Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

O pořádání MSV se stále jedná

Na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, plánovaný od 5. do 9. října 2020, se mohou vystavovatelé hlásit až do 15. června 2020. Pořadatel veletrhu, firma Veletrhy Brno, posunula termín přihlášek, protože dosud nemá stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ke své žádosti vyjmout veletrhy ze zákazu hromadných akcí a povolit je od konce srpna. Nyní se totiž na veletrhy vztahuje zákaz, který platí pro festivaly, velké koncerty a sportovní akce. Veletrhy jsou významným nástrojem pro restart ekonomiky a jejich režim podobá spíše nákupním centrům než festivalům.

Toto stanovisko podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR i Hospodářská komora ČR.

Vyjmutí z kategorie hromadných akcí a stanovení podmínek pro konání Mezinárodního strojírenského veletrhu a dalších plánovaných veletrhů, studuje odborná skupina Ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření a zákazů. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví bude známo nejpozději do konce května.

(ev)