Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Matematika popisuje a odhaduje dění kolem nás – přednášky na FJFI ČVUT

Modelování vývoje epidemické situace, vztah matematiky a českého jazyka, hudba v číslech, obraz jako algoritmus – to jsou jen některá z témat přednášek celodenního semináře Matematika pro život, který už potřetí pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) ČVUT v Praze společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) je určen především učitelům středních a základních škol a v předchozích dvou letech byl vždy zájem vyšší než kapacita. Další ročník, který se uskuteční v pátek 15. ledna 2020 od 9.00 hodin, bude probíhat jak prezenčně v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2 (pokud aktuální epidemická situace dovolí), tak i virtuálně. K virtuálnímu sledování přednášek se mohou přihlásit i studenti nebo veřejnost se zájmem o matematiku a její užití. „Cílem je nabídnout učitelům zajímavá matematická témata, aby mohli pro tento předmět nadchnout své žáky,“ říká Jan Vybíral z katedry matematiky FJFI ČVUT, který akci spolu s Lubomírou Dvořákovou připravuje.

Program zajistí odborníci zabývající se užitím matematiky v nejrůznějších oblastech. René Levínský z institutu CERGE (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání) využívá matematiku pro vysvětlování ekonomických jevů prostřednictvím teorie her, Karel Oliva z Matematicko-fyzikální fakulty UK se specializuje na matematickou lingvistiku, Jaroslav Hlinka z Ústavu informatiky AV ČR se věnuje matematickým modelům fungování lidského mozku, Vítězslav Kala z MFF UK se zabývá teorií čísel a Jan Volec z FJFI velkými grafy, které lze využít pro analýzu sociálních sítí či internetu. Učitele by mohla velmi zajímat také přednáška Antonína Jančaříka z Pedagogické fakulty UK, který je odborníkem v oblasti didaktiky matematiky a zaměřuje se na využívání informační a komunikační techniky ve výuce matematiky.

Akce Matematika pro život částečně vychází ze seriálu seminářů Matematické problémy nematematiků, který už řadu let společně připravuje FJFI ČVUT s MFF UK. Ve dvoutýdenních cyklech přináší studentům nejen uvedených fakult, ale díky online přenosům i studentům z dalších univerzit a dalším zájemcům různé přednášky. Většina z nich je přitom zaznamenána a je možné je sledovat i kdykoli později.

„Mezi matematiky se nemusíme vzájemně ujišťovat o krásách a kouzlu oboru našeho zájmu. Všechny tyto naše aktivity směřují k tomu, abychom pro tento předmět, jehož využití je nedozírné, získali další nadšené studenty,“ vysvětluje Lubomíra Dvořáková.

Další informace o semináři a možnost registrace najdou zájemci na webových stránkách https://www.fjfi.cvut.cz/cz/media-a-verejnost/akce-pro-pedagogy-ss/matematika-pro-zivot

 

(ed)