Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Společnost Endress+Hauser pomáhá zdvojnásobit výrobní kapacitu

Společnost Endress+Hauser se v roce 2008 podílela na budování výrobního provozu na separaci složek z kapalných chemikálií ve firmě Remat Chemie, která sídlí v blízkosti města Eindhoven v Nizozemsku. Bylo nutné rozšířit výrobu společnosti Remat Chemie, proto byl postaven nový provoz s 18 m vysokou frakční kolonou. O přístrojové vybavení a řízení procesu se v tomto projektu postaral Endress+Hauser. Nový provoz byl vybaven pokročilým přístrojovým vybavením a komunikační technikou. Výrobní kapacita společnosti Remat Chemie tak vzrostla více než dvojnásobně. Pozornost byla věnována i recyklaci a regeneraci, aby bylo možné opětovně využít 85 % odpadních materiálů.

 Endress+Hauser byla k projektu přizvána od samého začátku

Vzhledem k tomu, že výrobní prostředí vyžaduje ochranu proti výbuchu a zamezení vzniku chyb, byla společnost Endress+Hauser k projektu přizvána již v brzké fázi návrhu procesních blokových schémat potrubních vedení a přístrojového vybavení.

Obr. 1. Zaměstnanec společnosti Endress+Hauser se zákazníkem v agrochemickém provozu při práci na zařízení (zdroj: Endress+Hauser)

Společnost Remat Chemie pověřila Endress+Hauser, aby nové zařízení vybavila přístroji a řídicími prvky. Bylo nutné vytvořit inteligentní systém zón a umístit co největší počet řídicích komponent do prostředí zóny 2, čímž byly minimalizovány výdaje na další zařízení splňující požadavky směrnic ATEX. V konečném výsledku rozdělil Endress+Hauser řídicí systémy do čtyř rozvaděčů, což vedlo k lepšímu odvodu tepla a menším nákladům na kabeláž.

 Řídicí software připravený na míru zákazníkovi

Řídicí software a vizualizace procesu byly přizpůsobeny potřebám společnosti Remat Chemie: frakcionování a správa skladových zásob lze nyní bezpečně sledovat na obrazovce. Pro novou frakční kolonu byl speciálně napsán řídicí program. Endress+Hauser rovněž vyrobil obslužná rozhraní pro panel PLC a dvě obrazovky do provozu pro obsluhu v zónách ATEX. Hladinoměry ve skladovacích nádržích stanovují plnicí poměr prostřednictvím systému správy skladových zásob. Dále jsou mimo jiné vizualizovány hodnoty průtoků, tlaků, teplot, poloh ventilů a provozu čerpadel a pracovníci obsluhy tak mohou jediným pohledem posoudit, zda procesy probíhají správně.

 Splnění cíle projektu

Ve třech směnách musí pracovníci průběžně měnit nastavení podle různých typů výroby. Zásadní úlohu zde hrají řídicí systémy v kombinaci s rozsáhlým přístrojovým vybavením. Proto bylo cílem tohoto projektu získávat co nejvíce procesních informací dálkově. Veškeré přístroje byly připojeny k rozvaděčům přes síť Profibus a propojeny prostřednictvím systému Fieldcare. Tím se usnadnil vzdálený přístup k informacím z jednotlivých zařízení.

„Přes zabezpečené internetové připojení nám společnost Endress+Hauser mohla, obrazně řečeno, nahlížet přes rameno, což bylo zvlášť užitečné v počáteční fázi,“ vysvětluje Mark van Aerle, manažer provozu společnosti Remat Chemie.

Individuálně upravený řídicí software a vizualizace procesu dokonale vyhovují požadavkům společnosti Remat Chemie. Řešení FieldCare poskytuje nonstop přesné informace ze systému prostřednictvím počítačů. Přístrojové vybavení lze monitorovat na dálku přes zabezpečené internetové připojení.

 (Endress+Hauser)