Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Tchajwanská delegace zavítala do firmy TGS

Strojírenská společnost TGS nástroje-stroje-technologické služby hostila parlamentní delegaci z Tchaj-wanu v čele s předsedou tamního parlamentu Jou Si-Kchunem. Hlavní náplní návštěvy byla prezentace společného česko-tchajwanského projektu s názvem „Digitalizace strojírenství“. Návštěva v Mýtě byla úvodní částí několikadenního programu delegace, která přijela na základě pozvání Senátu České republiky.

„Základní motivací společného česko-tchajwanského projektu je propojit výrobce strojů s koncovými uživateli. To přitom nebývá běžné ani v případě, že jde o výrobce strojů z Evropy, natož pak ze zámoří. Bez toho je ovšem obtížné definovat požadavky na technologický proces. Stejně tak je komplikované zavádění úprav, které by usnadnily digitalizaci procesu a dovolily využít prvky učení či umělé inteligence,“ vysvětluje technický ředitel TGS David Václav.

Projekt „Digitalizace strojírenství“ vzešel z cesty české delegace na Tchaj-wan na přelomu srpna a září roku 2020, kterou vedl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil. Během české návštěvy na ostrově bylo podepsáno memorandum o porozumění s tchajwanským výzkumným ústavem Precision Machinery Research & Development Center (PMC), podporujícím vývoj inteligentních strojů. Projekt je dále realizován ve spolupráci s ústavem výrobních strojů a zařízení při Strojní fakultě ČVUT v Praze. Aktuálně se výstupy z této intenzivní česko-tchajwanské spolupráce ucházejí o podporu aplikovaného výzkumu v gesci Technologické agentury ČR.

„Pro technologii obrábění existuje mnoho exaktních přístupů a výpočtů. Velká část vlastností obráběcího procesu je ovšem ověřitelná a konfigurovatelná pouze pomocí experimentů. Jejich výstupy poté výrobce strojů zavede do svého řídicího systému,“ říká Václav a dodává, že právě v tom je hlavní přidaná hodnota spojení českých a tchajwanských firem v projektu.

(ed)