Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Optimální ochrana osob a strojů

S použitím sběrnicového modulu MVK Metal Safety jsou v automatizačním systému problémové výstupy vyřazeny z provozu cílenými signály vyslanými z řídicí jednotky. V těchto systémech musí jednotlivé komponenty vyhovovat bezpečnostním požadavkům tak, aby bezpečná řídicí jednotka (F-PLC) vysílala spolehlivé signály a byla zajištěna spolehlivost přenosu.

 

Alternativa k bezpečnostní řídicí jednotce (F-PLC)

Pomocí kompaktního modulu IP67 MVK Metal lze bezpečnostní vstupy a výstupy připojit také přímo k velmi rozšířené jednotce Siemens Sinumerik 840D SL Profinet CNC, pokud je v této řídicí jednotce aktivována funkce safety integrated. Bezpečnostní data ze senzorů jsou prostřednictvím sběrnicového protokolu přenášena přímo do řídicí jednotky. Nemusí již být pasivně zapojeny v rozvaděči. Díky tomu lze dosáhnout vysokých bezpečnostních standardů (SIL 3 a PLe).

Obr. 1. Sběrnoicový modul MVK Metal Safety

 Dokonale sladěné

Sběrnicový modul MVK Metal Safety společnosti Murrelektronik je k dispozici jako čistě vstupní modul a jako smíšený modul s bezpečnými vstupy a výstupy. Pro každý vstupní konektor M12 jsou k dispozici dva vstupy, které se v závislosti na aplikaci používají pro dva jednokanálové nebo jeden dvoukanálový bezpečnostní obvod. U dvoukanálového zapojení je možné konfigurovat kanály buď tak, aby byly vzájemně ekvivalentní nebo aby byly neekvivalentní. Kromě toho lze nastavit dobu diskrepance. To je důležité např. v případě, kdy dva senzory vykazují různé doby odezvy a musí být oba nastaveny shodně.

Aby byla data přenášena bezpečně, pracuje MVK Metal Safety s přenosovým protokolem Profinet/PROFIsafe. Bezpečnostní data jsou přenášena pomocí PROFIsafe prostřednictvím téhož sběrnicového vedení jako nezabezpečené signály. Tak je možné do jednotlivých větví bezpečného sběrnicového řešení integrovat standardní moduly, aniž by to vedlo k větší náročnosti a nepřehlednosti instalace. Tím je možné dosáhnout významných úspor na kabeláži. Kromě toho lze stávající sběrnicové řešení bez významných změn přeměnit na bezpečnostní systém.

Výrazné zvýšení počtu bezpečnostních výstupů

Pokud je modulární sběrnicový systém Cube67 základem instalace, která má splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky, pak je příhodné použít kombinaci kompaktního bezpečnostního sběrnicového modulu MVK Metal Safety a modulů Cube67 K3. Pomocí bezpečnostních výstupů na MVK Metal Safety, ovládaných řídicí jednotkou Profinet/PROFIsafe, se na modulu K3 vytvoří až dvanáct bezpečnostních výstupů. Jsou rozděleny do dvou bezpečnostních obvodů, vždy se třemi dvojitými zásuvkami. Takto se jednoduchým způsobem znásobí počet bezpečnostních výstupů. Tím se ušetří prostor v rozvaděči, protože lze vynechat bezpečnostní relé, a zároveň se usnadní instalační práce vzhledem minimálnímu množství kabelů.

Rozsáhlé diagnostické funkce

Podstatnou předností modulu MVK Metal Safety jsou pokročilé diagnostické funkce, protože klíčem k hospodárné instalaci strojů a zařízení je především schopnost zredukovat neplánované prostoje. Všechny kanály jsou nezávisle na sobě monitorovány ohledně možných závad, jako je přetížení, zkrat senzoru nebo porušení kabelu. Tyto poruchy jsou indikovány LED diodami přesně na postižených slotech a hlášeny řídicí jednotce. Přitom je zajištěno, aby byly kanály vypínány individuálně, aniž by to negativně ovlivnilo sousední bezchybné kanály.

Obr. 2. Modul MVK Metal Safety v provozu

Vstupy modulů jsou navíc bezpečné proti zkratu mezi kanály. Chyby v důsledku přiskřípnutí kabelu nebo spojení se zemí jsou ihned rozpoznány a hlášeny pro konkrétní kanál. Toto indexování může být v případě potřeby deaktivováno, např. při použití světelných záclon, u nichž samotných se kontroluje zkrat mezi kanály.

Kromě variant s napájecí přípojkou 7/8“ a konektorem M12 pro sběrnicová vedení nabízí Murrelektronik také sběrnicový modul se zapojením push-pull vhodným pro určité oblasti automobilového průmyslu, které má tu výhodu, že vedení je možné do modulu zapojit jen rukou bez použití nářadí.

Murrelektronik nabízí široké portfolio produktů tlačítek nouzového zastavení a restartovacích tlačítek vhodných pro integraci do bezpečnostních aplikací, která se do systému integrují jednoduše metodou plug-and-play. Připojení těchto ovládacích a signalizačních zařízení se provádí pomocí předem konfigurovaných kabelů M12 (čtyř-, pěti- nebo osmipólových). Jde o řešení, které šetří čas a vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky konceptu plug-and-play jsou tyto ovládací přístroje okamžitě integrovány do strojů a zařízení. Zvláště varianty o rozměru 42 mm lze instalovat velmi rychle pouhým našroubováním na kovový klip např. na hliníkovém profilu, připnutím pouzdra a připojením kabelu M12. S použitím doplňkového dílu lze připojit několik variant světelných tlačítek nouzového zastavení nebo resetovacího tlačítka přímo na sběrnicový modul MVK Metal Safety. Všechny komponenty se světelným resetovacím tlačítkem jsou standardně dodávány s několika barevnými prvky. Ty lze snadno zaklapnout na světelný prvek, takže budou svítit v požadované barvě.

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)