Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Společnost Siemens již 130 let na českém trhu

Před 130 lety, v roce 1890, zřídila společnost Siemens v českých zemích svou první pobočku. Od té doby u nás působí v oblastech průmyslu, energetiky a infrastruktury.

Mezi první realizace firmy Siemens patřila dodávka plynové pece harrachovské sklárně z roku 1869, velmi významnou zakázkou bylo pokrokové osvětlení dnešního Stavovského divadla z roku 1885. Na počátku 20. století se společnost Siemens podílela na elektrifikaci a dodávkách pro rychle vznikající elektrárny, včetně městské elektrárny v Brně. Podílela se také na budování městských elektrických drah v Praze, Brně, Teplicích, Olomouci a Moravské Ostravě. Ústředna značky Siemens instalovaná v telekomunikační centrále na Žižkově propojila Prahu s moderní evropskou telegrafní a telefonní sítí.

Působení v průmyslu bylo zahájeno v roce 1926 založením akciové společnosti Siemens Elektrotechnika (Siemens Elektrizitäts-AG). Pokračovatelem této firmy je Siemens Elektromotory Mohelnice, dnes největší závod na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě.

Po 2. světové válce bylo zastoupení společnosti včetně všech výrobních provozů znárodněno. K oživení aktivit došlo až koncem 60. let. V roce 1971 Siemens v Praze otevřel technickou a poradenskou kancelář a začala opět dodávat svou techniku do Československa prostřednictvím podniků zahraničního obchodu. Firma dodala osvětlovací techniku pro tři studia Československé televize na Kavčích horách (1975) a počítačový tomograf do Fakultní nemocnice Hradec Králové (1978). Linky na výrobu automobilu Favorit v mladoboleslavské automobilce Škoda byly v roce 1987 vybaveny programovatelnými automaty Simatic S5

Hned po sametové revoluci obnovila firma Siemens své stále zastoupení v Československu (1990) a již v roce 1993 zahájila výrobu nízkonapěťové spínací techniky v Trutnově, rok nato výrobu elektromotorů v Mohelnici, kde dnes vyrábí také přípojnicové systémy. Společnost Siemens pak převzala několik závodů: na výrobu elektromotorů ve Frenštátě pod Radhoštěm, na výrobu elektromotorů a generátorů Drásově a na výrobu nízkonapěťové spínací techniky a pojistek v Letohradě a v roce 2003 také závod na výrobu parních turbín v Brně.

V oblasti dopravní techniky byl zásadní rok 2000, kdy na lince C pražského metra začaly jezdit soupravy dodané konsorciem Adtranz – ČKD – Siemens. V posledních letech lze na českých železničních tratích potkávat vlakové jednotky Railjet nebo modulární víceúčelové lokomotivy Vectron. Dalším příspěvkem k modernizaci městské infrastruktury jsou dobíjecí stanice pro elektromobily uvedené poprvé v roce 2011.

Od roku 2013 se Siemens zaměřuje na digitalizaci a uvádí na trh techniku založenou na analýze dat, cloudech nebo internetu věcí, která se uplatňuje v celém životním cyklu výrobků – od návrhu přes provoz až po výrobu a servis. V roce 2013 bylo v Praze otevřeno vývojové a prototypové centrum Siemens Advanta, kde se vyvíjí software a hardware pro automatizaci v průmyslu i městské a dopravní infrastruktuře.

Pro podporu vzdělávání uspořádala společnost Siemens již 23 ročníků soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje mladé vědce a studenty technických a přírodovědných oborů.

V současnosti Siemens postupně mění svou strukturu, z jednolité firmy vznikají autonomní společnosti. V ČR dnes působí Siemens Healthineers (medicínská technika), Siemens Energy (řešení pro výrobu a přenos energie) a Siemens Mobility (řešení pro dopravní infrastrukturu a kolejová vozidla).

Historie společnosti Siemens v Čechách je podrobně popsána na: www.siemens130let.cz


(ev)