Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Projekty úspor ve firmách zpracovali účastníci kurzu ČNOPK

Zajímavé projekty úspor byly zpracovány v rámci třetího ročníku vzdělávacího kurzu pro zaměstnance Young Energy Europe (YEE), který pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Mladí zaměstnanci se v kurzu učí objevovat možné úspory energie a dalších zdrojů. V praktickém projektu pro své firmy pak vypracují konkrétní opatření pro jejich hospodárnější využití. Projekty se mnohdy podaří následně i realizovat. Celkem bylo vypracováno třináct projektů a ty nejlepší byly představeny a oceněna na slavnostním zakončení kurzu koncem června.

První místo obsadil Jan Bílek s projektem na využití odpadního tepla kondenzátu pro ohřev v administrativní budově firmy Preol. „Z našeho provozu máme hodně odpadního kondenzátu, který se prakticky nevyužívá. Navrhl jsem řešení, které spočívá v nahrazení tepelného výměníku a izolaci potrubí, a tedy zefektivnění konstrukce pro vedení kondenzátu,“ objasnil Bílek. Porota ocenila hloubku a technickou vyspělost projektu.

Obr. 1.  René Harun (ČNOPK), vítěz soutěže Jan Bílek (firma Preol), Janine Hansen (DIHK Service GmbH)

O druhé místo se podělily týmy z firem Schaeffler Production CZ a Penny Market, které ve svých řešení využili digitalizaci. Projekt ve firmě Penny Market se zaměřil na plýtvání potravin v prodejnách obchodního řetězce. Navržené kamerové senzory a aplikace s výstrahou pro zaměstnance pomohou včas rozpoznat zkažené potraviny a sledovat množství jednotlivých druhů zboží, a tím optimalizovat dodávky. Záměrem projektu z firmy Schaeffler je bezdrátově regulovat vytápění. Jako třetí se umístil tým Bosch Diesel, který zpracoval několik návrhů na úsporu energií v areálech firmy, např. instalací tepelného čerpadla či LED svítidel.

Vzdělávací kurz YEE se koná paralelně ve čtyřech evropských zemích, kromě Česka také v Bulharsku, Řecku a Maďarsku. Projekt je podporován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI).

(ČNOPK)