Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Nástroj DOZN od firmy Merck vyhodnocuje udržitelnost a env. ohleduplnost chem. technologií a výrobků

Nástroj DOZN™ je průmyslová webová aplikace pro kvantitativní vyhodnocení, jak jsou dané chemické technologie a výrobky „zelené“, tedy do jaké míry jsou ohleduplné k životnímu prostředí a zda jsou ekonomicky a environmentálně trvale udržitelné. Tento nástroj byl oceněn časopisem Environment + Energy Leader jako nejlepší výrobek roku 2020. Je to ocenění nejen pro samotný nástroj DOZN, ale i pro celou firmu Merck za její příkladnou snahu v oblasti environmentálního managementu.

DOZN vychází z „Dvanácti principů zelené chemie“ (viz např. https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/principles/12-principles-of-green-chemistry.html) a v současné době má více než 300 aktivních registrovaných uživatelů, včetně významných osobností z akademické sféry, vládních institucí a firem. Nástroj, uvedený v květnu 2019, byl mj. citován v 17 vědeckých článcích. Je určen pro konzistentní a spolehlivé vyhodnocení environmentálních dopadů dané výroby či produktu, pomáhá zlepšit jejich ohleduplnost k životnímu prostředí a udržitelnost a hledat „zelenější“ alternativy.

Merck hodlá nástroj DOZN dále rozvíjet a propagovat zejména v akademické sféře, kde by výuka „zelené chemie“ na chemických odborných školách měla být součástí povinných osnov.

[Tisková zpráva Merck, červenec 2020.]

(Bk)