Pantek bude prezentovat, jak dosahovat provozní dokonalosti

Provozní dokonalost, Operational Excellence, je v podstatě neustálé zlepšování provozních procesů. Je to koncept, který není nový, pochází z osmdesátých let z USA a vychází z japonských principů řízení podniku. Je však stále aktuální a v době propojování všech zařízení v podniku a využívání cloudových aplikací se objevují nové možnosti, jak tento koncept naplňovat. Je to cíl, ke kterému podnik směřuje, nikoliv stav, kterého by bylo možné dosáhnout.

Tomáš Mandys z firmy Pantek bude na Digital Stage hovořit o tom, jak k provozní dokonalosti přispívají produkty od firmy AVEVA (dříve Wonderware): jak sbírat data z různých zdrojů, jak je jednotně a spolehlivě ukládat, jak na jejich základě vyhodnocovat klíčové ukazatele, srozumitelně je prezentovat, analyzovat podnikové procesy, optimalizovat je a předvídat budoucí vývoj. Přiblíží hlavní výhody produktů AVEVA: otevřenost, univerzálnost, flexibilitu a standardizaci umožňující opakovaně používat výsledky inženýrské práce.

Těšit se na něj můžete ve středu 5. října od 10:40 přímo na výstavišti v hale F nebo na streamu Elektrika.tv. Stánek firmy Pantek bude také v hale F, číslo 119.