Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nový Eplan Data Portal Request Process: manuální příprava dat už patří do historie

Průměrně až patnáct pracovních hodin měsíčně zabere v běžné středně velké strojírenské společnosti vytváření chybějících dat o zařízení. Tento čas lze využít jinde a lépe. Společnost Eplan nabízí nyní pomoc: díky nové funkci Data Portal Request Process si mohou zákazníci prostřednictvím kreditního systému objednat data jednotlivých zařízení v kvalitě Eplan Data Standard. Navíc jsou k dispozici nové funkce pro výběr zařízení od společností ABB a Siemens, které zjednodušují konstrukční práce v různých formátech včetně amerického formátu NFPA.

Obr. 1.Integrovaná funkce výběru zařízení ABB e-Configure umožňuje v EPLAN Data Portal snadnou konfiguraci jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů

Rychlý přístup k vhodným, nejlépe standardizovaným datům komponent a zařízení – to je v současné době každodenní požadavek v projektové práci. Ačkoliv Eplan Data Portal obsahuje data o milionech komponent, někdy se může stát, že požadovaná data nejsou na portálu nalezena. Uživatelé dosud museli taková data vytvářet nebo upravovat sami, což je časově, a někdy i finančně náročné. S novou funkcí Data Portal Request Process mohou uživatelé tento úkol přenechat firmě Eplan. To ušetří spoustu práce s vytvářením dat jednotlivých zařízení a zajistí použití správných, standardizovaných dat.

 Od požadavku k datům zařízení

Jestliže uživatel, pracující na projektu, vyžaduje data zařízení, která nenašel v databázi, může individuálně požádat firmu Eplan o jejich vytvoření. Nově jsou k tomuto účelu v prostředí Eplan Data Portal zavedeny předplacené kredity, které může uživatel použít pro každý svůj požadavek na vytvoření potřebných dat k zařízení. Tým Eplan následně během několika dní vytvoří požadovaná data zařízení, která jsou v souladu s požadavky Eplan Data Standard.

Obr. 2.  Obr. 2. Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data

Tato nová služba poskytuje firmám významnou pomoc při jejich inženýrské práci. „Nová funkce Data Portal Request Process poskytuje našim zákazníkům maximální podporu při vytváření maximálně kompletních digitálních dat zařízení. Tímto způsobem jim pomáháme, aby se mohli soustředit na skutečně hodnotné plnění inženýrských úkolů,“ vysvětluje Josefine Hecková, Eplan Business Owner Master Data.

Integrovaný standard NFPA

Společnosti, které se zabývají výrobou a navrhováním strojů a strojních zařízení, se často potýkají s náročným úkolem připravit dokumentaci v souladu s normami platnými pro jednotlivé země. Země, jako Čínská lidová republika nebo Spojené státy americké, mají své vlastní standardy – v USA jsou to např. standardy NFPA, které jsou nyní nově součástí Eplan Data Portal. V portálu je navíc integrovaný filtr, který umožňuje vyhledávání dat zařízení podle tohoto standardu, což umožňuje snazší spolupráci.

 

ABB a Siemens: Nové funkce pro výběr zařízení na portálu

Začlenění nových funkcí pro výběr zařízení je pro uživatele portálu další výhodou. Nedávno byl do portálu integrován globální konfigurátor ABB e-Configure, který podporuje výběr jističů pro ochranu motorů, jisticích relé a výkonových spínačů. A nově je součástí portálu také Siemens Electrical Product Finder, pomocí něhož mohou konstruktéři najít data např. pro kompaktní spouštěče Sirius, relé přetížení a monitorovací relé, abychom jmenovali alespoň několik zařízení.

 Rozšířený EPLAN Data Standard

Více než 500 000 souborů dat zařízení v Eplan Data Portal již splňuje kritéria vysoké kvality Eplan Data Standard. Společnost Eplan dalších chce v zájmu svých zákazníků tento soubor dále rozšiřovat. Prvním krokem je definování skupin produktů, včetně oblasti fluidních techniky, kde již budou zahrnuty i skupiny výrobků, které dříve nebyly k dispozici. Společnost Festo, jeden z nejdůležitějších dodavatelů v odvětví pneumatických systémů, již nahrála čtvrtinu svých téměř 50 000 zařízení do portálu v kvalitě Eplan Data Standard. Pro uživatele to znamená, že mají k dispozici ucelená data, která mohou být použita a dále obohacována v celém inženýrském procesu.

(Eplan)

Obr. 2. Jednoduché vstupní dialogové okno v EPLAN Data Portal pomáhá konstruktérům rychle si vyžádat potřebná data