Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Průmysl potřebuje energie jako člověk vzduch

Dnes byl ve Frankfurtu nad Mohanem zahájen veletrh Achema, který se věnuje procesní výrobě, tedy chemickému průmyslu, petrochemii, farmacii, potravinářství a další oborům s převahou kontinuálních nebo dávkových výrobních procesů.

Na úvodní tiskové konferenci vystoupili Dr. Wolfgang Große Entrup, generální ředitel německého Svazu chemického průmyslu VCI, Jürgen Nowicki, generální ředitel firmy Linde Engineering a předseda výboru vystavovatelů ACHEMA, a Dr. Klaus Schäfer, technický ředitel firmy der Covestro AG a předseda sdružení DECHEMA e.V.

Dr. Große Entrup hovořil o tom, že německý chemický průmysl prochází těžkým obdobím: po době opatření proti kovidu musí čelit potížím spojeným s nestabilitou dodavatelských řetězců a prudce rostoucím cenám surovin a energií a jejich hrozícímu nedostatku. Řešení vidí v posílení a urychlení inovací, které pomohou šetřit energie i suroviny. Energie jsou pro průmysl jako vzduch pro člověka – dlouho se bez nich neobejde. Rozvoj obnovitelných zdrojů a hledání různých alternativ je možnou cestou, přesto na otázku z publika konstatoval, že je na čase bez ideologických předsudků znovu posoudit otázky odstavení německých jaderných elektráren a návratu k uhelným elektrárnám.

Velký důraz Große Entrup klade na mezinárodní spolupráci. „Nenecháme se odklonit od cesty k transformaci, kterou jsme začali před lety. Ochrana klimatu, zachování zdrojů a zavedení oběhového hospodářství je ve změněných podmínkách velkým oříškem. Ale jsou to výzvy, na které budeme adekvátně odpovídat.“ Současně ale varuje před tím, aby Evropská komise stanovovala zemím EU nereálné cíle. To by totiž vedlo k přesunu chemické výroby do zemí, které se o ochranu životního prostředí tolik nestarají. Takový přesun by poškodil hospodářství zemí EU, ale také by to přinesl větší zatížení životního prostředí v globálním měřítku.

Jürgen Nowicki uvedl několik příkladů síly inovací a mezinárodní spolupráce v odvětví procesní výroby. Patří k nim rychlý vývoj a výroba vysoce účinných vakcín proti covidu-19, technický základ pro využívání obnovitelných zdrojů energie nebo technologií pro oběhové hospodářství a recyklaci a v neposlední řadě elektrochemie, která je zásadní pro efektivní e-mobilitu.

Dr Klaus Schäfer, který je zodpovědný za doprovodný kongres veletrhu Achema s téměř 600 přednáškami, se také věnoval inovacím a spolupráci. Spolupráce na řešení globálních problémů musí být také globální, překračovat hranice nejen průmyslových oborů, ale i jednotlivých států.

A čemu se veletrh věnuje z hlediska průmyslové automatizace? Zajímavým tématem je modularizace. O MTP (Modular Type Package) jsme už několikrát psali a další článek mám připravený v počítači, zveřejníme jej v některém z příštích čísel. V tomto oboru je v poslední době velmi aktivní firma Copa-Data, která má na veletrhu velký stánek. Dalším velkým tématem je propojení výrobních zařízení a výměna dat. Stánek, největší ve své historii, zde má OPC Foundation, ale také FDI nebo Profibus International. Zítra se těším na několik přednášek o NOA – Namur Open Architecture, které zazní v rámci přednáškového fóra Automation in Dialog, jež pořádají ARC Advisory Group, NAMUR a ZVEI.

Dalším velkým tématem je Ethernet APL, Advanced Physical Layer. K němu bude zítra uspořádána tisková konference, a také k tomuto tématu chystám článek.

Dostupnost a spolehlivost jsou v chemickém průmyslu zásadní vlastnosti všech zařízení. O tom, je je zajistit prostřednictvím redundance řídicích systémů, bude zítra přednášet firma Beckhoff, jež se tu také prezentuje svým stánkem.

A dalšími dvěma zásadními vlastnosti řídicích a automatizačních systémů pro procesní automatizaci jsou bezpečnost a zabezpečení (safety a security). O zabezpečení řídicí systémů (kybernetické bezpečnosti) dnes například na svém fóru hovořili odborníci z firmy Siemens.

 

Petr Bartošík