Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Sledování pracovních oděvů pomocí čipů RFID

Automatizace se stává klíčovým prvkem i v logistických a dodavatelských řetězcích. Ve skladech řízených pokročilými systémy se používají roboty, systémy RFID a autonomní vozidla efektivně rozvážejí zboží a materiál ve skladech a mezi distribučními centry. To vede ke zkrácení dodacích lhůt, snížení chyb a optimalizaci zásob. Díky automatizaci mohou firmy lépe reagovat na individuální požadavky zákazníků. I když může být počáteční investice do digitalizace vysoká, dlouhodobě přináší úspory v nákladech díky optimalizaci procesů a snížení potřeby lidské práce.

Pronájem textilií a pracovních oděvů

Stále více se automatizuje také pronájem pracovních oděvů a textilií. Automatizovány jsou procesy správy, čištění a distribuce pracovního oblečení, což přináší řadu výhod pro firmy v různých odvětvích.

Inventarizace, evidence a distribuce pracovních oděvů jsou procesy, které bývají tradičně vykonávány ručně. S rozvojem automatizace se tyto procesy mohou značně zjednodušit a zrychlit. Např. pomocí RFID čipů lze sledovat pohyb oděvů, jejich vydávání i vracení.

 Bezkontaktní identifikace pomocí čipů RFID

Bezkontaktní identifikaci a sledování pracovních oděvů lze provádět pomocí čipů RFID (Radio Frequency Identification). Čipy RFID jsou připevněny na oděvy a obsahují o nich potřebné informace, které lze radiovými vlnami bezkontaktně snímat čtečkou.

Díky  čipům RFID lze snadno sledovat pohyb pracovních oděvů, což umožňuje firmě efektivně spravovat jejich zásoby a minimalizovat ztráty. Čipy RFID mohou být propojeny s bezpečnostními systémy, což dovoluje sledovat pohyb zaměstnanců na pracovišti. V případě nebezpečí lze rychle pracovníky lokalizovat a poskytnout jim pomoc.

Informace načtené z čipů RFID ukazují, kolik času stráví zaměstnanci na různých místech v rámci firmy. Tím lze snadno identifikovat potenciální slabá místa v pracovních procesech a hledat způsoby, jak je optimalizovat.

 Digitalizace procesu praní a čištění pracovních oděvů

Automatizovat lze také čištění pracovních oděvů. Moderní průmyslové prádelny využívají pokročilé systémy, které minimalizují lidskou interakci a zajišťují konzistentní a efektivní čištění oděvů. Tyto systémy mohou být napojeny na sledovací prostředky, a tím se zajistí správné označení a manipulace s oděvy během procesu praní.

Automatizace přináší vyšší efektivitu a minimalizuje ztráty a chyby spojené s ručními procesy. Systémy automatizace zajišťují konzistentní kvalitu služeb a čistoty oděvů, což přispívá k větší spokojenosti zákazníků. I když může být počáteční investice do digitalizace vysoká, dlouhodobě přináší úspory v nákladech díky optimalizaci procesů a snížení potřeby lidské práce.

Čipy RFID a služba Flex firmy Lindström

Inteligentní služba Flex od společnosti Lindström zajišťuje, aby bylo ve skladu pracovních oděvů u zákazníka vždy dostatek čistého pracovního oblečení. V čipech RFID připevněných na oděvech se shromažďují informace o praní a jejich používání. Klienti mohou snadno sledovat množství pracovních oděvů na skladě, v používání, na cestě a v prádelně a upravovat ho podle potřeby.

Zákazníci si každý měsíc můžou pomocí aplikace eLindström vygenerovat report a podle něj optimalizovat množství oděvů v pronájmu. V případě, že by někteří zaměstnanci měli víc oblečení, než reálně potřebují, mohou toto množství snížit, a tím pádem zredukovat náklady na pronájem.

Používání služby Flex je snadné a intuitivní, šetří čas zaměstnanců při půjčování a vracení oděvů. Je to velká pomoc pro pracovníka pověřeného bezpečností práce a managementem pracovních oděvů – nemusí objednávat oděvy samostatně ani hlídat jejich počty.

Služba Flex je zvláště vhodná pro odvětví s mnoha sezónními nebo mobilními pracovníky, kteří přecházejí z jednoho místa na druhé a potřebují různé pracovní oblečení.

Podle analýzy provedené v roce 2021 může služba Flex pomoci snížit počet pracovních oděvů v zásobách zákazníků v průměru o 40 %.

Jak vypadá servisní služba Flex v praxi

Sandvik je mezinárodní společnost působící v kovoprůmyslu a těžebním průmyslu. Je pro ni důležité efektivní řešení managementu pracovních oděvů, které zajistí jak bezpečnost práce, tak image firmy.

Naši zaměstnanci nemusí vyžadovat konkrétní velikost nebo jiné podrobnosti. Prostě vejdou a vyberou si oblečení, které jim sedí, a pak je naskenují na chytrém zařízení Lindström. Po použití se pracovní oděvy znovu načtou a přesunou do další fáze,“ vysvětluje zástupce společnosti Sandvik pro bezpečnost.

Služba Flex se velmi osvědčila také v nemocnicích, kde je v oběhu stále velké množství prádla. Personál nemocnice musí mít vždy k dispozici hygienicky čisté pracovní oděvy, např. pro případ náhlé epidemie. Díky službě Flex se oběh oděvů zrychlil, což umožňuje skladování menších objemů kusů oblečení. Jejich počet se neustále optimalizuje na základě údajů dostupných ze služby Flex. Rychlá cirkulace textilií zároveň zlepšila úroveň hygieny, která je ve zdravotnictví tak důležitá.

Cena za nejlepší inovativní projekt

V roce 2022 bylo v kategorii Nejlepší inovativní projekt ceny ETSA nominováno mnoho kandidátů s mimořádně zajímavými projekty. Vítězem této ceny se stala společnost Lindström Oy za projekt Workwear Flex, který představuje nový digitalizovaný přístup v oblasti pronájmu pracovních oděvů. Porota ocenila pracovní oděvy označené čipy RFID, které umožňují lepší sledovatelnost a optimalizují zásoby.

Závěr

V dnešní době je efektivita a optimalizace pracovních procesů klíčová pro konkurenceschopnost firem. Moderní technologie zjednodušují správu, čištění a distribuci oděvů, což vede k úspoře času, nákladů a ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Investice do automatizace se tak stává klíčovým faktorem pro úspěch firmy v průmyslovém prostředí.

(Lindström Czech Republic )