Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Střední a východní Evropa chce k regulaci umělé inteligence mluvit jedním hlasem

Svaz průmyslu a dopravy ČR již podruhé sezval čtrnáct zástupců zaměstnavatelských svazů a platforem pro umělou inteligenci z devíti zemí střední a východní Evropy, aby projednali společné stanovisko k Bílé knize o umělé inteligenci. Účastníci kulatého stolu AI Challengers se shodli, že musí mluvit jedním hlasem, aby byla jejich pozice reflektována. Proto plánují ještě před 14. červnem, kdy končí konzultační období, zaslat k Bíle knize společnou pozici. V důsledku koronavirové epidemie se jednání uskutečnilo online.

Druhé setkání AI Challengers navázalo na pražskou akci z února 2020, jejímž výsledkem bylo společné prohlášení, ve kterém Evropská komise obdržela pět doporučení. Od té doby důležitost problematiky umělé inteligence ještě vzrostla, a s blížícím se termínem veřejné konzultace se proto zástupci průmyslu střední a východní Evropy setkali znovu, aby nalezli společnou pozici. Regulace umělé inteligence totiž nevyhnutelně ovlivní konkurenceschopnost firem v Evropě a při správném nastavení může významně přispět k hospodářskému růstu.

Zástupci České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Chorvatska se v diskuzi zaměřili na celou škálu témat od vhodného přístupu k vysoce rizikové AI, přes definici umělé inteligence jako takové, až po otázky odpovědnosti a vynucení regulace. V souladu s dříve vydaným společným prohlášením zdůraznili potřebu vyhnout se vytváření nových protichůdných a složitých právních předpisů. Preferují tak spíše zaměřit se na stávající legislativu, která by měla být dostatečná k tomu, aby umožnila úspěšný rozvoj AI.

Zástupci byznysu střední a východní Evropy budou nyní finalizovat společnou pozici, která promítne priority regionu do veřejné konzultace. Svaz průmyslu a dopravy ČR plánuje 16. června uspořádat online konferenci, na níž společně s dalšími AI Challengers představí pozici zainteresovaným stranám v Bruselu.

[Tisková zpráva SP ČR, 27. 5. 2020.]

(ed)