společensko-zábavné aktivity.

Zváni jsou všichni techničtí pracovníci z komerčního sektoru i zájemci z řad akademické obce.

Informace o setkání Technical Computing Camp 2021, včetně průběžně aktualizovaného programu a registračního formuláře, jsou k dispozici zde: http://www.humusoft.cz/tcc.

(ed)