Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

LED nenajdete jen v televizoru

Je vcelku k neuvěření, že elektroluminiscenční dioda neboli LED před nedávnem oslavila 40 let od svého vynalezení. Vždyť to není tak dlouho, co se stala velmi oblíbenou součástkou. Za její rostoucí popularitou stojí zejména změna výrobní technologie, díky které je výroba LED oproti minulosti mnohem levnější. Navíc svítivost současných „ledek“ překonává svítivost tradičních žárovek.

A tím jejich výhody nekončí. Je to však důvod, proč se od roku 2020 používají svítidla LED v EU místo klasických žárovek.

Co je vlastně LED?

Elektroluminiscenční dioda, případně „ledka“ je elektronická polovodičová součástka, pro níž je charakteristický jediný P-N přechod. Právě ten se stará o to, že LED při průchodu napětí svítí. Oproti ostatním světelným zdrojům pracuje LED s podstatně menším napětím, takže je ekonomicky i ekologicky výhodným zdrojem osvětlení.

Obr. 1. Nabídku LED naleznete na www.tme.eu

Z pohledu elektrikáře je důležité, že LED dokáže pracovat pouze se stejnosměrným proudem v případě proudu střídavého je nutné ji vybavit usměrňovačem. LED využívají napětí okolo 1,8 V, a tak často nastává situace, kdy je potřeba upravit napětí rezistorem. Příkladem může být třeba LED dioda 12 V, která má ideální napětí už od 1,8 V, ale zdrojové napětí je mnohem silnější. Ideální napětí pro LED se liší v závislosti na jejich typu. Totéž nastává u hodnoty proudu, kde navíc záleží i na svítivosti diody.

Jaká je konstrukce LED?

Jak již bylo zmíněno, LED je založena na P-N přechodu, takže je zřejmé, že jsou jejími součástmi jsou anoda i katoda. Základem je však polovodičový čip, který je připojen ke zdroji elektrického napětí. Kolem tohoto čipu je pak materiál, který dodává vyzařovanému světlu požadované optické vlastnosti, často se jedná o pryskyřici. Toto opouzdření totiž posiluje požadovaný optický účinek svítidla LED.

Zajímavé pak jistě je, že kromě světla může emitovat i ultrafialové či infračervené záření. Světlo produkované LED má však jen jednu barvu. Toto nízké barevné spektrum je slabinou světel LED. Barva vyzařovaného světla je přímo závislá na barvě opouzdření LED. Přirozená barva tohoto světla však není ani bílá, i ta byla dlouho a složitě vyvíjena. V oblasti LED je tak stále, co zdokonalovat.

Společnost TME Czech Republic nabízí nepřeberné množství různých svítidel a indikátorů LED, které lze použít v mnoha různých projektech.

Kompletní nabídka diod je uvedena na www.tme.eu.

Kromě více jak devíti tisíc různých diod, zde naleznete více než 500 000 dostupných produktů z oblasti elektro instalací.

(TME Czech Republic)