Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

„Partnerskou zemí“ letošního MSV v Brně bude Česko

V pondělí 5. 10. začíná 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Vůbec poprvé s Českou národní expozicí Czech Republic: The Country for the Future. Hlavním tématem letos bude průmysl 4.0 a digitalizace výroby.

Národní expozice Česka nebude ovšem žádnou přehlídkou toho, co čeští podnikatelé dokázali a dokazují, ale prezentací institucí, které si kladou za cíl podnikatelům pomáhat. Zúčastní se Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničí, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví.

Návštěvníci zde získají speciální teritoriální informace, novinky týkající se investičních pobídek, podrobnosti k projektům ekonomické migrace, Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) apod. Součástí expozice rovněž bude 3D socha z recyklovaného PET nazvaná Kaleidoskop. Nebude chybět ani zóna start-upových firem, ukázky virtuální reality a mnoho doprovodných akcí. Česká národní expozice bude umístěna v pavilonu Z.

Na České národní expozici se podílí i ministerstvo zahraničí. „Podpora českých podnikatelů za hranicemi ČR je jednou z priorit ministerstva zahraničí,“ řekl na tiskové konferenci před MSV ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Velvyslanci mají za úkol pomáhat českým firmám, pronikat na zahraniční trhy, otevírat jim dveře, ale také hájit ekonomické zájmy České republiky. Stejně jako na MSV, i v zahraničí se prezentujeme společně s agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism.“ Právě roztříštěnost prezentace Česka v zahraničí mezi různé instituce a agentury je jednou z příčin její neefektivnosti. Napravit tento stav je jedním z cílů Tomáše Petříčka, stejně jako změnit dosavadní, často již zastaralé formy prezentace ČR na těch zahraničních trzích, kde tyto formy ztratily svou účinnost.   

Také Hospodářská komora během veletrhu organizuje tři akce zaměřené na zahraniční teritoria. V úterý 8. října se uskuteční Česko-makedonské podnikatelské fórum ve spolupráci s MZV, MPO a Velvyslanectvím ČR ve Skopji (8:30-11:00 hod., sál S1, pavilon E) a Indické investiční fórum ve spolupráci s MPO (14:00-16:00 hod., budova BVV, místnost 102). Ve středu Komora pořádá po celý den sérii kulatých stolů zaměřených na perspektivní exportní teritoria, jako jsou Japonsko, USA, Indie, Subsaharská a severní Afrika a Latinská Amerika (Pavilon RHK Brno a areálu BVV).

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) ČR přichází s novou iniciativou. „Asociace vyzývá stát k podpoře nové formy exportu,“ uvedla generální ředitelka AMSP Eva Svobodová a dodává: „Stará forma exportu je pryč, všechny zajímavé trhy se brání dovozu cly. Nejlepší cesta je vyrábět v zahraničí lokálně a u nás doma stavět hlavně na výzkumu a vývoji. Do firem nastupuje nové mladá generace majitelů, kteří jsou vybaveni jazykově, a ti se musí měřit s konkurencí na globálním hřišti. Zde potřebují naše malé a střední podniky pomoc od státu.“ V době, kdy většina států usiluje o návrat své výroby domů, mimo jiné k tomu, aby výsledky a výzkumu a vývoje přispívaly k rozvoji místního hospodářství, je to pro mě opravdu překvapivá iniciativa, a slibuji, že se o ní na veletrhu pokusím zjistit více a přinést informace v tištěném časopisu. 

Petr Bartošík