Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Nízký rozpočet na průmyslový výzkum, vývoj a inovace omezuje vyžití dotačních programů

Vláda plánuje utratit za výzkum, vývoj a inovace (VVI) v roce 2021 pouze 37,5 mld. Kč, v letech 2022 a 2023 pak 38 mld. Kč. Rada pro výzkum, vývoj a inovace přitom pro příští rok navrhovala výdaje přibližně o 750 milionů Kč vyšší. Svaz průmyslu a dopravy proto navrhuje využít na podporu výzkumu, vývoje a inovací prostředky z Národního plánu obnovy.

Nízký rozpočet na VVI bude omezovat firmy ve využívání programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR jako Trend, Národní centra kompetence či The Country for the Future. V poslední výzvě programu Trend se podniky ucházely o podporu sedmkrát vyšší (asi 7,7 mld. Kč) než kolik na něj vláda vyhradila (1 mld. Kč).

„Vzhledem k aktuálnímu hospodářskému poklesu a nejasnému vývoji je nezbytné více podpořit aplikovaný průmyslový výzkum ve firmách a jejich spolupráci s výzkumnými organizacemi. Tím pomůžeme zabránit snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky a propouštění vysoce kvalifikovaných pracovníků,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Pokud vláda ČR nezajistí dostatečné prostředky ani z Plánu obnovy, bude to v rozporu s cílem směrování České republiky mezi nejinovativnější země Evropy, jak si v loni stanovila vláda v Inovační strategii ČR 2030,“dodává Bohuslav Čížek.

Národní plán obnovy je souborem reforem a investic, které umožní čerpat prostředky z nástroje EU na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience facility). Tímto nástrojem chce EU pomoci napravit okamžité hospodářské a sociální škody způsobené pandemií koronavirem, přispět k oživení a posílit ekonomiku členských zemí EU.

(ev)