Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Projekty digitalizace a dotační programy

V historických prostorách radnice v Pardubicích proběhla 22. září 2020 konference s názvem Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou. Účastníci se na ní dozvěděli mnoho užitečného o dotacích na inovace a na výzkum a vývoj. Dále se seznámili s realizovanými digitalizačními projekty v průmyslu a logistice.

Obr. 1. Historický sál radnice v Pardubicích hostil konferenci s názvem Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou

 Dotační programy

Nejzajímavější dotační programy pro podzim 2020 popsal v úvodní přednášce obchodní ředitel firmy Grantex, Jan Jirsák. Poradil také, jak získat dotace na projekty digitální transformace firem. Poskytl užitečné informace o dotacích na výrobní i nevýrobní techniku a na informační systémy (ERP, MES, MIS) k propojení strojů a zařízení nebo k digitalizaci skladů, nákupu, prodeje, financí, personalistiky atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje zavádění nových výrobků nebo postupů do praxe v malých a středních podnicích dotačním programem The Country for the Future.

Mezi další zajímavé dotační programy patří Úspory energie, což je program určený na investice do snížení energetické náročnosti podnikatelských provoz. Program bude letos v listopadu pokračovat již šestou výzvou.

Mezi dotačními programy na výzkum a vývoj byl jmenován program Aplikace (OP PIK) na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádost je možné podávat právě nyní (nejpozději do 15. 12 2020). Do 23. 11. je také možné podat žádost o dotaci v programu Potenciál (OP PIK). O podporu z tohoto programu mohou žádat malé a střední podniky, které chtějí investovat do zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

Malé a střední podniky se mohou od 15. 10. 2020 do 29. 1. 2021 ucházet o podporu na zavádění výsledků vývoje do praxe z programu Inovace – Inovační projekt. Dotaci mohou využít na pořízení strojů, budov či nehmotného majetku nezbytného pro zavedení inovace do výroby. Malé a střední podniky mohou také využívat inovační vouchery pro nákup služeb škol a výzkumných institucí.

 Přehled všech dotačních programů naleznete na https://www.grantex.cz/dotace.

 Digitální transformace firem

Jak by měly firmy přistupovat k digitální transformaci, na to se ve své přednášce zaměřil Jiří Bavor, který se specializuje na digitalizaci, IoT a průmysl 4.0. Upozornil na to, že digitalizace má být nikoli cílem, ale prostředkem k dalšímu rozvoji. Digitalizované procesy umožňují firmám snáze reagovat na změny na trhu a otevírají cestu ke změnám obchodního modelu.

Konkrétní příklad digitalizace přiblížil Ota Horák, ředitel výrobní společnosti SpoluWorks Perfecta, která vyrábí komponenty pro sklářský průmysl, energetiku i další odvětví. Výsledkem digitalizace je bezpapírově řízená výroba na přesných CNC obráběcích centrech, na stroji pro plazmové navařování a dalších zařízeních. Výroba je propojena s modelováním a konstrukcí nových dílů pomocí programů, jako jsou CAD Autodesk Inventor nebo GibbsCAM.

Před digitalizací bylo potřeba prozkoumat procesy ve firmě a odstranit nedostatky, protože výsledkem digitalizace špatného procesu je zase jen špatný proces. Firma SpoluWorks Perfecta se pustila do digitalizace za pomoci systému ERP Helios s cílem zlepšit flexibilitu, spolehlivosti a opakovatelnost procesů. Výsledkem je zlepšení mezioperační kontroly, rychlejší odstraňování nepřesností ve výrobě a snadnější řešení opakovaných nedostatků. Po digitalizaci vzrostla důvěra zákazníků i zájem talentovaných lidí o práci ve firmě SpoluWorks.

Zájemci o digitalizaci skladů a logistiky si počkali na poslední přednášku. Petr Wurm ze společnosti Kvados v ní přiblížil řešení digitalizace skladů a logistiky pomocí systému mySTOCK®. Tento systém již úspěšně pracuje ve společnosti Marlenka. Při rychlé expanzi výroby medového pečiva se tam zvýšily nároky zaskladňování a vychystávání zboží natolik, že si firma postavila nový sklad a k jeho řízení zvolila systém mySTOCK.

Konferenci Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou uspořádala společnost Grantex ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, portálem Industry Education a Komorou dotačních poradců.

(ev)