Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Pokročilé technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí

Seminář Pokročilé technologie v řízení a rozvoji českých měst a obcí se uskuteční ve čtvrtek 11. února 2020 v Multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje (zvláštní vchod C, 3. patro). Vstup je zdarma. Navazuje na seminář Chytré technologie, který se rovněž uskutečnil na půdě Technické univerzity v Liberci letos v lednu. Organizuje jej Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakultou strojní a Fakultou umění a architektury TUL. Seminář je určen především pro zastupitele a vedoucí představitele měst a obcí, odborů strategického rozvoje měst a firem, výzkumných institucí, škol a pracovníkům IT. Podrobný program semináře a možnost přihlášení je na adrese: http://nca.cz/cs/pokrocile-technologie-v-rizeni-ceskym-mest-a-obci. Účastníci semináře budou seznámeni s nově připravovanou akreditací studijní specializace Chytré technologie, na které se podílejí všechny tři uvedené fakulty TUL.

(šm)