Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Seminář: Management energií v průmyslovém podniku

Ve středu 20. března 2024 se v Kongresové centru Výstaviště Brno (přístup od zastávky „Výstaviště – hlavní vstup“) uskuteční seminář Management energií v průmyslovém podniku. Seminář, který organizují Elektrotechnická asociace České republiky a časopis Automa, bude součástí doprovodného programu veletrhu Amper.

 

Jak firmy hospodaří s energií

Minulá doba donutila firmy zamýšlet se nad tím, jak hospodaří s energií, kde zbytečně plýtvají a jak nejlépe využít každý kilowatt. Objevily se projekty, jejichž cílem je ušetřit za osvětlení a vytápění průmyslových budov, rekuperovat energii z elektrických pohonů, využít odpadní teplo z chlazení pro ohřev užitkové vody, využívat solární a větrnou energii nebo energii z odpadní biomasy. Objevují se nové metody, jak šetřit energií, ale také nové výzvy, které souvisí nejen s nutností snižovat náklady, ale také dostát závazkům z hlediska společenské odpovědnosti a snižování negativního vlivu průmyslu na životní prostředí.

 

Náplň semináře

Na semináři zazní příspěvky popisující současný právní rámec po schválení nového energetického zákona a možnost vzniku energetických komunit. To je zajímavé téma nejen pro města a vesnice, majitele obytných budov, družstva a společenství vlastníků, ale i pro průmyslové podniky a komerční areály. Právník účastníky seznámí s tím, co je třeba vyřešit před začátkem výstavby nebo rekonstrukce energetického zdroje. Hovořit se bude také o možnostech úspor nákladů prostřednictvím spotových cen elektřiny. Dalším velkým tématem jsou přenosy dat z měřičů energií, zejména prostřednictvím bezdrátových sítí: 5G, NB-IoT nebo jiných (IQRF). Na konkrétním příkladu bude ilustrováno využití blockchainu pro dokumentaci výsledků měření kvality elektřiny v rozvodné síti. A pochopitelně budou představeny i softwarové a hardwarové nástroje pro monitorování výroby a spotřeby energií (elektřiny, stlačeného vzduchu) včetně zajímavých případových studií.

 

Komu je akce určena

Akce je zaměřena na střední management průmyslových firem, technické ředitele, podnikové energetiky, správce budov a obytných i průmyslových areálů, inženýrské firmy a integrátory působící v oboru podnikové energetiky. Pro účastníky je vstup zdarma (podmíněný registrací) a dostanou volnou vstupenku na veletrh Amper.

 

Program, další informace a registrace

Více se zájemci dozvědí na webové stránce: https://www.electroindustry.cz/aktivity/konference/management-energii-v-prumyslovem-podniku.