Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Školení pro výrobce strojů a provozní organizace – Euchner Akademie

Společnost LPE pořádá ve spolupráci se společností Euchner ve dnech 23 a 24. května ve Vlašimi odborné dvoudenní školení se zaměřením na bezpečnost strojních zařízení.

Školení je vhodné pro pracovníky v oblasti managementu z řad výrobců i provozovatelů strojních zařízení, pro konstruktéry (strojní i elektro), údržbáře, bezpečnostní techniky a pro všechny, kteří se zabývají bezpečností strojních zařízení.

Dvoudenní školení se zaměřením na bezpečnost strojních zařízení bude obsahovat:

  • Základní ustanovení zákona 22/1997 Sb. a zákona 90/2016 Sb. a s nimi související předpisy: stručný přehled požadavků směrnic pro elektrická zařízení nízkého napětí, pro elektromagnetickou kompatibilitu a postupy při uvádění výrobku na trh podle nového legislativního rámce – NLF (obsah prohlášení o shodě EU a rozdíl mezi prohlášením o shodě ES a EU).
  • Základní požadavky Směrnice 2006/42/ES: definice, rozsah uplatnění a způsob použití při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu; definování postupů při prováděných změnách na strojním zařízení během oprav, výměn komponentů, doplnění bezpečnosti nebo při modernizacích; požadavky na technickou dokumentaci, na návod k používání nebo montážní návod a příslušná prohlášení.
  • Všeobecné zásady pro posouzení a snižování rizika podle normy EN ISO 12100: obsah a požadavky na dokumentaci o posouzení rizik, možné postupy při stanovování úrovně rizika podle ISO/TR 14121-2 a následné navrhování ochranných opatření k zajištění bezpečnosti, vztah mezi normou EN ISO 12100 a normou EN ISO 13849-1 podle doporučení uvedených v ISO/TR 22100-2.
  • Požadavky a uplatnění harmonizovaných norem: normy EN ISO 14120 pro konstrukci ochranných krytů a s tím souvisejících požadavků vyplývajících z norem EN ISO 13854 na nejmenší mezery proti stlačení částí lidského těla a normy EN ISO 13857 stanovující bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů; normy EN ISO 14119 na blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty – požadavky na volbu vhodného blokovacího zařízení podle typu a užití, požadavky na pro minimalizování možností ochromení blokovacích zařízení včetně seznámení s konkrétními možnostmi na použití vhodných blokovacích zařízení a seznámení se s novinkami v nabídce společnosti Euchner; normy EN ISO 13850 pro nouzové zastavení strojních zařízení – požadavky, uplatnění a rozdíly mezi nouzovými funkcemi; normy EN ISO 13855 pro umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla – výpočty pro umístění snímacích zařízení, rohoží a podlah citlivých na tlak, dvouručních ovládání a blokovacích zařízení; normy EN 60204-1 pro elektrická zařízení strojů.
  • Posouzení bezpečnosti provozovaných strojních zařízení podle směrnice 2009/104/ES a NV č. 378/2001 Sb.: postup uvedení provozovaného zařízení do souladu s požadavky nařízení vlády; dokumentace, kontroly, ověřování, revize, měření doběhu provozovaných strojních zařízení – četnost, rozsah, aj.

Školení bylo zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Více informací a přihláška: https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/skoleni-pro-vyrobce-stroju-a-provozni-organizace.

Pro čtenáře časopisu AUTOMA sleva 300 Kč z ceny vložného. Pro uplatnění slevy je nutné uvést do objednávky slevový kód AUTOMA-2023 - později slevu není možné slevu uplatňovat. 

(ed)