Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Kurzy pro revizní techniky elektrických zařízení kategorie E2A

Společnost LPE pořádá kurzy pro revizní techniky elektrických zařízení E2A  (zařízení do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu) – jak pro ty nové, kteří se připravují ke zkoušce, tak pro stávající, které čeká opakovaná zkouška po pěti letech a chtějí si téma připomenout od samého začátku.

Kurz zájemce připraví na zkoušky u TIČR – pověřené organizace (podle zákona č. 250/2021 Sb., §6). Účastníci se dozví vše, co pro provádění revizní činnosti potřebují vědět, a to včetně vypracování vzoru Zprávy o revizi elektrické instalace – zařízení a ochrany před bleskem – LPS. Téma je v pěti dnech vysvětleno formou teoretických přednášek, vypracováním všech testů a praktickými ukázkami měření. Účastníci na kurzu získají také přístup do e-learningu se cvičnými testy, které si mohou opakovaně zkoušet a ověřit tím své znalosti.

Následně účastníky čeká zkouška u TIČR, po jejímž úspěšném složení získají příslušné osvědčení k provádění revizí (zákon č. 250/2021 Sb., §17).

Společnost LPE pořádá tyto kurzy opakovaně – nejbližší možné termíny a podmínky účasti s přihláškou najdou zájemci na https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/kurzy-pro-nove-zacinajici-revizni-techniky-elektrickych-zarizeni-kategorie-e2a.

 

(ed)