Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Suchost páry – umíme ji změřit

Seriál článků o měření páry pokračuje dílem o měření suchosti multimarametrovým vírovým průtokoměrem Prowirl F 200. Užitím tohoto přístroje už nebude kvalita páry v potrubí předmětem dohadů. Prowirl F 200 se řadí do nové rodiny průtokoměrů Proline 3 a kromě špičkové techniky nabízí také autodiagnostické funkce Heartbeat Technology™ a jednotný koncept ovládání, který platí pro všechny průtokoměry.

Mezi výhody průtokoměru Prowirl F 200 patří:

– snadné ovládání,

– maximální bezpečnost,

– prověřený senzor,

– flexibilní instalace,

– snadné ovládání.


Obr. 1. Vírový průtokoměr Prowirl F 200

Vírový průtokoměr Prowirl F 200 využívá jednotný koncept ovládání a struktury menu. To umožňuje rychlé uvedení do provozu díky průvodci nastavením základních parametrů. Přístroje jsou dodávány s komunikací v 17 jazycích včetně češtiny, a díky tomu je velmi snadné používat je po celém světě. Optimální přehled o procesu zajišťuje názorný displej, kde lze zobrazit až čtyři měřené hodnoty, např. hmotnostní průtok, objemový průtok, teplotu, tlak nebo energii.

 

Maximální bezpečnost – Heartbeat TechnologyTM

Průtokoměr Prowirl F 200 je od samého počátku konstruován tak, aby plnil požadavky na maximální bezpečnost. Díky Heartbeat TechnologyTM probíhá v přístroji neustálá diagnostika jeho hlavních funkcí. Bez nutnosti přerušení provozu lze přístroj nejen diagnostikovat, ale také vygenerovat report o výsledcích diagnostiky, kde je přehledně zobrazeno, zda jsou všechny základní parametry v pořádku. Prowirl F 200 je také navržen v souladu se SIL2/3.

 Prověřený senzor DSC (patentovaný) – nová generace je ještě lepší

Společnost Endress+Hauser již instalovala více než 400.000 kusů vírových průtokoměrů po celém světě. Tyto vírové průtokoměry využívají kapacitní senzor DSC pro snímání vírů a díky tomu se vyznačují vysokou odolností vůči vibracím, teplotním šokům a mechanickým vlivům. DSC senzor také znamená dlouhodobou stabilitu a vysokou opakovatelnost (±0,1 %). Kvalitu každého vyrobeného kusu zajišťuje testování na akreditované kalibrační trati (ISO/IEC 17025). V nové generaci C došlo k výrazné optimalizaci senzoru i celého tělesa a díky tomu průtokoměr dosahuje lepší linearity i přesnosti. .

 Multiparametrový Prowirl F 200 – mnoho otázek, jediná odpověď

Multiparametrový Prowirl F 200 představuje řešení all-in-one – v jednom bodě dokáže změřit hmotnostní průtok, množství energie, teplotu, tlak a také kvalitu páry. Není důležité, jak procesní parametry kolísají, Prowirl F 200 vždy zajistí přesné měření a výpočty v širokém spektru médií:

– mokrá pára, pára na mezi sytosti, přehřátá pára,

– stlačený vzduch, dusík, kyslík, argon, zemní plyn,

– voda, teplonosné oleje, hydrokarbonáty.

V mnoha zařízeních výrazně kolísá tlak a teplota média a pokud nejsou tyto vlivy kompenzovány, dochází k velkým chybám měření, ztrátám energie a peněz. Multiparametrový Prowirl F 200 zajišťuje maximální přesnost měření a jednoduchou instalaci. Instalace jednotlivých komponent pro komplexní měření (průtokoměr, tlakoměr, teploměr, přepočítávací jednotka) jsou již minulostí.

 Flexibilní instalace

Díky modulární koncepci je možné přístroj instalovat do libovolné pozice. V případě páry je vždy výhodná instalace hlavicí dolů tak, aby nedocházelo k přehřívání elektroniky. U ostatních médií může být potrubí vedeno v různých směrech a je tedy potřeba reagovat na konkrétní možnosti.

Obr. 2. Flexibiliní montáž průtokoměru Prowirl F 200

V případě jakékoliv poruchy senzorů není nutné měnit celý přístroj. Ať už se jedná o DSC senzor s integrovaným teploměrem nebo tlakový snímač, jednotlivé části lze snadno vyjmout a vyměnit.

Prowirl F 200 plně vyhovuje standardizovanému připojení tlakoměru (ISO 2186), kdy je doporučeno využívat průměr trubky kondenzační smyčky min. 6 mm, optimálně 10 mm.

 Mokrá pára? Už ne!

Nedostatečná izolace, vadné ventily nebo změny teploty a tlaku vedou ke kondenzaci páry v potrubí. Tím se snižuje suchost a vzniká mokrá pára, která je pro chod celého procesu nejen neefektivní, ale dokonce nebezpečná.

Mokrá pára přináší tyto nedostatky:

– nižší efektivitu přenosu energie, protože v mokré páře je obsaženo méně energie,

– za určitých podmínek se vytvoří vodní kladivo, které může vést až k mechanickému poškození a vysokým ztrátám.

 Jak včas rozpoznat, že je v potrubí pára s mokrou složkou?

Společnost Endress+Hauser ve spolupráci se švýcarskou univerzitou University of Applied Sciences and Arts, Windisch, našla na tuto otázku odpověď. S pomocí nové simulační tratě je možné zaznamenat vlivy suchosti páry na signál generovaný vírovým průtokoměrem Prowirl F 200. Výsledkem mnohaletého výzkumu je nabídka inovativních funkcí pro kontrolu kvality páry v potrubí. Neustálým měřením suchosti v rozsahu 80 až 100 % lze jednoznačně rozlišit typ páry, která přes průtokoměr proudí (mokrá, na mezi sytosti nebo přehřátá). Alarmový signál zaručí okamžitou informaci o změně kvality. Přesně je měřeno jak množství páry, tak i množství kondenzátu.

(Endress+Hauser)