Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Snadný monitoring kotelní vody

Čistá voda je v potravinářském a nápojovém průmyslu předpokladem pro zabezpečení čistoty a kvality produktu i nízkých provozních nákladů. To platí nejen pro vodu používanou při vlastní výrobě, ale i pro vodu pro přípravu páry a jiné podpůrné služby ve výrobě. Kvalita kotelní vody musí trvale odpovídat přísným normám.

Obr. 1.  SWAS Compact – prostorově úsporné analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro výrobu potravin a nápojů

Kontrola čistoty kotelní vody určené pro generování páry se často provádí ručně. Několikrát týdně se odebírají vzorky pro laboratorní měření parametrů, jako je např. pH nebo vodivost. Výsledky musí být navíc zdokumentovány podle právních norem. Tento postup je náročný na pracovní sílu.

Výrobce sýrů Milchverwertung Ostallgäu eG využívá pro průběžný záznam kvalitativně relevantních parametrů v kotelní vodě řešení SWAS Compact od společnosti Endress+Hauser a dosahuje tak maximální provozní spolehlivosti.

Inteligentní monitorovací panely SWAS Compact umožňují měření všech kritických parametrů na jediném centrálním místě. Systém je schopen analyzovat typické parametry vody: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová, vodivost kyseliny, diferenciální), zákal, TOC. Na požádání lze zahrnout i senzory pro měření dalších parametrů.

Obr. 2. Milchverwertung Rückholz používá panel SWAS Compact pro průběžný a automatizovaný monitoring kvalitativně relevantních parametrů

Místo ručního vzorkování se nyní v podniku Milchverwertung Ostallgäu eG (dále jen MVO) měří nepřetržitě vodivost a pH v kotelní vodě kontinuálně a automaticky. Vysoké spolehlivosti a reprodukovatelnosti naměřených hodnot se dosahuje díky konzistentním podmínkám měření a přesné technologii měření. Výhodou je také jednoduchá dokumentace a plnění ověřovacích povinností prostřednictvím automatizovaného záznamu naměřených hodnot v souladu s technickými pravidly bezpečnosti v průmyslu (TRBS). Bez jakéhokoli ručního zásahu a bez nutnosti vést provozní deník probíhá měření a zaznamenávání naměřených hodnot, jejich sledování a dokumentování v souladu se zákonnými požadavky.

Výkonný ředitel MVO, Simon Gutensohn, je velmi spokojen s řešením od společnosti Endress+Hauser: „Díky řešení SWAS Compact od společnosti Endress+Hauser jsme byli schopni výrazně zvýšit provozní spolehlivost a splnit naše ověřovací povinnosti s menším úsilím.“

SWAS Compact ve výrobním závodě MVO obsahuje:

  1. chladič vzorků
  2. redukční ventil
  3. elektrický tepelný ochranný ventil
  4. přepouštěcí ventil
  5. průtočná armatura a senzory Memosens pro měření vodivosti a pH
  6. převodník Liquiline
  7. měření průtoku

Na panelu je namontován záznamník EcoGraph T RSG35 pro bezpapírový záznam naměřených hodnot. Panel lze kdykoli rozšířit. V průtočné armatuře jsou konektory pro další senzory Memosens 2.0.

Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) společnosti Endress+Hauser jsou navrženy pro potravinářský a nápojový průmysl. Pomáhají šetřit náklady na údržbu, minimalizovat odstávky provozu a prodloužit životnost vašeho generátoru páry. Provádí měření až osmi parametrů pomocí jednoho uživatelsky vstřícného převodníku Liquiline. Uživatelé mohou využít i další funkce systému SWAS, jako je automatické vypnutí systému, pokud teplota kondenzátu překročí bezpečnostní limity.

(Endress+Hauser)