Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Nové moduly IoT s bezdrátovým přenosem dat pro regulační stanice plynu

V posledních deseti letech jsou v průmyslových provozech stále častěji zaváděny systémy IoT, které přinášejí úspory, což je vítané zvláště při současném prudkém růstu nákladů. Průmyslové podniky, provozující regulační stanice plynu, mohou ušetřit desítky tisíc korun ročně zavedením platformy IoT pro bezdrátový sběr, přenos, analýzu a vizualizaci dat.

Obr. 1. V regulačních stanicích plynu se uplatní nové moduly  SimONet IoT-Ex

„IoT technologii využíváme také k přesnému a zároveň levnému monitoringu pohybu a kontrole tras dopravních prostředků či strojů, k monitoringu nestandardních jevů na produktovodech a v distribučních sítích i v zóně 2 s rizikem výbuchu,“ říká Václav Janoch, obchodní a marketingový ředitel společnosti ZAT, která IoT systémy v České republice vyvíjí a zavádí. A právě moduly IoT s bezdrátovým přenosem dat ze zařízení umístěného v zóně s nebezpečím výbuchu umožní průmyslovým firmám při modernizaci nebo výstavbě regulačních stanic výraznou úsporu nákladů.

Moduly SimONet IoT-Ex usnadní sběr a přenos dat

Průmyslové podniky, které provozují rozvodny plynu, využívají často moduly, které načítají obchodní měření z regulační stanice, ale neumějí data zasílat distributorovi plynu ani do interního systému firmy. Jednou za stanovený čas je operátor ručně shromáždí a odešle. Z takto získaných dat pak firma pracně vytváří analýzy, např. pro zefektivnění spotřeby plynu. „Ve druhém případě má firma k dispozici záznamník dat, který zjištěné informace ze stanice sice přeposílá distributorovi plynu, ale opět je neumí zasílat a analyzovat pro potřeby interního řízení,“ říká Tomáš Bauer, vedoucí odborné skupiny Plynárenství společnosti ZAT.

Obr. 2. Modul SimONet IoT-Ex usnadní sběr a přenos dat z regulačních stanic plynu 

Pro tyto firmy jsou určeny nové moduly IoT typu SimONet IoT-Ex, certifikované do zóny 2 s nebezpečím výbuchu. Jejich výhodou je jednoduchá instalace, mnoho nových funkcí a až o 50 % nižší cena oproti stávajícím záznamníkům dat.

 Když je za méně více

Nové moduly IoT přinášejí podnikům mnoho nových funkcí, často za nižší cenu než stávající řešení na trhu. Snadno se instalují a zajistí spolehlivý sběr, přenos a zpracování dat i v místech bez přívodu napájení. Firma tak může on-line nebo ve stanovených intervalech získávat informace o průtoku, tlaku, teplotě plynu a dalších požadovaných hodnotách i z míst, kde to dosud nebylo možné.

Obr. 3. Modul SimONet Ex je opatřen baterií  o kapacitě 17  Ah umožňující až šest let bezobslužného provozu 

„Data je možné přenášet jak na firemní dispečink, tak lze využít vizualizační platformu SimONet Ex, v níž se jednoduše nastaví různé úrovně přístupu pro správce, techniky a manažery. Údaje se automaticky zobrazují v tabulkách, grafech nebo v mapových podkladech či podle potřeb podniku,“ doplňuje Tomáš Bauer.

K modulu IoT-Ex lze současně připojit více měřených veličin jako u plně hodnotného záznamového zařízení. Podle Bauera je možné modul využít i jako komunikační zařízení, což ocení především firmy vlastnící staré záznamníky dat, které nemají možnost on-line přenosu komunikace, ale jsou vybaveny sériovou linkou. Modul IoT také v případně překročení mezních stavů upozorní na vzniklý problém. Měřené hodnoty lze konfigurovat jak na místě přes mobilní aplikaci, tak vzdáleně přes dispečink, čímž firmy ušetří za výjezdy zaměstnanců.

IoT pro budoucnost

Výhodou bezdrátového přenosu oproti kabelovému řešení je až o třetinu nižší cena při pořízení. Výdrž baterie 17 Ah zajistí až šest let bezobslužného provozu. Vyspělé IoT systémy využívají technologii NBIoT s 98 % pokrytím území České republiky. „Naše moduly lze připojit také do venkovního prostřední. I proto se využívají pro měření na páteřní síti plynovodů i při výstavbě nebo rekonstrukci telemetrie regulačních stanic,” upřesňuje Tomáš Bauer. Pro potřeby firem a průmyslových podniků může být technologie IoT certifikovaná v zóně 2 užitečná nejenom při rekonstrukci nebo výstavbě nových regulačních stanic plynu, ale ve všech případech, kdy je nutné měřit ve výbušném prostředí zemního plynu.

Zdravé klima i úspora na energiích

Platforma IoT pro monitoring, sběr, analýzu a vizualizaci dat se ve firmách uplatní také pro efektivní správu spotřeby energií a jejich dálkovému odečtu. V tomto případě jim chytré řešení pomůže nejenom s odečítáním naměřených hodnot z koncových zařízení, ale i s efektivní správou energií či s detekcí černých odběrů. Dále ho lze využít při správě budov, kde mohou firmy snížit náklady až o 30 %. Např. moduly IoT typu SimONet poskytují podklady pro efektivní řízení vzduchotechniky, klimatizace či obslužných technologií. Čidla umístěná v místnosti zase dávají přehled o aktuální teplotě, vlhkosti, stavu CO2, počtu osob v místnosti, hluku, obsazenosti míst k sezení v zasedačkách či otevřených nebo uzavřených oknech a dveřích. Všechny podklady zobrazené v grafech slouží jak technickému personálu, tak i managementu společnosti k efektivnímu řízení a definici úspor. „My ji například využíváme v zasedacích místnostech pro sledování teploty a množství CO2 ve vzduchu. Městský obvod Plzeň 2 si od SimONet v budově, kde IoT technologii nasadil, slibuje úsporu až 30 procent nákladů na energie za rok,“ uzavírá Václav Janoch. 

(ZAT)