Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Linkový kondicionér SMART s vizualizací v brýlích virtuální reality

Společnost Elcom vystavovala na veletrhu Amper 2019 linkový kondicionér SMART. Přístroj zlepšuje kvalitativní parametry elektřiny. Do obvodu, ve kterém má dojít k úpravě napětí, je sériově zapojen další zdroj, který svým napětím působí proti vzniklému úbytku na vedení distribuční nízkonapěťové sítě. Velmi zjednodušeně lze říci, že jde o stabilizátor napětí v síti.

Přívlastek SMART je v tomto případě zkratka termínu Self-Monitoring Analysis And Reporting Technology. Zařízení tedy sleduje svou vlastní činnost a provozní stav. Výsledky sledování analyzuje a reportuje. K tomu je linkový kondicionér vybaven měřicím systémem s navazujícím centrálním systémem. Díky funkcím SMART je možné vizualizovat hodnoty měřených veličin i stav vlastního linkového kondicionéru v prostoru pomocí brýlí virtuální reality, HoloLens. Při pohledech z různých stran poskytují různé hodnoty v různých grafických zobrazeních.

Podrobný popis linkového kondicionéru SMART včetně názorného videa je na stránce https://www.elcom.cz/cz/novinky-a-udalosti?id=6