Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Publikace VDMA „Zabezpečená vzdálená údržba strojů a zařízení“ s příklady architektur

Pro zajištění funkčnosti a dostupnosti strojů a strojních zařízení je v současné době klíčová „vzdálená údržba“, tedy údržba realizovaná jako vzdálená služba. Vzdálená údržba umožňuje na dálku diagnostikovat chyby, měnit nastavení nebo instalovat aktualizace. Tímto způsobem lze velmi rychle zahájit opatření pro odstraňování nejrůznějších problémů. Pro výrobce strojů je však stále obtížnější přesvědčit své zákazníky, že zvolená architektura systému vzdálené údržby je pro daný účel vhodná a dostatečně bezpečná. Německé sdružení výrobců strojů a strojních zařízení VDMA proto vydalo publikaci, v níž uvádí příklady architektur systémů vzdálené údržby. Sbírka příkladů byla vytvořena společně s výrobci strojů, dodavateli systémů údržby a odborníky na zabezpečení informačních systémů. Jednotlivé příklady popisuje s jejich výhodami a nevýhodami a hodnotí je. „Popisy slouží výrobcům strojů a zařízení jako pomůcka pro argumentaci při jednání s jejich zákazníky – uživateli strojů – o vytvoření vhodného základu pro bezpečnou vzdálenou údržbu,“ vysvětluje Thomas Riegler, expert sdružení VDMA. S publikací VDMA se také lze vyhnout vysokým nákladům na administrativu a školení personálu.

Pracovní skupina Software a digitalizace sdružení VDMA se tímto tématem zabývá už více než dvacet let. Skupina se účastnila různých výzkumných projektů a pořádá pravidelné semináře.

Publikaci (v německém jazyce) si zájemci mohou vyžádat prostřednictvím webové stránky https://vdma.org/software-digitalisierung.

(Bk)