Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Nová studie Projektování 4.0 ukazuje potenciál automatizace

Evropské Centrum Transformace 4.0 (E4TC) pod hlavičkou střediska RWTH Campus Aachen na Technické univerzitě v Cáchách zkoumalo strategickou digitalizaci v oblasti projektování a plánování řídicích systémů, technického uspořádání strojů a výrobních systémů. Zpráva s názvem Projektování 4.0, která má 38 stran, je založena na osmiměsíční studii mezi německými výrobci strojů (vyrábějícími jak sériově, tak na zakázku), konstrukčními kancelářemi a výrobci komponent.

Obr. 1. Nová studie Projektování 4.0 – dostupná výhradně od společnosti EPLAN – vymezuje významné akční oblasti ovlivňující efektivitu v inženýrských procesech

Metodika vyvinutá pro kvantifikaci dostupného potenciálu zvyšování efektivity v oblasti inženýrské práce a určení opatření, které je třeba přijmout pro jeho využití, poprvé umožňuje na solidním základě uvažovat o současných postupech inženýrských prací pro sériovou výrobu i pro výrobu jednoúčelových strojů. Toto je základní zjištění: optimálního poměru nákladů a přínosů se dosáhne částečnou a postupnou automatizací inženýrských prací (využitím variant standardních přístrojů a zapojení, částečně automatizovanou tvorbou schémat a související výrobní a zákaznické dokumentace). Vědci z E4TC jednak představili model pracovního postupu v projektování, jednak vytvořili kriteriální matici s pěti úrovněmi efektivity. Matice úrovně efektivity (Efficiency Level) obsahuje podrobné popisy metodiky pracovního postupu a je doplněna maticí úrovně využití (Use Level), která popisuje a vyhodnocuje využití softwaru CAE jako základního předpokladu pro koncepci projektování 4.0. Předmětem zkoumání bylo celkem deset kroků charakteristických pro procesy projektování ve strojírenství (při sériové i zakázkové výrobě). Vygenerovaný model pracovního postupu zahrnuje typické pracovní kroky objednávkového cyklu.

Obr. 2. Generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen

 

Model pracovního postupu v projektování – matice úrovně efektivity

Studie se zaměřuje na pracovní oblasti projektování a návrhu zařízení, tvorby kusovníků, výrobní dokumentace, rozvržení rozváděčů a zařízení a šablon (maker). Důvody jsou zřejmé. „V těchto krocích procesu je závislost na zákaznících nebo partnerech mnohdy relativně malá, nebo dokonce žádná,“ říká generální ředitel E4TC Dr. Thomas Gartzen. „Společnosti tak mají v těchto oblastech zcela pod kontrolou využití potenciálních úspor času a nákladů díky projektům standardizace nebo automatizace.“ Cesta k vyšší efektivitě v hodnotovém řetězci je mapována pomocí tradičních metod, od standardizace až po automatizaci. Aby bylo možné vyhodnotit účinnost každého pracovního kroku, rozdělila studie metodiku pracovního postupu do pěti fází, podle nichž lze určit úroveň efektivity (eLevel) projektování. 

Obr. 3. Výsledky: referenční křivka efektivity projektování

Rostoucí potenciál efektivity

Na základě shromážděných údajů vědci zjistili, že společnosti mohou být při přechodu mezi jednotlivými úrovněmi (od nižší úrovně k vyšší) o 20 % efektivnější. Modulární konstrukce s využitím standardizovaných zařízení šetří při kreslení schémat přibližně 25 % času. S knihovnou standardizovaných zapojení pro dané funkce produktů stráví technici při kreslení schémat o polovinu méně času, zavedení částečné automatizace přináší při tvorbě schémat další 25% časovou úsporu a zavedením plné standardizace je kompletně eliminována potřeba vytvářet individuální dokumentaci. Studii si zájemci mohou zdarma stáhnout na adrese: www.eplan.cz/projektovani_studie.

(Eplan)