Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Siemens Sinumerik Cup 2023

Siemens Sinumerik Cup je soutěž pro střední školy a učiliště, v níž soutěží týmy studentů v programování CNC strojů. Úkolem studentských týmů letos je podle přesného zadání vymyslet program na výrobu přenosného vařiče na suchý líh. „Zadání není snadné, studenti musí vhodně skloubit technologické operace soustružení, vrtání i frézování, což důkladně prověří jejich schopnosti a znalosti,“ uvádí autor zadání Aleš Polzer z VUT Brno. Členové soutěžních týmů mohou zkoušet různé varianty řešení ve volně dostupném simulátoru, konzultovat s pedagogy nebo se obrátit přímo na členy odborné hodnoticí komise (kontakty jsou uvedeny na webových stránkách soutěže). Vítězem se stane tým, který navrhne nejlepší technologický postup, v řídicím systému Sinumerik naprogramuje výrobu cestovního vařiče a své řešení co nejlépe představí formou online prezentace.

Do jubilejního desátého ročníku soutěže o putovní pohár se mohou přihlásit dvou- až čtyřčlenné týmy z České republiky. Uzávěrka přihlášek je 31. května, vypracované zadání je třeba odeslat do 30. června 2023. Více na: www.siemens.cz/sinumerikcup.

(ed)