Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Protokol MQTT pro pohodlné přepínání na dálku

Spouštění operací prostřednictvím SMS je osvědčeným prostředkem, pokud je komunikace vedena jedním odesílatelem a jedním příjemcem. Protokol MQTT nyní nabízí alternativu, jak digitálně a chytře spouštět různé procesy.

Jak to funguje?

Senzor se připojí k routeru od společnosti INSYS icom s nainstalovaným softwarem icom Data Suite. Řízený proces bude sloužit jako MQTT publisher – místo, odkud se odesílají zprávy.

Pohon je také vybaven routerem INSYS icom s nainstalovanou aplikací icom Data Suite. Ten funguje jako MQTT subscriber, tedy přijímá zprávy, aby následně provedl akci.

Pomocí modulu MQTT Publisher jsou prahové hodnoty nastaveny tak, že při překročení nebo nedosažení hodnoty je odeslána zpráva příjemcům, MQTT subscribers, kteří pak provedou odpovídající akce, např. přepnutí.  

Příklad z praxe

Požární jezírko má být vždy naplněno do určité výšky. K tomuto účelu se instalují odpovídající snímače hladiny. Po dosažení nastavených prahových hodnot se odešlou zprávy čerpadlům v rybníku (MQTT subscribers), která se stanou aktivními, jakmile zprávu MQTT obdrží, tedy, začnou čerpat nebo odčerpávat. Jednoduché, že?

A jaké jsou výhody oproti starým dobrým SMS?

  • Odběratel může od modulu MQTT publisher přijímat libovolný počet různých zpráv, a to znamená flexibilitu.
  • Zpoždění jako u SMS jsou minulostí, a to znamená bezpečnost.
  •  Vizualizace může být provedena prostřednictvím snadno navrženého dashboardu, a to znamená transparentnost.

Zajímá vás to? Kontaktujte odborníky společnosti Insys. Rádi vám poradí. https://www.insys-icom.com/cs/kontakty/

(INSYS Incom)