Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Semináře EPLAN Efficiency Days

První ze seminářů Eplan Efficiency Days se dnes, 19. listopadu 2019, uskutečnil v Praze. Následovat budou Ostrava a Trenčín.

Úvodní přednáška byla o kontinuitě dat v projektování. Přínosem projektování pomocí nástrojů Eplan je to, že jednou pořízená data se nemusí ručně přenášet do dalších oborově specifických podprojektů. V jednom prostředí jsou uložena schémata PID, elektrická schémata, výkresy rozváděčů včetně vrtacího plánu, výkresy rozvodů tlakového vzduchu, hydraulického oleje, popř. dalších tekutých médií i rozpisky materiálu. V konceptu průmyslu 4.0 tvoří takový projekt základ digitálního dvojčete: model produktu v datech potom spolu s fyzickým produktem prochází nejen fází projektování, ale i výroby, uvedení do provozu a vlastního provozu a nakonec i ukončení činnosti.

Velkou pozornost věnuje firma Eplan také využití cloudu v projektování. Základní charakteristikou cloudu je to, že umožňuje sdílet hardware a software a využívat jen ty služby, které zákazník potřebuje. Projektování v cloudu s sebou přináší kromě optimalizace nákladů a zvýšeného zabezpečení ještě další výhodu: kromě sdílení hardwaru a softwaru je možné sdílet i vývojové kapacity tím, že na jednou projektu může pracovat současně několik projektantů z různých oborů bez obavy, že každý bude pracovat se svou verzí projektové dokumentace, aniž by viděl změny, které dělají jeho kolegové.

V předpremiéře, před norimberským veletrhem SPS, byl na semináři představen EPLAN eBuild, nový cloudový software pro tvorbu elektrických schémat a schémat pneumatických či hydraulických obvodů. Je zaměřen právě na ty uživatele Platformy EPLAN 2.8, kteří chtějí udělat své první kroky v cloudovém prostředí. Pro možnost využívat nový software stačí být registrován v cloudovém systému EPLAN ePulse a využívat Platformu EPLAN, verzi 2.8 – jinak je eBuild zdarma. K dispozici jsou knihovny maker a konfigurátory zařízení – jejich počet se bude postupně zvyšovat.

Na semináři byly představeny také novinky Platformy EPLAN 2.9, která bude zákazníkům k dispozici počátkem příštího roku.

Zájemci, kteří nestihnou semináře v Praze, Ostravě nebo Trenčíně, ale pojedou příští týden na veletrh SPS do Norimberka (26. až 28. listopadu), mohou navštívit stánek firmy Eplan v hale 6, č. 210 (viz obr.). Odborníci z ČR budou ve stánku Eplan přítomni ve středu.

(Bk)