Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Náklady na energie v celém podniku pod kontrolou

Změřit, vyhodnotit, ušetřit, to jsou kroky při zavádění energetického managementu podle norem ISO 50001 a ISO 50006.  Jen podniky, které dokáží vyrábět inovativně a efektivně, totiž obstojí v tvrdé světové konkurenci.

V posledních letech je kladena stále větší důležitost na úspory energií, které mohou celou výrazně ovlivnit provozní náklady na výrobu. K tomu je potřeba vědět, kolik energie se skutečně spotřebovává, a to ukáže systém energetického managementu nebo nezbytné vybavení pro měření spotřeby energie. Ušetřit energii je možné v mnoha oblastech, především v rozvodných sítích páry, stlačeného vzduchu, průmyslových plynů, při vytápění či chlazení. Obvykle lze komplexním opatřením dosáhnout úspor ve výši 5 až 15 %.

Společnost Endress+Hauser připravuje sérii článků kde se pokusí stručně popsat nejčastější způsoby měření základních veličin pro stanovení ukazatelů energetické náročnosti, jaké jsou vhodné fyzikální principy a přístroje pro konkrétní média. Jen správným měřením lze dosáhnout správných výsledků.

Články pomohou nalézt:

  • úspory v rozvodných systémech páry, topení, chlazení, průmyslových plynů nebo stlačeného vzduchu,
  • vhodná měřicího místa,
  • správné měření požadovaného média,
  • nejčastější místa a účely měření,
  • přesné a funkční přístroje za optimální cenu.

Témata článků

Pára: Správné měření na vhodných místech může ukázat na systémové ztráty

Průmyslové plyny: I malé netěsnosti znamenají velké peníze

Stlačený vzduch

Vytápění

Chlazení

Výhody služeb společnosti Endress+Hauser

  • profesionální pomoc při návrhu měření,
  • široká nabídka fyzikálních principů pro všechna média,
  • prověřené přístroje s vynikající přesností a opakovatelností,
  • bezproblémová integrace do nadřazených systémů.

(Endress+Hauser)